Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » Centralny rejestr umów

Centralny rejestr umów

.

Program szkolenia

 1. Centralny rejestr umów
 2. Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze
 3. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.
 4. Powszechna dostępność danych z rejestru
 5. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych
  • Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów
  • Organizacja jednostek
 6. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru, analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
  • Umowy w ramach zamówień publicznych
  • Umowy o pracę
  • Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło
  • Wybór, powołanie
  • Umowy o usługi, umowy sprzedaży
  • Umowy darowizny, umowy najmu
  • Umowy o obsługę prawną,
  • Umowy między jednostkami organizacyjnymi
  • Porozumienia międzygminne
  • Umowy z artystami na gruncie ustawy o działalności kulturalnej
  • Inne umowy - dyskusja
 7. Umowy o pracę z funkcjonariuszami publicznymi, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, kto nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną – umowy z urzędnikami wykonującymi zadania merytoryczne, pracownicy samorządowi, służba cywilna, umowy z pracownikami technicznymi, umowy z pracownikami obsługi, kadra sprzątająca, konserwatorzy, pracownicy gospodarczy, umowy z nauczycielami i wykładowcami, umowa z opiekunką środowiskową, umowa z pracownikiem socjalnym, umowa z informatykiem , umowa z pracownikami instytucji kultury, umowy z księgową, umowy z kadrową  - dyskusja, sesja pytań
 8. Kwota umowy – określenie wartości przedmiotu umowy
 9. Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów.
  • Ograniczenia ze względu na prywatność
  • Ograniczenia ze względu na informacje niejawne
  • Ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione
  • Ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
  • Czy forma zawarcia umowy ma znaczenie dla jej zamieszczenia w rejestrze?
  • Numer umowy oraz data i miejsce zawarcia umowy, ustalamy miejsce zawarcia umowy i jej datę, brak daty w umowie, podpisanie umowy w różnych datach, brak miejsca zawarcia umowy w umowie
  • Okres obowiązywania umowy
  • Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, kto może być przedstawicielem stron
  • Określenie przedmiotu umowy
  • Wartość przedmiotu umowy
  • Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
 10. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z art. 5 ust. 1 do 2 a kwalifikowanie umów do wpisu do rejestru.
 11. Umowy w formie szczególnej, pisemnej, elektronicznej dokumentowej a forma ustna
 12. Umowy w formie aktu notarialnego, z notarialnym poświadczeniem podpisów
 13. Umowy zawarte w sposób dorozumiany, w sposób milczący, poprzez przystąpienie do wykonania umowy
 14. Uzupełnienia umowy, zmiany umowy, aneksy do umów – jak i kiedy wpisać do rejestru
 15. Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy, odstąpienie, wygaśnięcie umowy – jak i kiedy wpisać do rejestru
 16. Czy i kiedy faktura to umowa, czy faktura korygująca to zmiana umowy ?
 17. Elementy składowe rejestru umów:
 18. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 19. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 15.04.2024, szkolenie online
 • 12.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa

790 PLN*, szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego pracownika i jest finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70%) szkolenie zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły