Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie potencjałem ludzkim

Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych

Jednym z podstawowych warunków rozwoju współczesnej organizacji jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkim. Rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena to niezbędne jego elementy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej.

Program szkolenia

 1. Znaczenie planowanie zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach
  • projektowanie i sporządzanie opisu stanowiska pracy
  • tworzenie profili osobowościowych pracowników
  • analiza podaży zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników
  • problemy procesu pozyskiwania pracowników - eliminacja błędów i uprzedzeń
  • wstępna ocena kompetencji kandydatów (modele CV, analiza informacji zawartych w CV)
  • przegląd nowoczesnych technik selekcji i ich efektywność
  • modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
  • wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
 3. Szkolenia i rozwój pracowników
  • planowanie ścieżki kariery
  • cele i zasady programów Top Talents
  • określanie potrzeb szkoleniowych - ustalanie planów szkoleń
  • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne jako niezbędny element rozwoju pracownika
  • monitoring postępów
 4. Interesy pracowników i pracodawcy
  • system nagradzania - za co i jak nagradzać?
  • wzmacnianie poczucia identyfikacji z organizacją
  • informacyjne sprzężenie zwrotne
 5. Systemy motywacyjne  - benefity i świadczenia dodatkowe dla pracowników
  • opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
  • używanie sprzętu pracodawcy, w tym samochodów służbowych, laptopów, telefonów dla prywatnych celów pracownika
  • zajęcia kulturalne, rekreacyjne, sportowe
  • spotkania integracyjne, paczki okolicznościowe, bony świąteczne
  • zapewnienie pracownikom mieszkań
  • konkursy dla pracowników
  • inne (szkolenia, opcje na udziały/akcje, ubezpieczenia na życie)
 6. System oceny okresowej
  • co i jak oceniać? - dobór kryteriów, skali ocen, częstotliwości oceny itp.
  • formularze oceny -  wady i zalety różnych rozwiązań
  • ocena 360 stopni  i inne metody zwiększające trafność i obiektywizm oceny
  • powiązanie wyników ocen z innymi systemami ZZL w organizacji
  • właściwe wdrożenie systemu ocen okresowych

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 12-13.12.2018, Katowice
 • 17-18.12.2018, Wrocław
 • 27-28.12.2018, Warszawa
 • 22-23.01.2019, Poznań
 • 11-12.02.2019, Gdańsk
 • 21-22.02.2019, Zielona Góra

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie interesujące, interaktywny sposób prowadzenia zajęć zachęcający do bezpośredniego udziału. Duża wartość dodana poprzez sposób przekazania.                      Elżbieta Uniwersytet Wrocławski

Tematyka zgodna z moimi oczekiwaniami, nowe informacje w zakresie moich obowiązków, chętnie wykorzystam.                                                                                    Anna DESIGN Sp. z o.o.

Cena szkolenia

990 PLN*/**,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu