Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Badanie efektywności szkoleń

Zarządzanie szkoleniami - analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń.

Szkolenie to nie tylko wydatek materialny, ale przede wszystkim czasowy. Dzięki systematycznemu mierzeniu efektywności szkoleń łatwiej jest nam zaplanować szkolenia, a także podjąć decyzje personalne (przesunięcia pionowe: awans, degradacja i poziome: zmiana stanowiska pracy na tym samym poziomie organizacyjnym itp.).

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie narzędzi, nabycie umiejętności doboru i wykorzystania mierników oceny efektywności szkoleń oraz przygotowania rocznego planu wraz z budżetem szkoleniowym.

Profil uczestnika i cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR, pracowników odpowiedzialnych za szkolenia oraz trenerów wewnętrznych.

Program szkolenia

 1. Szkolenie pracowników:
  • rodzaje szkoleń
  • czynniki kreujące potrzeby szkoleniowe
  • źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
 2. Analiza potrzeb szkoleniowych
  • formuła KASH
  • oceny okresowe
  • luki kompetencyjne
 3. Przygotowanie budżetów szkoleniowych i ich realizacja
  • elementy planu szkoleń
  • określenie grup osób szkolonych
  • kategoryzacja szkoleń
  • oszacowanie czasu potrzebnego na realizację
  • analiza SWOT
  • oszacowanie kosztów – budżet szkoleniowy – podział na ośrodki odpowiedzialności
 4. Przygotowanie i realizacja projektu szkoleniowego
  • cele szkolenia (reguła SMART)
  • ustalenie metod oceny efektywności
 5. Mierzenie efektów szkoleń
  • model oceny skuteczności szkolenia wg Rae
  • ewaluacja szkoleń Model D. Kirkpatricka
  • model ROI (Return On Investment) Jacka J. Philipsa – zwrot z inwestycji szkoleniowych
 6. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru efektywności
 7. Wsparcie poszkoleniowe – wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytej podczas szkolenia do codziennych obowiązków
 8. Klucze sukcesu projektu oceny szkoleń

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Warsztaty szkoleniowe
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.10.2018, Katowice
 • 08.11.2018, Zielona Góra
 • 16.11.2018, Gdańsk
 • 19.11.2018, Poznań
 • 21.11.2018, Wrocław
 • 28.11.2018, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie godne polecenia. Kompetentny prowadzący.

                                                                                           Anna Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

 

Szkolenie rzeczowe, przydatne w zakresie wiedzy o szkoleniach.

                                                                                            Barbara Akademia Leona Koźmińskiego

 

Dużo wiedzy (do przestudiowania w domu) dużo cennych rad i sugestii…

                                                                                              Marta Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnienie z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu