Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie informacji o praktycznym znaczeniu przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego: stosowania procedur związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także skonfrontowanie praktyki działania urzędu ze stanowiskiem prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym
 2. Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym
 3. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej
 4. Strona postępowania administracyjnego
 5. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
 6. Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym
 7. Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym
 8. Udostępnianie akt
 9. Zawieszenie postępowania (przesłanki, forma, tryb)
 10. Decyzja administracyjna(m.in. konstrukca prawna, skutki wydania, konstrukcja osnowy, konstrukcja uzasadnienia)
 11. Postanowienia w ujęciu praktycznym
 12. Odwołanie
 13. Zażalenie (forma, elementy, tryb)
 14. Uchylenie, zmiana decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 15. Stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 16. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 17. Wydawanie zaświadczeń

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły szkolenia