Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Przeprowadzanie rozmów derekrutacyjnych

Exit interview - przygotowanie do wdrożenia

Sytuacja, w której z organizacji odchodzą utalentowani pracownicy, jest niewątpliwie bardzo trudna. Pozyskanie nowego pracownika z rynku w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, jego wdrożenie i uzyskanie pełnej efektywności na stanowisku pracy niejednokrotnie trwa dłużej niż trzy miesiące okresu próbnego
i generuje dodatkowe koszty.

Exit interview jest formą wywiadu z odchodzącym pracownikiem. Forma wywiadu pokazuje najczęściej powody rezygnacji z pracy oraz pozwala zidentyfikować obszary zmian w firmie. Prawidłowo skonstruowane
i przeprowadzone wywiady powinny dostarczyć użytecznych informacji na temat organizacji i środowiska pracy, kultury, funkcjonujących procesów i systemów, zarządzania czy możliwości rozwoju.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia rozmów wyjściowych – exit interview.

 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze oraz przedstawicieli działów HR.

Program szkolenia

 1. Exit Interview, derekrutacja
  • przyczyny odejścia pracowników
  • czym jest exit interview?
  • czym jest derekrutacja?
  • procedura derekrutacyjna
  • etapy procesu derekrutacji
 2. Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy wyjściowej
 3. Rozmowa wyjściowa
  • kto przeprowadza?
  • kto podlega?
  • optymalny czas i miejsce rozmowy
  • etapy rozmowy i jej uczestnicy
  • atmosfera spotkania i sposób prowadzenia rozmowy
  • elementy werbalne i niewerbalne podnoszące skuteczność komunikacji
  • sposoby zadawania pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
  • asertywność podczas rozmów wyjściowych – poznaj prawa asertywności, zanim zaczniesz
  • scenariusz spotkania - co mówić, a czego nie wolno powiedzieć odchodzącemu pracownikowi
  • najczęściej zadawane pytania
 4. Opracowanie ankiet wyjściowych
 5. Reakcje pracowników zwalnianych
  • emocje pracownika – jak sobie z nimi radzić?
  • sposoby reagowania na agresywną lub uległą postawę pracownika
  • jak zadbać o samego siebie podczas rozmowy?
 6. Symulacje rozmów wyjściowych
 7. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany - przekazanie informacji innym pracownikom zespołu
 8. Podsumowanie - korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonych rozmów

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu