Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie informacji o praktycznym znaczeniu przepisów z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego: stosowania procedur związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także skonfrontowanie praktyki działania urzędu ze stanowiskiem prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia

 1. Identyfikacja stron, uzupełnienie braków dotyczących właściwego umocowania osoby występującej w imieniu strony  - w kontekście międzynarodowym
 2. Problematyka pełnomocnictw
  • powołanie, umocowanie
  • zmiana, wielu pełnomocników
  • odwołanie pełnomocnictwa
  • zasady doręczeń pism w przypadku udziału w postępowaniu pełnomocnika
 3. Zasady wszczynania postępowania na wniosek strony w szczególności kwestia zdolności podmiotowej do wniesienia wniosku (instytucja odmowy wszczęcia postępowania - art. 61a), obowiązku ustalenia u urzędu stron postępowania, rozpatrywania wniosku w zakresie przedmiotowym, uzupełnianie braków formalnych (instytucja pozostawienia bez rozpoznania oraz wyjątki od niej wynikające z przepisów szczególnych).
 4. Zawieszenie, umorzenie i wznowienie postępowania administracyjnego
 5. Postępowanie dowodowe, w tym m.in. rodzaje dowodów, przesłuchanie śwadków i stron, rozprawa
 6. Uzasadnienie decyzji
 7. Stwierdzenie nieważności decyzji
 8. Postępowanie nadzwyczajne – stwierdzenie nieważności postępowania i wznowienie postępowania
 9. Wstrzymanie wykonalności decyzji, co do której ma toczyć się postępowania nadzwyczajne
 10. Prowadzenie sprawa odwoławczych – etapy (uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 11. Terminy załatwienia sprawy (art. 35-38 Kpa), w przypadku przekroczenia terminu obowiązki organu, uprawnienia strony, konsekwencje dla pracownika
 12. Prowadzenie metryki sprawy

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Zapytaj o szczegóły