Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Przeprowadzanie rozmów derekrutacyjnych

Rozmowy derekrutacyjne, Exit interview - przygotowanie do wdrożenia

Prawidłowo skonstruowane i przeprowadzone wywiady powinny dostarczyć użytecznych informacji na temat organizacji i środowiska pracy, kultury, funkcjonujących procesów i systemów, zarządzania czy możliwości rozwoju.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia rozmów wyjściowych – exit interview.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze oraz przedstawicieli działów HR.

Program szkolenia

 1. Exit Interview, derekrutacja
  • czym jest exit interview?
  • czym jest derekrutacja?
  • procedura derekrutacyjna
  • etapy procesu derekrutacji
 2. Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy wyjściowej
 3. Rozmowa wyjściowa
  • kto przeprowadza?
  • kto podlega?
  • optymalny czas i miejsce rozmowy
  • etapy rozmowy i jej uczestnicy
  • atmosfera spotkania i sposób prowadzenia rozmowy
  • elementy werbalne i niewerbalne podnoszące skuteczność komunikacji
  • sposoby zadawania pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
  • asertywność podczas rozmów wyjściowych – poznaj prawa asertywności, zanim zaczniesz
  • scenariusz spotkania - co mówić, a czego nie wolno powiedzieć odchodzącemu pracownikowi
  • najczęściej zadawane pytania
 4. Opracowanie ankiet wyjściowych
 5. Reakcje pracowników zwalnianych
  • emocje pracownika – jak sobie z nimi radzić?
  • sposoby reagowania na agresywną lub uległą postawę pracownika
  • jak zadbać o samego siebie podczas rozmowy?
 6. Symulacje rozmów wyjściowych
 7. Zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany - przekazanie informacji innym pracownikom zespołu
 8. Podsumowanie - korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonych rozmów

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 20.12.2023, szkolenie online
 • 29.01.2024, szkolenie online
 • 22.04.2024, szkolenie online
 • 05.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu