Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Excel dla kadrowych

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędną w pracy kadrowego i księgowego funkcjonalnością Excela.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • budowa arkusza, pasku narzędzi, interface
  • drukowanie, konwertowanie do formatu PDF
  • edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza
 2. Rozliczanie wynagrodzenia z umowy o dzieło
  • rozwijane listy wyboru
  • funkcje warunkowe
 3. Przykład uproszczonej kartoteki wynagrodzeń pracownika
  • adresy względne i bezwzględne
  • sumowanie zmiennych zakresów
  • wartość najmniejsza i największa
 4. Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – posługiwanie się formułami
  • wprowadzanie formuł do komórek arkusza
  • biblioteka wbudowanych funkcji
  • wyszukiwanie wyniku w analizie symulacji danych
 5. Analiza kosztów zatrudnienia,  absencji pracowników – tabele przestawne
  • operacje na danych (sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie)
  • importowanie z plików TXT, CSV
  • pobieranie danych poprzez ODBC z programów zewnętrznych (np. z systemów FK i kadrowo-płacowych)
  • przygotowanie danych do analizy w Excelu
  • denormalizacja danych
 6. Analiza danych
  • wzrost sprzedaży w układzie rok do roku, kwartał do kwartału, etc. w ujęciu dla poszczególnych towarów i grup towarowych
  • zestawienie absencji chorobowej pracowników
  • analiza kosztów zatrudnienia
 7. Pełna kartoteka wynagrodzeń pracownika (z uwzględnieniem składników opodatkowanych i nieopodatkowanych, ozusowanych i nieozusowanych, przychodów z autorskimi kosztami uzyskania)
  • formuła wyszukująca wartości
  • sumowanie warunkowe
 8. Makra
 9. Wybrane przykłady zastosowań Excela w pracy działu płacowego

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną połączone z warsztatami komputerowymi
 • Ćwiczenia praktyczne przygotowane przez trenera w oparciu o przykłady podane przez uczestników, praca
  z MS Excel
 • Sesje pytań

Podczas prowadzenia zajęć trener zwraca uwagę na:

 • Różnorodność zastosowanych metod i ich użyteczności dla słuchaczy
 • Regularne sprawdzanie nabytej wiedzy
 • Indywidualne podejście do każdego uczestnika

Termin i miejsce

 • 20-21.05.2024, szkolenie online
 • 10-11.06.2024, szkolenie online
 • 15-16.07.2024, szkolenie online
 • 12-13.08.2024, szkolenie online
 • 23-24.09.2024, szkolenie online
 • 21-22.10.2024, szkolenie online
 • 21-22.11.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

890 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

1190 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu