Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny

Sektor publiczny

Sektor publiczny to znacząca część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie podmioty – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze celowe podległe organom władzy publicznej, zarówno państwowym jak i samorządowym.

Szkolenia z obszaru Sektor publiczny skierowane są do przedstawicieli administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz samorządowej (sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin), urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, państwowych i samorządowych jednostek kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sądów i innych organów kontroli państwowej.

Szkolenia w ramach obszaru

PRAWO

HR

KADRY

PŁACE

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Warsztaty komputerowe prowadzimy także z nowej wersji Płatnika

UCZELNIE WYŻSZE

SZPITALE

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Umowy o dzieło – NOWE OBOWIĄZKI - ZUS
kod: KUDZ
19.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
19.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
19.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
19.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Kancelaria, składnica akt, archiwizowanie
kod: KFAK
19.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
20.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
20.01.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
20.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
21.01.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
21.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
21.01.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Oddelegowywanie pracowników ZMIANY - opodatkowanie, ubezpieczenia
kod: KPWZ
21.01.2021 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych w czasach COVID -19
kod: RODO
21.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
21.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
21.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
21.01.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
21.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
21.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
21.01.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
21.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
21.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Oceny okresowe - szkolenie online
kod: HRRO
22.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zatrudnianie i uprawnienia nauczycieli akademickich
kod: KCZP
22.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
22.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
22.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
22.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
22.01.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
22.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020
kod: KSZR
22.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
25.01.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
26.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
26.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
26.01.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
26.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
26.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
26.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
26.01.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Umowy o dzieło – NOWE OBOWIĄZKI - ZUS
kod: KUDZ
26.01.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
26.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
27.01.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania - ZMIANY
kod: KZFA
27.01.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
27.01.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
27.01.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
27.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
27.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
27.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
27.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
27.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
28.01.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
28.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
28.01.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
29.01.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
29.01.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
01.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
02.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
02.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
02.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
03.02.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
03.02.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
03.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
03.02.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
03.02.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
03.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
04.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
04.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
04.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
05.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
08.02.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
09.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
09.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
10.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
10.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
10.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
10.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
10.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Umowy o dzieło – NOWE OBOWIĄZKI - ZUS
kod: KUDZ
10.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
11.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
11.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
11.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
11.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Oddelegowywanie pracowników ZMIANY - opodatkowanie, ubezpieczenia
kod: KPWZ
11.02.2021 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
12.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
12.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
15.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
15.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
15.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
15.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych w czasach COVID -19
kod: RODO
16.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
16.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
16.02.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
16.02.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
16.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
16.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
16.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
17.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
17.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
17.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
17.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
17.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
18.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
18.02.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
18.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
18.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
18.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
18.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
18.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
19.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
19.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
19.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
22.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
22.02.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
22.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
22.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
22.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Umowy o dzieło – NOWE OBOWIĄZKI - ZUS
kod: KUDZ
22.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
23.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
23.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Oddelegowywanie pracowników ZMIANY - opodatkowanie, ubezpieczenia
kod: KPWZ
23.02.2021 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
23.02.2021 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020
kod: KSZR
23.02.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
24.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
24.02.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
24.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
24.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
24.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
24.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
25.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
25.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
25.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
26.02.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
26.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
26.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
26.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
01.03.2021 1 dzień Pzonań, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
02.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
02.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
03.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
03.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
04.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
04.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
05.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
08.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
08.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
09.03.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych w czasach COVID -19
kod: RODO
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
09.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
09.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
09.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
09.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
10.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
10.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
10.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
10.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
10.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
10.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
11.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
11.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
11.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zatrudnianie i uprawnienia nauczycieli akademickich
kod: KCZP
12.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
12.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
12.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020
kod: KSZR
12.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
12.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
12.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
15.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
16.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
16.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Oddelegowywanie pracowników ZMIANY - opodatkowanie, ubezpieczenia
kod: KPWZ
16.03.2021 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
17.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
17.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
17.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
17.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny- webinarium
kod: SWCP
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
18.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
18.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
18.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
18.03.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
19.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
19.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
22.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
22.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
22.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
22.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
23.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
23.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
23.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
23.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
23.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
23.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
23.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
23.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
23.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
23.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
24.03.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
24.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
24.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
26.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
29.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
29.03.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
29.03.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
30.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
12.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
12.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
12.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
13.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
13.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
13.04.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
13.04.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
13.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
14.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
14.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
14.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
14.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
14.04.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
14.04.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
15.04.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
16.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
16.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
16.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
19.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
20.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
21.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
21.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
21.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
21.04.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
22.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
22.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
23.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
27.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
27.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
28.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
28.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
11.05.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
12.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
12.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
12.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
13.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
13.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
13.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
14.05.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
14.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
17.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
17.05.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
17.05.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
17.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
18.05.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
18.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
18.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
19.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
19.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
19.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
19.05.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
21.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
24.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
24.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
24.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
26.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
26.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
26.05.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
31.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
31.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
02.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
02.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
08.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
08.06.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
11.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
11.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
14.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
14.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
14.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
16.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
16.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
16.06.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
17.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
17.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
18.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
21.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
21.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
21.06.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
22.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
22.06.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
22.06.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
23.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
24.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
24.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
24.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
24.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej

Nasi Klienci

W naszych szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy:

Sektor Publiczny

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Banki Spółdzielcze
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Centra Polityki Społecznej
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Centralny Instytut Kontroli Pracy
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW
 • Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Gminy
 • Inspekcje Weterynaryjne
 • Instytuty
 • Izby Celne
 • Izby Skarbowe
 • Jednostki Wojskowe
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Sejmu
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Policji
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Lasy Państwowe
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Nadleśnictwa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Narodowe Centrum Kryptologii
 • Narodowe Muzeum w Gdańsku
 • Narodowy Bank Polski
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
 • Ośrodki Sportu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Powiaty
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sądy
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Starostwa Powiatowe
 • Stowarzyszenie Autorów "Zaiks"
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Szkoły i Uczelnie Wyższe
 • Szpitale
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Urząd do spraw Cudzoziemców
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy
 • Urzędy Gminy
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Miast
 • Urzędy Pracy
 • Urzędy Statystyczne
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Zakłady Emerytalno-Rentowe
 • Zakłady Komunikacji
 • Zakłady Zasobów Lokalowych
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Uczelnie Wyższe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Łodzi
 • Akademia Medyczna Im.Piastów Śląskich We Wrocławiu
 • Akademia Morska
 • Akademia Morska W Gdyni
 • Akademia Muzyczna
 • Akademia Muzyczna Im. Grażyny I Klejstula Bacewiczów W Łodzi
 • Akademia Muzyczna Im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Akademia Muzyczna Im.Karola Lipińskiego We Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna Im. S. Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Muzyczna Im. Stanisława Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Pomorska
 • Akademia Sztuki W Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna I Teatralna im. Leona Schillera
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej W Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Artystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie
 • Uniwersytet W Białymstoku
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki Imienia Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP W Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy"
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny