Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce staje się normą, ciągle brakuje pracowników. Planowane od 2024 roku zmiany przewidują, że zarówno pracodawca, jak i obcokrajowiec będą korzystali z systemu elektronicznego w ramach procedury zatrudnienia. Cudzoziemiec, by założyć konto w systemie, będzie potrzebował uwierzytelnionego podpisu elektronicznego.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Szczególny nacisk zostanie położony na zasady dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania obywateli Ukrainy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Zasady dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców
  • Dualizm pozycji cudzoziemca na rynku pracy - legalny pobyt i legalna praca
  • Czy wszyscy cudzoziemcy muszą mieć zezwolenia na pracę?
  • Czy musimy zawierać umowy na piśmie i w innych językach?
 2. Zatrudnienie obywateli Ukrainy
  • Definicja legalna obywatela Ukrainy
  • Kto korzysta, a kto nie korzysta z ochrony czasowej?
  • Czy wszystkich Ukraińców zatrudniamy według zasad ustawy wojennej?
  • Ochrona czasowa i co dalej - zezwolenie na pobyt czasowy dla Ukraińców
  • Jak długo trwać będzie ochrona czasowa?
 3. Co daje legalny pobyt cudzoziemcowi w Polsce? - szczegółowe omówienie tytułów pobytowych.
 4. Jakich cudzoziemców zatrudnimy bez starania się o dodatkowy dokument legalizujący ich zatrudnienia? - WAŻNE
 5. Wymagania stawiane przy staraniu się o zezwolenie, oświadczenie i „kartę pobytu”.
  • Jakie czyny karalne sprawią, ze nie możemy zatrudnić cudzoziemców?
  • Czy możemy zalegać z podatkami lub składkami na ZUS?
 6. Informacja starosty – co to jest i czy zawsze trzeba się o nią starać?
 7. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
  • To w końcu 6 czy 24 miesiące? - NOWOŚĆ
  • Jakie kraje?
  • Treść oświadczenia - na co zwrócić uwagę – PRAKTYKA
  • Czy muszę informować?
  • Możliwość pracy po zakończeniu oświadczenia – czy jest?
 8. Zezwolenia na pracę sezonową
  • Co to są prace sezonowe?
  • Jak wypełnić wniosek i załączniki do niego – WZORY I PRAKTYKA
  • Czy muszę zawierać umowę najmu?
 9. Zezwolenia na pracę
  • Jaki rodzaj zezwolenia wybrać?
  • Jak wypełnić wniosek i załączniki do niego – WZORY
  • Jakie mam obowiązki informacyjne wobec wojewody?
  • Przedłużenie legalnej pracy po zakończeniu zezwolenia  - czy tylko gdy mam nowe zezwolenie?
 10. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • Dwa w jednym – pobyt i praca?
  • Kto składa wniosek?
  • Jakie muszę dać dokumenty cudzoziemcowi?
  • Jakie są warunki udzielenia zezwolenia?
  • Wynagrodzenie proporcjonalne do etatu czy nie?
  • Zmiana pracodawcy co trzeba zrobić?
  • Zezwolenie na pobyt i pracę dla Ukraińców – specyfika treści.
  • Co to jest decyzja abolicyjna?
 11. Co grozi, gdy zatrudnimy nielegalnie?
 12. Co grozi cudzoziemcowi gdy będzie przebywał nielegalnie lub nielegalnie pracował?
 13. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie np.:
  • wiza ma bardzo krótki okres ważności, a pracodawca chciałby zawrzeć z cudzoziemcem umowę na okres przekraczający tę datę)
  • kiedy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
  • dokumenty, które powinny się znaleźć w aktach osobowych cudzoziemca (szczególnie w kontekście ewentualnej kontroli PIP) legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca
  • zgłoszenie do ZUS cudzoziemca oraz członków jego rodziny (dot. ubezpieczenia zdrowotnego)
  • obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy (np. kiedy dokumenty kadrowe powinny być przygotowane w wersji dwujęzycznej)
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.05.2024,szkolenie online
 • 17.06.2024, szkolenie online
 • 19.07.2024, szkolenie online
 • 26.08.2024, szkolenie online
 • 17.09.2024, szkolenie online
 • 22.10.2024, szkolenie online
 • 26.11.2024, szkolenie online
 • 12.12.2024, szkolenie online

 

 

Opinie uczestników szkoleń

Dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu. Pan Piotr to osoba z ogromną wiedzą i posiada umiejętności dzielenia się nią. Dorota, AKROMAR Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję. Szkolenie mi się bardzo podobało, zarówno merytorycznie (poruszone ważne problematyczne sprawy, nad którymi się głowiliśmy), jak i ciekawy sposób prowadzenia. Katarzyna, Polmo Łomianki S.A.

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia! Pan Piotr ma ogromną wiedzę i potrafił ją przekazać w niesamowicie przystępny sposób, a w tak zawiłej kwestii jak zatrudnianie cudzoziemców nie jest to łatwe. Szkolenie było idealnie podzielone tematycznie i ten czas zleciał naprawdę szybko i przyjemnie. Myślę, że jeszcze nie raz skorzystam z Państwa szkoleń. :)Joanna, British International School Gdańsk

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie – merytorycznie świetne i nasycone treścią.Możliwość zadawania na bieżąco pytań i „od ręki” udzielane odpowiedzi są również bardzo dobrym rozwiązaniem. Będę wdzięczna za informację, jeśli w ofercie będzie kolejne szkolenie o podobnej tematyce. Magdalena, BIURO RACHUNKOWE

Bardzo jestem zadowolona, Pan Piotr ma dar do przekazywania informacji w sposób zrozumiały nawet gdy są bardzo zawiłe. Agnieszka, VOSS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o.o.

Szkolenie na wysokim poziomie, Prowadzący z ogromną wiedzą merytoryczną i praktyczną. Bardzo się podobało

Cena szkolenia

590 PLN */** cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo mi się podobało. Bardzo dużo konkretnej wiedzy teoretycznej popartej przykładami z życia. Materiały przygotowane przez trenera są bardzo pomocne, będę często do nich wracać. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję- do usłyszenia, zobaczenia w przyszłości. Paula, EUROCASH SA

Szkolenie super. Wykładowca konkretny, rzeczowy i odpowiadający na wszystkie pytania. Dorota, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Bardzo fajne szkolenie – również tak samo merytoryczne. Zdecydowanie poleciłbym innym pracownikom

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu