Aktualnie przeglądasz: Szkolenia

Szkolenia

Głównym przedmiotem działalności InfoBizTech jest organizacja szkoleń i konferencji z zakresu najważniejszych aspektów wpływających na rozwój danej organizacji. Wskazując kierunki rozwoju, chcemy stać się partnerem
w drodze do sukcesów naszych Klientów.

Dzięki doskonałej znajomości rynku i współpracy z najlepszymi ekspertami - praktykami w kraju, nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych Klientów. Programy szkoleń tworzone są w oparciu o najnowsze zmiany prawa i obowiązujące trendy. Wiedza pozyskana na naszych szkoleniach nadaje się do natychmiastowego wykorzystania, a materiały szkoleniowe stanowią kompendium niezbędnych informacji oraz zawodowych doświadczeń uznanych specjalistów.

Szkolenia zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

Wszystkie nasze szkolenia dostępne są także w formule wewnętrznej – czyli dedykowanej dla pracowników danej organizacji. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy ścieżki rozwoju efektywnie wykorzystując budżet szkoleniowy i dostosowując programy szkoleń np. do branży czy otoczenia, w którym działa dana organizacja.

Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące miejsca i czasu trwania szkolenia.

INFOBIZTECH Sp. z o.o. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - numer ewidencyjny: 2.08/00003/2021

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.02.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
25.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
25.02.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
25.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
26.02.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
26.02.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
26.02.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
26.02.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
01.03.2021 1 dzień Pzonań, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
02.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
02.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
03.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
03.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
04.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
04.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
05.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
08.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
08.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
09.03.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych w czasach COVID -19
kod: RODO
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
09.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
09.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
09.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
09.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
09.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
10.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
10.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
10.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
10.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
10.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
10.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych - warsztaty
kod: ITUI
11.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
11.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
11.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zatrudnianie i uprawnienia nauczycieli akademickich
kod: KCZP
12.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
12.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Płatnik - warsztaty komputerowe
kod: MOBK
12.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020
kod: KSZR
12.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
12.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
12.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
15.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
16.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
16.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
16.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Oddelegowywanie pracowników ZMIANY - opodatkowanie, ubezpieczenia
kod: KPWZ
16.03.2021 1 dzień szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
17.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
17.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
17.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Komunikacja asertywna - sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z trudnymi rozmówcami
kod: MAWK
17.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny- webinarium
kod: SWCP
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
18.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
18.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
18.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
18.03.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
18.03.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
19.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
19.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
22.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
22.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
22.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
22.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
23.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
23.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
23.03.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
23.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zamówienia publiczne ZMIANY 2021 - NOWA USTAWA
kod: KLEA
23.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
23.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
23.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
23.03.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
KPA - Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce
kod: AKPA
23.03.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
23.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
24.03.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
24.03.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
24.03.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.03.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
26.03.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
29.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
29.03.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
29.03.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
30.03.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
12.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
12.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
12.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
13.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
13.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
13.04.2021 2 dni Wrocław, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
13.04.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
13.04.2021 2 dni Gdańsk, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
13.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
14.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
14.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
14.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
14.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
14.04.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Dostęp do informacji publicznej
kod: ADIP
14.04.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
15.04.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
16.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
16.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
16.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
16.04.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
19.04.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
20.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
21.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
21.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
21.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
21.04.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
21.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
22.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
22.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
23.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
27.04.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
27.04.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
28.04.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
28.04.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
11.05.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
12.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
12.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
12.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
13.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
13.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
13.05.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
14.05.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
14.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
17.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
17.05.2021 2 dni Zielona Góra, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
17.05.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
17.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
18.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
18.05.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
18.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
18.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
19.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
19.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
19.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
19.05.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
21.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
24.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
24.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
24.05.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
26.05.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
26.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
26.05.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
31.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
31.05.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
31.05.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa - ewidencja czasu pracy, egzekucje, ZFŚS, RODO, PPK, PPE, COVID-19
kod: KNAO
02.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Absencja pracowników, a COVID 19
kod: KAAC
02.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
08.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: FFDN
08.06.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 roku - grafiki, praca zdalna, przestoje, postoje, nadgodziny - warsztat praktyczny
kod: KCZP
11.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Windykacja - praktyczne aspekty działań windykacyjnych
kod: KWNK
11.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID-19
kod: KFAK
14.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
14.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian
kod: APBP
14.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
16.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
Prawo pracy, a COVID-19 ZMIANY
kod: KPPZ
16.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
16.06.2021 2 dni Poznań, szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców - odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa
kod: KACK
17.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiany w zakresie współdziałania z partnerami społecznymi w czasach COVID-19
kod: KAZZ
17.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Płace 2021, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
18.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: WORD
21.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
21.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej
Pracownicze plany kapitałowe - sektor publiczny - przygotowanie do wdrożenia, praktyka stosowania
kod: APPK
21.06.2021 1 dzień Szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, a COVID 19
kod: KPWZ
22.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
22.06.2021 2 dni Katowice, szkolenie online więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: FBUD
22.06.2021 2 dni Warszawa, szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, a COVID 19
kod: KSDK
23.06.2021 1 dzień Katowice, szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
23.06.2021 1 dzień Wrocław, szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
24.06.2021 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT
kod: KVAT
24.06.2021 1 dzień Gdańsk, szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
24.06.2021 1 dzień Zielona Góra, szkolenie online więcej
NOWE wymagania w zakresie gospodarki odpadami
kod: AGOK
24.06.2021 1 dzień Poznań, szkolenie online więcej