Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » System oceniania okresowego pracowników

Oceny okresowe

Prawnik:        Panie Nowak, czy może Pan powiedzieć wysokiemu sądowi, dlaczego zwolnił Pan Pana Kowalskiego?

Dyrektor:       Z przyjemnością, Pan Kowalski był najgorszym pracownikiem w moim dziale

Prawnik:        Czy w ciągu 5 lat, kiedy mój klient pracował w Pana organizacji, przeprowadził Pan kiedykolwiek oficjalną ocenę Pana Kowalskiego

Dyrektor:       No, nie, chciałem to zrobić, ale wie Pan jaki jestem zapracowany. Nie miałem czasu, żeby to zrobić.

Prawnik:        Panie Nowak, chce Pan powiedzieć, że przez 5 lat pracy mój klient nigdy nie uzyskał oficjalnej oceny swojej pracy? W jaki sposób, miał zatem poprawić rzekomo kiepską prace, skoro nie przedstawił mu Pan żadnych krytycznych uwag, dzięki którym mógłby polepszyć swoje wyniki pracy.

Oceny pracownicze to bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu organizacją, umożliwiają one przedstawienie pracownikom, jakie postawy, zachowania i działania są aprobowane przez pracodawcę. Kadra zarządzająca zyskuje wiedzę o potencjale zawodowym pracowników oraz o osiąganych efektach pracy, stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy, czy samodzielności.

Ocena okresowa to także "kopalnia wiedzy" o nowych pomysłach, które można wdrożyć do codziennego funkcjonowania organizacji.

Niestety wiele organizacji zapomina, o tym prostym narzędziu, jakim są oceny okresowe.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do procesu wdrożenia oceny pracowniczej. Uczestnicy podczas szkolenia przygotują przykładowe formularze do przeprowadzenia ocen okresowych, wytyczne do całego procesu i procedury. Kadra zarządzająca nauczy się prowadzić rozmowy z podległymi pracownikami  i uświadomi sobie celowość stosowania tego narzędzia w praktyce zarządzania zespołami pracowniczymi. Uczestnicy podczas szkolenia rozwiną kompetencje „miękkie” związane z przeprowadzeniem konstruktywnej, motywacyjnej, rozmowy oceniającej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętnego przekazywania informacji zwrotnej.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR oraz kadry zarządzającej.

Program szkolenia

 1. Rodzaje ocen pracowniczych
 2. Cele okresowych ocen pracowniczych, rola kadry kierowniczej w procesie oceny
 3. Cykl oceny okresowej pracownika
 4. Kryteria oceny i ich uzasadnienie
  • dobór właściwych kryteriów do celów sporządzania oceny okresowej
  • precyzyjny opis kryteriów z uwzględnieniem skali ocen
 5. Przygotowanie arkusza oceny przez uczestników szkolenia i jego omówienie- możliwość pracy z własnymi arkuszami
 6. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy oceniającej
  • etapy rozmowy oceniającej
  • lista pytań do podwładnego
  • podsumowanie sukcesów, obszarów do poprawy
  • cele i plany na kolejny okres oceny
 7. Postawa asertywna i jej wpływ na przebieg rozmowy
  • doceniam swoją wartość/ doceniam twoją wartość
  • potrafię wskazać swoje umiejętności i sukcesy/ widzę twoje umiejętności i sukcesy
  • jestem świadoma/y swoich praw/szanuję twoje prawa
  • wierzę w swoje możliwości, swój wpływ/uznaję twój wpływ
 8. Symulacje rozmów okresowych
  • rozmowa, a nie monolog
  • sposoby zadawania pytań
  • zasady udzielania informacji zwrotnych
  • udzielanie pochwały
  • konstruktywna krytyka
  • motywacja
  • komunikacja zorientowana na zmianę
 9. Sytuacje trudne i konfliktowe podczas rozmowy oceniającej z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
  • eliminacja stresu
  • radzenie sobie z agresją
  • panowanie nad emocjami
 10. Podsumowanie szkolenia i plan wdrożenia zdobytej wiedzy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady interaktywne z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę niezbędną do wdrożenia i prowadzenia okresowych ocen pracowniczych
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe, których celem jest analiza własnego arkusza oceny lub wypracowanie nowego – dopasowanego do organizacji
 • Scenki z odgrywaniem ról –prowadzenie oceny okresowej z pracownikiem
 • Symulacje sytuacji trudnych i konfliktowych w procesie prowadzenia rozmów okresowych z pracownikami
 • Dyskusje moderowane, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, podsumowanie, indywidulane konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 18.12.2023, szkolenie online
 • 16.01.2024, szkolenie online
 • 07.02.2024, szkolenie online
 • 29.03.2024, szkolenie online
 • 17.04.2024, szkolenie online
 • 21.05.2024, szkolenie online
 • 06.06.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

690 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu. Uzyskałam niezbędną wiedzę. Pani prowadząca bardzo miła, przekazała mi dużo konkretów, odpowiadała na wszystkie moje pytania. Dostałam dużo cennych wskazówek. Bardzo dziękuję za  przesłane materiały szkoleniowe Izabela, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Cieszę się, że skorzystałam. Wiele ciekawych i potrzebnych informacji, tym bardziej, że obszar HR raczej odkrywam szerzej…A p. Marta w interesujący sposób dzieliła się wiedzą praktyczną …Na pewno do Państwa jeszcze wrócę! Marzena, PHUP Gniezno

 Szkolenie świetne jak każde poprzednie. Najważniejsze było dla mnie było dowiedzieć się kilku szczegółów dotyczących ocen okresowych i  Pani Marta świetnie mi wytłumaczyła. Szkolenie jak najbardziej polecam.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu