Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, a COVID-19

Brak pracowników zmusza polskich pracodawców do zatrudnienia cudzoziemców. Są to zarówno obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz coraz częściej cudzoziemcy spoza UE. Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się to z koniecznością dopełnienia wielu formalności.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką oraz kontrowersyjnymi zmianami dotyczącymi zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Obowiązki pracodawcy zatrudniających cudzoziemców
 2. Zatrudnianie cudzoziemców, a COVID -19
  • Wpływ COVID – 19 na sprawy cudzoziemców rozpatrywane przez urzędy wojewódzkie
  • Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca wynikające z „tarczy antykryzysowej”
  • Ważność oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • Cudzoziemcy przebywający w ruchu bezwizowym
  • Kroki postępowania po odwołaniu stanu epidemii w przypadku braku ważności dokumentów pobytowych
  • Legalność zatrudnienia cudzoziemców, a obniżony wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy, a legalność zatrudnienia cudzoziemca
 3. Niezbędne dokumenty, aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte
 4. Przebieg procesu legalizacji pobytu/ zatrudnienia zgodny z prawem
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 5. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 6. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 7. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
 8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 10. Jakie błędy można popełnić?
 11. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców
 12. Jakie ma uprawnienia?
 13. Przykładowych protokoły kontroli
 14. Rodzaje dokumentów jakie muszą dostarczyć pracodawcy osoby z Ukrainy przy zatrudnieniu i w trakcie zatrudnienia
 15. Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w aktach osobowych pracowników
 16. Monitorowanie legalności pracy i pobytu cudzoziemca
 17. Zawieranie umów, utrata prawa do pracy, zwalnianie pracowników
 18. Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy – jak się przygotować?
 19. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
  • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
  • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej
  • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego, zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny
 20. Praktyczne aspekty związane z zatrudnieniem cudzoziemców – praca na dokumentach, drukach – omówienie formularzy urzędowych – case study
 21. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi, przygotowanie do wdrożenia nabytych na szkoleniu praktyk do codziennej pracy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie np.:
  • wiza ma bardzo krótki okres ważności, a pracodawca chciałby zawrzeć z cudzoziemcem umowę na okres przekraczający tę datę)
  • kiedy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
  • dokumenty, które powinny się znaleźć w aktach osobowych cudzoziemca (szczególnie w kontekście ewentualnej kontroli PIP) legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca
  • zgłoszenie do ZUS cudzoziemca oraz członków jego rodziny (dot. ubezpieczenia zdrowotnego)
  • obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy (np. kiedy dokumenty kadrowe powinny być przygotowane w wersji dwujęzycznej)
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 17.02.2021, Poznań
 • 17.02.2021, szkolenie online
 • 12.03.2021, Wrocław
 • 12.03.2021, szkolenie online
 • 22.04.2021, Gdańsk
 • 22.04.2021, szkolenie online
 • 28.04.2021, Katowice
 • 28.04.2021, szkolenie online
 • 31.05.2021, Warszawa
 • 31.05.2021, szkolenie online
 • 14.06.2021, Zielona Góra
 • 14.06.2021, szkolenie online
 • 08.07.2021, Poznań
 • 08.07.2021, szkolenie online
 • 19.08.2021, Wrocław
 • 19.08.2021, szkolenie online
 • 16.09.2021, Gdańsk
 • 16.09.2021, szkolenie online
 • 12.10.2021, Katowice
 • 12.10.2021, szkolenie online
 • 22.11.2021, Warszawa
 • 22.11.2021, szkolenie online
 • 07.12.2021, Zielona Góra
 • 07.12.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie ciekawe, bardzo dużo informacji. Bardzo dobre, jako wprowadzenie do zrozumienia procesu zatrudniania cudzoziemców. Problematyka tematu cudzoziemców zatrudnianych w Polsce wyjaśniana ciekawymi i łatwymi do zrozumienia przykładami.  Magdalena WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzone przez praktyka, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wiedzę łatwiej przyswoić przytaczając przykłady „z życia”.  Ewa ŻABKA POLSKA S.A.

Dobrze przygotowane merytorycznie, ciekawie przygotowane treści, atmosfera sprzyjająca dyskusji oraz zadawaniu pytań  Milena GREMI SP Z O.O.

Bardzo wysoki poziom. Jedno z lepszych szkoleń w których miałam okazję brać udział.  Małgorzata Kompozyty Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone dynamicznie i ciekawie. Informacje konkretne, przedstawione w sposób jasny i czytelny. Martyna ABC Service Sp. z o.o.

Rzeczowo, profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Odpowiedź na każde pytanie została udzielona.  Agnieszka WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Jestem po szkoleniu i chciałabym podziękować za tak wspaniały wykład. Biorę udział w różnych szkoleniach, ale na takim jeszcze nie byłam. Metoda przekazywania informacji jest rewelacyjna. Nie można tam się nudzić, czas nie wiadomo kiedy minął, super   Marzena TARANKO SP. Z.O.O

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu