Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Optymalizacja zatrudnianie w dobie koronawirusa

Optymalizacja zatrudnienia w czasach COVID-19

Głównym celem webinarium jest zapoznanie uczestników z metodami optymalizacji zatrudnianie w obliczu koronowirusa i wpływu nowej sytuacji na relacje w firmie. Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawcy i osób decydujących o organizacji pracy z uprawnieniami jakie posiadają. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związanie z optymalizajcą kosztów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania, zwalniania i zmieniania umów o pracę.

Wykładowca jest byłym Inspektorem Pracy oraz byłym pracownikiem Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za procesy personalne, pracowników działu HR i kadr.

Program szkolenia

 1. Stosunek pracy i obowiązki pracodawcy
  • Powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie obowiązujących przepisów
  • Telepraca a praca zdalna
 2. Umowy cywilnoprawne – rodzaje, charakterystyka oraz zobowiązania stron
 3. Kontrakty menedżerskie
 4. Zmiany w umowach o pracę
  • Zmiana wymiaru czasu pracy
  • Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy
  • Zmiana wynagrodzenia
 5. Porozumienie rozwiązujące, a wypowiedzenie zmieniające
  • Porozumienie rozwiązujące – oferta rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron
  • Wypowiedzenie zmieniające –zasadność i skutki wypowiedzenia zmieniającego
 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • okresy wypowiedzeń, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • zakazy wypowiadania umów
  • przyczyna wypowiedzenia
 7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
  • okoliczności rozwiązania z winy pracownika
  • możliwość rozwiązania bez winy pracownika
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
 8. Rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • zasady i tryb postępowania przy grupowych zwolnieniach
  • zwolnienia indywidualne
  • odprawa pieniężna
  • ponowne zatrudnienie
 9. Roszczenia pracownika i pracodawcy
  • Roszczenia pracownicze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę i ich zasadność
  • Roszczenia pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika

Metody szkoleniowe

 • webinarium - przekaz audio i wideo
 • mini-wykład prowadzony przez byłego inspektora pracy
 • prezentacja
 • sesja pytań

Termin

 • 19.05.2020 - godzina 15:30 -18:00 - brak wolnych miejsc
 • 22.05.2020 - godzina 13:00 - 15:30
 • 26.05.2020 - godzina 8:30 - 11:00

Cena szkolenia

250 PLN*

Cena obejmuje:

 • materiały autorskie, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na webinarium - podaj termin