Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie informacji o praktycznym znaczeniu przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego: stosowania procedur związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także skonfrontowanie praktyki działania urzędu ze stanowiskiem prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym
 2. Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym
 3. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej
 4. Strona postępowania administracyjnego
 5. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
 6. Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym
 7. Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym
 8. Udostępnianie akt
 9. Zawieszenie postępowania (przesłanki, forma, tryb)
 10. Decyzja administracyjna(m.in. konstrukca prawna, skutki wydania, konstrukcja osnowy, konstrukcja uzasadnienia)
 11. Postanowienia w ujęciu praktycznym
 12. Odwołanie
 13. Zażalenie (forma, elementy, tryb)
 14. Uchylenie, zmiana decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 15. Stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 16. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (przesłanki, forma, tryb)
 17. Wydawanie zaświadczeń

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.01.2021, Poznań
 • 22.01.2021, szkolenia online
 • 03.02.2021, Zielona Góra
 • 03.02.2021, szkolenia online
 • 16.02.2021, Katowice
 • 16.02.2021, szkolenia online
 • 26.02.2021, Wrocław
 • 26.02.2021, szkolenia online
 • 04.03.2021, Gdańsk
 • 04.03.2021, szkolenia online
 • 23.03.2021, Warszawa
 • 23.03.2021, szkolenia online

Cena szkolenia

490 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

390 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły szkolenia