Aktualnie przeglądasz: Szkolenia

Szkolenia

Głównym przedmiotem działalności InfoBizTech jest organizacja szkoleń i konferencji z zakresu najważniejszych aspektów wpływających na rozwój danej organizacji. Wskazując kierunki rozwoju, chcemy stać się partnerem
w drodze do sukcesów naszych Klientów.

Dzięki doskonałej znajomości rynku i współpracy z najlepszymi ekspertami - praktykami w kraju, nasza oferta dostosowana jest do potrzeb naszych Klientów. Programy szkoleń tworzone są w oparciu o najnowsze zmiany prawa i obowiązujące trendy. Wiedza pozyskana na naszych szkoleniach nadaje się do natychmiastowego wykorzystania, a materiały szkoleniowe stanowią kompendium niezbędnych informacji oraz zawodowych doświadczeń uznanych specjalistów.

Szkolenia zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

Wszystkie nasze szkolenia dostępne są także w formule wewnętrznej – czyli dedykowanej dla pracowników danej organizacji. Wspólnie z naszymi klientami tworzymy ścieżki rozwoju efektywnie wykorzystując budżet szkoleniowy i dostosowując programy szkoleń np. do branży czy otoczenia, w którym działa dana organizacja.

Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące miejsca i czasu trwania szkolenia.

Kalendarium szkoleń otwartych 2018 z podziałem na obszary tematyczne do pobrania

Kalendarium szkoleń Kalendarium szkoleń (295.6 kB)

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
25.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: WPZZ
25.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie stresem
kod: KIZS
25.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
28.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku
kod: KVAT
28.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
28.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
28.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
28.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
28.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
28.05.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
28.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY
kod: SPRM
30.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
04.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
04.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
04.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
04.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: KODO
06.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
07.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
08.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
08.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
08.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
08.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
11.06.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
11.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 roku
kod: KFAK
11.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
11.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
11.06.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
12.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
12.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
12.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
12.06.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
12.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
12.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
12.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
12.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku
kod: KVAT
12.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY 2017
kod: SPRM
13.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
13.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy 2018 - najnowsze zmiany - nowelizacja Kodeksu Pracy
kod: KPPZ
13.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
14.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
14.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
14.06.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
14.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
14.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
15.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
15.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
15.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
15.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Controlling produkcji
kod: FICP
18.06.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
18.06.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
18.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
18.06.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
18.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
19.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
20.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
20.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
20.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
20.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: KODO
21.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
21.06.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Podatek akcyzowy - praktyka stosowania
kod: KPAK
21.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
21.06.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
21.06.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
22.06.2018 ŚKŚS Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
22.06.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
29.06.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
29.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
29.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
29.06.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
11.07.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
12.07.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
12.07.2018 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
08.08.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej