Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Prawo budowlane w praktyce - podsumowanie zmian

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna i plany działania organizacji
 2. Opisy stanowisk pracy
  • podstawowe wymagania
  • kwalifikacje
 3. Dostosowywać obsadzanych stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji
 4. Rozwój zawodowy pracowników
 5. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego - określenie drogi i kierunku awansu pracowników
 6. Kryteria przy tworzeniu ścieżki rozwoju zawodowego
  • określenie pożądanych kwalifikacji pracownika
  • doświadczenie zawodowe
  • wyniki osiągane w realizacji wcześniejszych zadań
 7. Pionowe i poziome ścieżki rozwoju
 8. Ścieżka rozwoju zawodowego jako jeden z elementów motywowania
 9. Tworzenie planu ścieżki kariery zawodowej
  • horyzont czasowy
  • stanowisko obecnie zajmowane
  • spis stanowisk, które pracownik może objąć w przyszłości
  • obecnie posiadane kwalifikacje
  • kwalifikacje niezbędne do wykonania pracy na określonym stanowisku
  • sposób zdobycia określonych kwalifikacji
 10. IPRZ – Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego – administracja publiczna
 11. Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 12. System Oceny Okresowej Pracownika
 13. Programy TOP Talent
 14. Korzyści wynikające z funkcjonowania ścieżek zawodowych dla organizacji
  • rozwój pracowników zgodny z założeniami organizacji
  • zapewnienie osób o właściwych kompetencjach na poszczególne stanowiska
  • wsparcie dotychczas funkcjonujących systemów zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, rozwój, ocena) i ich powiązanie w jeden spójny system
  • zwiększenie wartości organizacji poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego
  • kształtowanie wizerunku organizacji
  • podstawa do podejmowania kluczowych decyzji i kształtowania strategii organizacji
  • zwiększenie poziomu satysfakcji pracowników co oznacza wzrost wartości dodanej dla organizacji, efektywności pracy
  • większa lojalność pracowników
  • zatrzymanie pracownika w organizacji
 15. Podsumowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i przygotowanie do jej wdrożenia

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)