Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO

Prawo

Szkolenia z obszaru Prawo związane są ze zmianiami prawa. Skierowane są do przedstawicieli firm komercyjnych i administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz samorządowej (sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin), urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, państwowych i samorządowych jednostek kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sądów i innych organów kontroli państwowej.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
04.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
04.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
04.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
08.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
08.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
08.03.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
08.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
11.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
12.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zasady fakturowania - ZMIANY
kod: KZFA
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zeznanie roczne
kod: KSZR
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
13.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
13.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
14.03.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
14.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
19.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
19.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
20.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
20.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
21.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zeznanie roczne
kod: KSZR
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
25.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
26.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
27.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
28.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
28.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
29.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
08.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
08.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
08.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
08.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
09.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
09.04.2024 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
09.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
10.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
10.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
11.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
11.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
15.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
15.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
16.04.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
18.04.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
19.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych - NOWELIZACJA
kod: PKSH
23.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
24.04.2024 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
29.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
29.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
09.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
10.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
13.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
15.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
23.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
24.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
28.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
28.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
29.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
03.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
04.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
05.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
06.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
07.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
07.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
13.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
13.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
13.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.06.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
20.06.2024 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
21.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Onboarding - wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
kod: OWNP
24.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
25.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
25.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
26.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej

Nasi Klienci

W naszych szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy:

Sektor Publiczny

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Banki Spółdzielcze
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Centra Polityki Społecznej
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Centralny Instytut Kontroli Pracy
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW
 • Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Gminy
 • Inspekcje Weterynaryjne
 • Instytuty
 • Izby Celne
 • Izby Skarbowe
 • Jednostki Wojskowe
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Sejmu
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Policji
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Lasy Państwowe
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Nadleśnictwa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Narodowe Centrum Kryptologii
 • Narodowe Muzeum w Gdańsku
 • Narodowy Bank Polski
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
 • Ośrodki Sportu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Powiaty
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sądy
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Starostwa Powiatowe
 • Stowarzyszenie Autorów "Zaiks"
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Szkoły i Uczelnie Wyższe
 • Szpitale
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Urząd do spraw Cudzoziemców
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy
 • Urzędy Gminy
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Miast
 • Urzędy Pracy
 • Urzędy Statystyczne
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Zakłady Emerytalno-Rentowe
 • Zakłady Komunikacji
 • Zakłady Zasobów Lokalowych
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Uczelnie Wyższe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Łodzi
 • Akademia Medyczna Im.Piastów Śląskich We Wrocławiu
 • Akademia Morska
 • Akademia Morska W Gdyni
 • Akademia Muzyczna
 • Akademia Muzyczna Im. Grażyny I Klejstula Bacewiczów W Łodzi
 • Akademia Muzyczna Im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Akademia Muzyczna Im.Karola Lipińskiego We Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna Im. S. Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Muzyczna Im. Stanisława Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Pomorska
 • Akademia Sztuki W Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna I Teatralna im. Leona Schillera
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej W Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Artystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie
 • Uniwersytet W Białymstoku
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki Imienia Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP W Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy"
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny