Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców 2023

27 stycznia 2023 r., w Dzienniku Ustaw ogłoszono Nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i niektórych innych ustaw („Specustawa”).Nowelizacja wymusza podjęcie dodatkowych działań przez pracodawców. Dodatkowo, z dniem 24 sierpnia 2023 r. zakończy się stosowanie tzw. przepisów covidowych wydłużających okresy prawa do pobytu w Polsce lub prawa do pracy cudzoziemców, które to przepisy ujęte są w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiana ta dotyczy wszystkich cudzoziemców (obywatele państw innych niż UE/EOG/Szwajcaria) i ich pracodawców, nie tylko obywateli Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku ma być w pełni zelektronizowane. Uzyskanie zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie odbywać się za pośrednictwem już istniejącego systemu informatycznego „Syriusz”, którego funkcjonalność zostanie rozbudowana.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne omówienie i zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. ZMIANY w SPECUSTAWIE dotyczące obywateli Ukrainy
  • Usankcjonowanie dokumentu elektronicznego dostępnego w aplikacji Diia.pl jako dokumentu pobytowego ukraińskich uchodźców.
  • Usunięcie przepisu o specjalny trybie wydawania uchodźcom zezwoleń na pobyt czasowy
  • Zgoda na pobyt czasowy od 1 kwietnia 2023 roku
  • ZMIANA zasad rejestracji obywateli Ukrainy
  • Wydłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce zgodnie z prawem przed wojną, do 24 sierpnia 2023 roku
  • Uchylenie z dniem 24.08.2023 przepisów o zagrożeniu epidemicznym
  • Procedura kontynuacji zatrudnienia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
 2. NOWA Ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców
  • Pełna elektronizacja postępowania - zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • Usprawnienie procedur w przypadku kontynuacji pracy cudzoziemca
  • Likwidacja testu rynku pracy
  • Doprecyzowanie przepisów proceduralnych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • ZMIANY w przepisach określających sposób wymiaru kary - zasada proporcjonalności
  • Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP)
  • Liczba cudzoziemców zatrudnionych w firmach
 3. Dyskusja – sesja pytań
  • ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW – obywateli polskich oraz cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników
  • MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW – zatrudnionych obywateli państw trzecich wykonujących pracę w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
  • DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW – zatrudnionych obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług
  • ZEZWOLENIA NA PRACĘ
  • OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY - procedury „krok po kroku”
 4. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie np.:
  • wiza ma bardzo krótki okres ważności, a pracodawca chciałby zawrzeć z cudzoziemcem umowę na okres przekraczający tę datę)
  • kiedy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
  • dokumenty, które powinny się znaleźć w aktach osobowych cudzoziemca (szczególnie w kontekście ewentualnej kontroli PIP) legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca
  • zgłoszenie do ZUS cudzoziemca oraz członków jego rodziny (dot. ubezpieczenia zdrowotnego)
  • obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy (np. kiedy dokumenty kadrowe powinny być przygotowane w wersji dwujęzycznej)
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.06.2023, szkolenie online
 • 16.06.2023, Katowice
 • 12.07.2023, szkolenie online
 • 08.08.2023, szkolenie online
 • 11.09.2023, szkolenie online
 • 11.09.2023, Warszawa
 • 26.09.2023, szkolenie online
 • 26.09.2023, Poznań
 • 12.10.2023, szkolenie online
 • 12.10.2023, Zielona Góra
 • 14.11.2023, szkolenie online
 • 21.12.2023, szkolenie online

 

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie – merytorycznie świetne i nasycone treścią.Możliwość zadawania na bieżąco pytań i „od ręki” udzielane odpowiedzi są również bardzo dobrym rozwiązaniem. Będę wdzięczna za informację, jeśli w ofercie będzie kolejne szkolenie o podobnej tematyce. Magdalena, BIURO RACHUNKOWE

Bardzo jestem zadowolona, Pan Piotr ma dar do przekazywania informacji w sposób zrozumiały

Cena szkolenia

590 PLN */** cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online (wystarczy laptop z dostępem do internetu lub komputer z głośnikami i dostępem do internetu)
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo mi się podobało. Bardzo dużo konkretnej wiedzy teoretycznej popartej przykładami z życia. Materiały przygotowane przez trenera są bardzo pomocne, będę często do nich wracać. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję- do usłyszenia, zobaczenia w przyszłości. Paula, EUROCASH SA

Szkolenie super. Wykładowca konkretny, rzeczowy i odpowiadający na wszystkie pytania. Dorota, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Bardzo fajne szkolenie – również tak samo merytoryczne. Zdecydowanie poleciłbym innym pracownikom

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu