Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Zarządzanie potencjałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne

.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej.

Program szkolenia

 1. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Rentowność kapitału ludzkiego – stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki
  • Wartość dodana kapitału ludzkiego
 2. Opisy stanowisk pracy, profile kompetencyjne, ścieżki rozwoju
  • Struktura organizacyjna i analiza obecnych stanowisk pracy
  • Opracowanie przykładowych opisów przez uczestników szkolenia
  • Profile kompetencyjne
  • Poziomowanie stanowisk w aspekcie możliwości rozwoju, awansu i karier - ścieżki rozwoju zawodowego
 3. Analiza podaży zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy
  • Aktualna sytuacja na rynku pracy - jak się komunikować z rynkiem?
  • Marka pracodawcy – Employer Branding - budowanie wizerunku firmy
  • Pokolenie X, Y, Z - Zarządzanie wiekiem w firmie
 4. Rekrutacja i selekcja pracowników, wywiady wyjściowe – exit interview
  • problemy procesu pozyskiwania pracowników - eliminacja błędów i uprzedzeń
  • modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
  • wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
 5. System oceny okresowej, informacja zwrotna dla pracownika
  • co i jak oceniać? - dobór kryteriów, skali ocen, częstotliwości oceny itp.
  • formularze oceny - wady i zalety różnych rozwiązań
  • ocena 360 stopni  i inne metody zwiększające trafność i obiektywizm oceny
  • powiązanie wyników ocen z innymi systemami ZZL w organizacji
 6. Zarządzanie wiedzą w organizacji - szkolenia i rozwój pracowników
  • Analiza potrzeb szkoleniowych
  • Przygotowanie budżetów szkoleniowych i ich realizacja
  • Ewaluacja szkoleń Model D. Kirkpatricka -
  • Zwrot z inwestycji szkoleniowych -  model ROI (Return On Investment) Jacka J. Philipsa –
 7. Interesy pracowników i pracodawcy
 8. Zarządzanie informacją w organizacji
 9. Badanie satysfakcji - dlaczego takie ważne?
 10. Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia nabytej wiedzy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Warsztaty - ćwiczenia praktyczne
 • Prace grupowe umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań
 • Wspólne wypracowanie planu wdrożenia praktyk nabytych na szkoleniu

Termin i miejsce szkolenia

 • 08-09.02.2021, Warszawa
 • 08-09.02.2021, szkolenie online
 • 17-18.02.2021, Gdańsk
 • 17-18.02.2021, szkolenie online
 • 04-05.03.2021, Zielona Góra
 • 04-05.03.2021, szkolenie online
 • 09-10.03.2021, Warszawa
 • 09-10.03.2021, szkolenie online
 • 15-16.03.2021, Poznań
 • 15-16.03.2021, szkolenie online
 • 24-25.03.2021, Wrocław
 • 24-25.03.2021, szkolenie online
 • 15-16.04.2021, Katowice
 • 15-16.04.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie interesujące, interaktywny sposób prowadzenia zajęć zachęcający do bezpośredniego udziału. Duża wartość dodana poprzez sposób przekazania.                      Elżbieta Uniwersytet Wrocławski

Tematyka zgodna z moimi oczekiwaniami, nowe informacje w zakresie moich obowiązków, chętnie wykorzystam.                                                                                    Anna DESIGN Sp. z o.o.

Cena szkolenia

1390 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

1190 PLN*/**, cena szkolenia ONLINE

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu