Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » System oceniania okresowego pracowników

Oceny okresowe

Oceny pracownicze to bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu organizacją, umożliwiają bowiem przedstawienie pracownikom, jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez pracodawcę.

Kadra zarządzająca zyskuje wiedzę o potencjale zawodowym pracowników oraz o osiąganych efektach pracy, stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy, czy samodzielności.

Ocena okresowa to także "kopalnia wiedzy" o nowych pomysłach, które można wdrożyć do codziennego funkcjonowania organizacji. Niestety wiele organizacji zapomina, o tym prostym narzędziu jakim są oceny okresowe.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze, osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie ocen okresowych, a także pracowników działu HR.

Program szkolenia

 1. Rodzaje ocen okresowych
 2. Cykl oceny okresowej
 3. Kryteria oceny i ich uzasadnienie
 4. Arkusze okresowej oceny - przykłady
 5. Przygotowanie do wdrożenia
 6. Cele sporządzania oceny okresowej
  • delegowanie zadań
  • wyznaczanie celów
  • coaching
  • motywowanie
  • udzielanie informacji zwrotnej – feedback
 7. Prowadzenie rozmowy oceniającej
  • przygotowanie się do rozmowy
  • etapy rozmowy oceniającej
  • sterowanie przebiegiem rozmowy
  • błędy w rozmowach
 8. Symulacje rozmów okresowych
  • asertywność podczas rozmów oceniających – poznaj prawa asertywności, zanim zaczniesz
  • zasady udzielania informacji zwrotnych – feed back
  • przekazywanie konstruktywnej krytyki
  • udzielania pochwały
  • wyrażanie opinii i sądów
  • sposoby reagowania na agresywną lub uległą postawę pracownika
  • sposoby zadawania pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
  • podsumowywanie, parafraza
 9. Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonych rozmów

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 29.08.2018, Wrocław
 • 11.09.2018, Poznań
 • 18.09.2018, Katowice
 • 19.09.2018, Warszawa
 • 09.10.2018, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu