Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku

Brak pracowników zmusza polskich pracodawców do zatrudnienia cudzoziemców. Są to zarówno obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz coraz częściej cudzoziemcy spoza UE. Zatrudnienie cudzoziemców wiąże się to z koniecznością dopełnienia wielu formalności.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką oraz kontrowersyjnymi zmianami dotyczącymi zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
  • wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
  • pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
  • pracownicy tymczasowi delegowani do RP
  • inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
  • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP
 2. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
  • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady – podsumowanie ZMIAN
  • swoboda przepływu pracowników
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • zezwolenia na zatrudnienie
  • dokumentacja
 3. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?
 4. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych 
  • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • wynagrodzenia cudzoziemców
  • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
  • zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
  • wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
  • kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
 5. Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – NOWY rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę
 6. Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE – NOWE zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 7. Zakres obowiązków jakie musi zapewnić podmiot delegujący na teren RP
  • normy i wymiar czasu pracy
  • okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • wymiar urlopu wypoczynkowego
  • ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
  • ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
  • wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
  • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 112 i art. 113 Kodeksu pracy
  • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
  • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
  • kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej
  • kara grzywny za stwierdzenie, iż pracownikowi nie można nadać statusu pracownika delegowanego, zagrożenie w zakresie normowanym przez Kodeks Karny
 9. Projekt ustawy o rynku pracy - WYCOFANY
 10. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie np.:
  • wiza ma bardzo krótki okres ważności, a pracodawca chciałby zawrzeć z cudzoziemcem umowę na okres przekraczający tę datę)
  • kiedy cudzoziemiec może wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
  • dokumenty, które powinny się znaleźć w aktach osobowych cudzoziemca (szczególnie w kontekście ewentualnej kontroli PIP) legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca
  • zgłoszenie do ZUS cudzoziemca oraz członków jego rodziny (dot. ubezpieczenia zdrowotnego)
  • obowiązki pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy (np. kiedy dokumenty kadrowe powinny być przygotowane w wersji dwujęzycznej)
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.10.2019, Wrocław
 • 18.10.2019, Zielona Góra
 • 22.10.2019, Katowice
 • 23.10.2019, Gdańsk
 • 28.10.2019, Warszawa
 • 13.11.2019, Poznań

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie ciekawe, bardzo dużo informacji. Bardzo dobre, jako wprowadzenie do zrozumienia procesu zatrudniania cudzoziemców. Problematyka tematu cudzoziemców zatrudnianych w Polsce wyjaśniana ciekawymi i łatwymi do zrozumienia przykładami.  Magdalena WÓJCIK FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzone przez praktyka, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wiedzę łatwiej przyswoić przytaczając przykłady „z życia”.  Ewa ŻABKA POLSKA S.A.

Dobrze przygotowane merytorycznie, ciekawie przygotowane treści, atmosfera sprzyjająca dyskusji oraz zadawaniu pytań  Milena GREMI SP Z O.O.

Bardzo wysoki poziom. Jedno z lepszych szkoleń w których miałam okazję brać udział.  Małgorzata Kompozyty Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone dynamicznie i ciekawie. Informacje konkretne, przedstawione w sposób jasny i czytelny. Martyna ABC Service Sp. z o.o.

Rzeczowo, profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Odpowiedź na każde pytanie została udzielona.  Agnieszka WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Jestem po szkoleniu i chciałabym podziękować za tak wspaniały wykład. Biorę udział w różnych szkoleniach, ale na takim jeszcze nie byłam. Metoda przekazywania informacji jest rewelacyjna. Nie można tam się nudzić, czas nie wiadomo kiedy minął, super   Marzena TARANKO SP. Z.O.O

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu