Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny

Sektor publiczny

Sektor publiczny to znacząca część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie podmioty – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze celowe podległe organom władzy publicznej, zarówno państwowym jak i samorządowym.

Szkolenia z obszaru Sektor publiczny skierowane są do przedstawicieli administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) oraz samorządowej (sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin), urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, państwowych i samorządowych jednostek kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sądów i innych organów kontroli państwowej.

Szkolenia w ramach obszaru

PRAWO

HR

KADRY

PŁACE

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Warsztaty komputerowe prowadzimy także z nowej wersji Płatnika

UCZELNIE WYŻSZE

SZPITALE

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Płace 2019 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
18.10.2019 1 dzień Zielona Góra, Wrocław więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
18.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku
kod: KFAK
18.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
18.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
18.10.2019 ŚKŚS Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
18.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
21.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
21.10.2019 1 dzień Katowicei inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
21.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
21.10.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
21.10.2019 1 dzień Wrocław, Katowice więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
21.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: KAZZ
22.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
22.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta,sprawdź więcej
Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Płace - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
22.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
22.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
22.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
22.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
23.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi.Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: WPZZ
23.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
23.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych, aktualne problemy, rozliczenie roczne
kod: KOIW
23.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
23.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
23.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
23.10.2019 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2019 roku
kod: KVAT
23.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
23.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku- warsztaty praktyczne
kod: KCZP
24.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
24.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
24.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
25.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
25.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
28.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
28.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
28.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
28.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
28.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
29.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
29.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
29.10.2019 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
30.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
30.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
30.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
31.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe - Nowość 2019
kod: KPPK
31.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
07.11.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
13.11.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: WPZZ
13.11.2019 1 dzień Warszawa więcej
Pracownicze plany kapitałowe
kod: WORD
13.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
14.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
14.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
15.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
18.11.2019 1 dzień Katowice, Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
19.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
19.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
19.11.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
21.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
21.11.2019 1 dzień Poznań, Warszawa i inne miasta więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
22.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
27.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
28.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
29.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej

Nasi Klienci

W naszych szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy:

Sektor Publiczny

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Banki Spółdzielcze
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Centra Polityki Społecznej
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Centralny Instytut Kontroli Pracy
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW
 • Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Gminy
 • Inspekcje Weterynaryjne
 • Instytuty
 • Izby Celne
 • Izby Skarbowe
 • Jednostki Wojskowe
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Kancelaria Sejmu
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Policji
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Lasy Państwowe
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Nadleśnictwa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Narodowe Centrum Kryptologii
 • Narodowe Muzeum w Gdańsku
 • Narodowy Bank Polski
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ośrodki Badawczo-Rozwojowe
 • Ośrodki Sportu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Powiaty
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sądy
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Starostwa Powiatowe
 • Stowarzyszenie Autorów "Zaiks"
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Szkoły i Uczelnie Wyższe
 • Szpitale
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Urząd do spraw Cudzoziemców
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy
 • Urzędy Gminy
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Urzędy Miast
 • Urzędy Pracy
 • Urzędy Statystyczne
 • Urzędy Wojewódzkie
 • Wojskowy Instytut Łączności
 • Zakłady Emerytalno-Rentowe
 • Zakłady Komunikacji
 • Zakłady Zasobów Lokalowych
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Uczelnie Wyższe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza Im.Stanisława Staszica W Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Łodzi
 • Akademia Medyczna Im.Piastów Śląskich We Wrocławiu
 • Akademia Morska
 • Akademia Morska W Gdyni
 • Akademia Muzyczna
 • Akademia Muzyczna Im. Grażyny I Klejstula Bacewiczów W Łodzi
 • Akademia Muzyczna Im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Akademia Muzyczna Im.Karola Lipińskiego We Wrocławiu
 • Akademia Muzyczna Im. S. Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Muzyczna Im. Stanisława Moniuszki W Gdańsku
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Pomorska
 • Akademia Sztuki W Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna I Teatralna im. Leona Schillera
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej W Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Artystyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski W Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie
 • Uniwersytet W Białymstoku
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki Imienia Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP W Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy"
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny