Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie - Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

W dzisiejszych czasach dobór odpowiednich pracowników do organizacji i zespołu staje się wyzwaniem. Rynek wymusza rezygnacje ze starych nawyków rekrutacyjnych. Warto pomyśleć o wyeliminowaniu oklepanych pytań.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przygotować musi się nie tylko kandydat, ale przede wszystkim osoby, które prowadzą rekrutację.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi technikami rekrutacji i selekcji pracowników. Uczestnicy zapoznają się nowoczesnymi metodami doboru kandydatów odpowiadających potrzebom organizacji w oparciu
o sprawdzone i praktyczne procedury i narzędzia. Uczestnicy nauczą się prowadzić rozmowy rekrutacyjne z wykorzystaniem wywiadu kompetencyjnego i behawioralnego. Dzięki nabyciu umiejętności profesjonalnego przygotowania
i przeprowadzenia rozmowy uczestnicy szkolenia będą bardziej efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na spotkania rekrutacyjne, a spotkania te zaowocują pozyskaniem właściwych osób na właściwe stanowiska w organizacji.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR i wszystkich osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych.

Program szkolenia

 1. Rekrutacja a EMPLOYER BRANDING - budowanie profesjonalnego wizerunek pracodawcy na rynku
 2. Pokolenie X, Y, Z - różnice, które warto uwzględnić w procesie rekrutacji
 3. Rodzaje rekrutacji
  • rekrutacje wewnętrzne
  • rekrutacje zewnętrzne
  • rekrutacje ukryte
 4. Wartości jakie firma ma do zaoferowania
 5. Kogo szukam? Kogo nie szukam?
  • określenie wymagań stawianych nowym pracownikom, tj. kwalifikacje
   i umiejętności wymagane od kandydatów do pracy
  • opis stanowisk pracy, związane z nimi obowiązki, a także warunki pracy
   i płacy
  • opis kompetencji
  • profil osobowościowy - Plan Rodgera
  • dobór właściwej metody poszukiwania kandydatów do pracy
  • dobór właściwej metody przeprowadzenia procesu rekrutacji
 6. Idealne ogłoszenie – skuteczne i zgodne z prawem
 7. Analiza dokumentów aplikacyjnych – analiza, kryteria selekcji
 8. Rozmowa telefoniczna z kandydatem – pierwszy kontakt, dodatkowe informacje, a może rozmowa rekrutacyjna
 9. Selekcja właściwa -rozmowa kwalifikacyjna, wywiad, interview
  • modele prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: wywiad kompetencyjny, wywiad behawioralny i inne
  • sposoby prowadzenia rozmów: rozmowy indywidualne, rozmowy grupowe, rozmowy według ustalonego wzorca, rozmowy swobodne
  • pytania do kandydatów – opracowanie przykładowych pytań, które powinny pojawić się podczas rekrutacji na wybrane przez uczestników stanowiska
  • etapy prowadzenia rozmów– wspólne wypracowanie i przećwiczenie poszczególnych etapów
 10. Dodatkowe narzędzia selekcji
  • testy: na inteligencje, osobowościowe, bazujące na wiedzy
  • zadania, symulacje
  • prezentacje
 11. Rekrutacja na stanowiska menedżerskie i nie tylko - specyfika Assessment Center i jego wpływ na wyniki selekcji
  • dobór uczestników, miejsca, wybór asesorów
  • wybór odpowiednich ćwiczeń
  • przeprowadzenie procesu
  • raport końcowy - analiza pracy i identyfikacja kryteriów (kompetencji)
 12. Podsumowanie procesu rekrutacji
  • wybór odpowiedniego kandydata
  • wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
  • sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
  • raport końcowy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób nauczyć się prowadzić efektywną rekrutacje i selekcje kandydatów do pracy.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę niezbędną do przygotowania i prowadzenia procesu rekrutacji
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w procesie rekrutacji
 • Praktyczne scenki – obrazujące zachowanie kandydatów i rekruterów – analiza, informacje zwrotne, od trenera i uczestników
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 06.06.2019, Poznań
 • 12.06.2019, Wrocław
 • 24.06.2019, Katowice
 • 24.06.2019, Warszawa
 • 26.06.2019, Zielona Góra
 • 12.09.2019, Gdańsk

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przygotowane, szczegółowo i wyczerpująco opisany temat.                Zofia ASTROMAL Sp. z o.o.

Ciekawe prowadzenie zarówno części teoretycznej jak i praktycznej.                       Agnieszka PURO Hotel Poznań

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo informacji zostało przekazanych.  Magdalena Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeK                                                                                               

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny.                                          Katarzyna ENSILA GROUP Sp. z o.o. SP K

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • czynny udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).*Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu