Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Czas pracy - planowanie i rozliczanie

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztat praktyczny

Głównym celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do planowania i rozliczania czasu pracy oraz wybór najkorzystniejszych rozwiązań dla organizacji dotyczących czasu pracy. Szczególny nacisk zostanie położony na:

 • wskazanie najczęściej popełnianych błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników
 • nauczenie uczestników jak tworzyć harmonogramy (grafiki) czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy
  w oparciu a aktualne podstawy prawne z uwzględnieniem regulaminu pracy
 • przestawienie konsekwencji jakie może ponieść firma w przypadku błędów popełnianych w niewłaściwym rozliczaniu czasu pracy w wymiarze finansowym i prawnym

Szkolenie prowadzone przez praktyka rozliczającego różne systemy czasu pracy w oparciu o przygotowane ćwiczenia.
W szkoleniu będą wykorzystane przykłady zaprezentowane przez uczestników szkolenia (omówienie i wybór najlepszych rozwiązań).

Profil uczestnika

Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby odpowiadające za tworzenie harmonogramów czasu pracy.

Program szkolenia

 1. Czas pracy w 2019 roku
  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
  • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe
 2. Okresy odpoczynku
  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
 3. Harmonogramy pracy
  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • tworzenie haromonogramów dla części okresu rozliczeniowego
 4. Zasady rejestracji czasu pracy od 2019 roku
  • Jakie wymogi musi spełniać karta ewidencji czasu pracy?
  • Na jakie okresy musi być tworzona karta czasu pracy?
  • Jakie dokumenty muszą być przechowywane wraz z kartą czasu pracy?
  • Czy dokumentacja czasu pracy może być prowadzona elektronicznie, jeśli pracodawca będzie prowadzi tradycyjne akta osobowe?
  • Ile należy archiwizować dokumenty związane z czasem pracy od 2019 roku?
  • Jakie są różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców?
 5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
 6. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania
  • uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
 7. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 8. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty
 9. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych
  • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
  • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
  • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować metody planowania i rozliczania czasu pracy.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazujące wiedzę w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych i regulaminu pracy
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie, których celem jest nabycie praktycznej wiedzy w zakresie planowania, tworzenia grafików i rozliczania czasu pracy
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.10.2019, Poznań
 • 22.10.2019, Wrocław
 • 24.10.2019, Warszawa
 • 19.11.2019, Gdańsk
 • 21.11.2019, Zielona Góra
 • 22.11.2019, Katowice

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie.                                                  Justyna Polmo Łomianki S.A.

Przystępne i pomocne w pracy zawodowej.                                   Jolanta Wojskowa Akademia Techniczna

Szkolenie prowadzone w jasny sposób. Trener z chęcią odpowiadał na zadawane pytania.  Paulina Polmo Łomianki S.A.

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). *eśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu