Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Efektywna komunikacja interpersonalna

Profesjonalna obsługa klienta

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnej obsługi klienta.

Uczestnicy uświadomią sobie własną rolę w kontaktach z klientem, zostanie przeprowadzona analiza ich mocnych i słabych stron w procesie kontaktu z klientem. Uczestnicy nauczą się interpretować zachowania klientów na różnych etapach procesu obsługi, dopasowywać styl prowadzonych rozmów i obsługi do stylu
i osobowości klienta.

Nabyta wiedza przyczyni się do poprawienia jakości obsługi klienta, co wpłynie na wizerunek Pracodawcy.

 

Program szkolenia

 1. Kim jest mój potencjalny klient i jak go obsługiwać?
  • Typy klientów – rozpoznanie i strategia współpracy
  • Autoprezentacja w kontakcie z klientem
  • Komunikacja ustna – telefoniczna i bezpośrednia – podstawowe reguły i zasady
  • Komunikacja pisemna - podstawowe reguły i zasady
  • Siła przekonywania słowem, elementy istotne w przekazie
  • Techniki aktywnego słuchania, rozumienie (zadawanie pytań, parafrazowanie, empatia), przekazywanie informacji i komunikowanie się w warunkach rozbieżnych interesów
  • Asertywność jako poszanowanie granic własnych oraz klienta
  • Budowanie pozytywnych relacji z klientem
 2. Trudny klient – jak sobie z nim radzić?
  • Stawianie granic, techniki opanowania emocji i stresu, techniki asertywne
  • Reagowanie na krytykę i odmowę oraz radzenie sobie z presją i manipulacją ze strony klienta
  • Dostosowywanie sposobów rozwiązywania konfliktów do cech, osobowości klienta oraz konkretnej sytuacji, w jakiej strony się znalazły
  • Reklamacje klientów - na co zwrócić szczególną uwagę np. Przy obsłudze telefonicznej
  • Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu
  • Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Odzyskiwanie kontroli
 3. Standardy obługi klienta w praktyce

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • scenki tematyczne
 • testy psychologiczne
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.08.2020, szkolenie online
 • 15.09.2020, Katowice
 • 10.09.2020, szkolenie online
 • 22.09.2020, Wrocław
 • 08.10.2020, Poznań
 • 09.10.2020, Gdańsk
 • 12.10.2020, Warszawa
 • 23.10.2020, Katowice
 • 19.11.2020, Zielona Góra
 • 25.11.2020, Wrocław
 • 10.12.2020, Poznań

Cena szkolenia

690 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu