Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Badanie efektywności szkoleń

Zarządzanie szkoleniami - analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń.

Szkolenie to nie tylko wydatek materialny, ale przede wszystkim czasowy. Dzięki systematycznemu mierzeniu efektywności szkoleń łatwiej jest nam zaplanować szkolenia, a także podjąć decyzje personalne (przesunięcia pionowe: awans, degradacja i poziome: zmiana stanowiska pracy na tym samym poziomie organizacyjnym itp.).

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie narzędzi, nabycie umiejętności doboru i wykorzystania mierników efektywności oraz przygotowania rocznego planu wraz z budżetem szkoleniowym.

Profil uczestnika i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za budżety szkoleniowe.

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie narzędzi oraz nabycie umiejętności badanie potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń.

Program szkolenia

 1. Szkolenie pracowników:
  1. rodzaje szkoleń
  2. czynniki kreujące potrzeby szkoleniowe
 2. Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
  1. nie zrealizowane potrzeby szkoleniowe z poprzednich okresów
  2. opisy stanowisk pracy – formularz kompetencji
  3. wyniki ocen pracowniczych i przeglądów kadrowych
  4. opinie klientów
  5. pracownicy, przełożeni
  6. wyniki analiz wewnętrznych – kwestionariusz, ankieta, arkusz   priorytetów
  7. informacje prasowe
  8. oferty firm szkoleniowych
  9. inne
 3. Przygotowanie planów/budżetów szkoleniowych
  1. elementy planu szkoleń
  2. określenie grup osób szkolonych
  3. kategoryzacja szkoleń
  4. oszacowanie czasu potrzebnego na realizację
  5. analiza SWOT
  6. oszacowanie kosztów – budżet szkoleniowy – podział na ośrodki odpowiedzialności
 4. Przygotowanie projektu szkoleniowego - analiza potrzeb szkoleniowych
  1. formuła KASH
  2. luki kompetencyjne
  3. analiza problemów
  4. cele szkolenia (reguła SMART)
  5. ustalenie metod oceny efektywności
 5. Realizacja projektu szkoleniowego
 6. Wsparcie poszkoleniowe – wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytej podczas szkolenia do codziennych obowiązków
  1. coaching poszkoleniowy
 7. Mierzenie efektów szkoleń
  1. model oceny skuteczności szkolenia wg Rae
  2. ewaluacja szkoleń Model D. Kirkpatricka
  3. model ROI (Return On Investment) Jacka J. Philipsa – zwrot z inwestycji szkoleniowych
 8. Klucze sukcesu projektu oceny szkoleń
 9. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru efektywności
  1. ankiety, testy i egzaminy
  2. obserwacje, symulacje
  3. systemy monitorowania wyników
  4. assessment i development center
 10. Analiza końcowa - opracowanie strategii zarządzania szkoleniami – grupy interesu, raporty

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 27.07.2018, Warszawa
 • 22.08.2018, Katowice
 • 28.08.2018, Gdańsk
 • 04.09.2018, Poznań
 • 12.09.2018, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie godne polecenia. Kompetentny prowadzący.

                                                                                           Anna Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

 

Szkolenie rzeczowe, przydatne w zakresie wiedzy o szkoleniach.

                                                                                            Barbara Akademia Leona Koźmińskiego

 

Dużo wiedzy (do przestudiowania w domu) dużo cennych rad i sugestii…

                                                                                              Marta Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikaty uczestnictwa

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu