Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Na pracodawcy, u którego działają związki zawodowe, ciąży wiele obowiązków. Musi on pamiętać o konieczności konsultacji ze związkiem wielu aspektów wynikających m.in. z Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czy rozporządzenia Rady Ministrów.

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników z zasadami współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli załóg i pracodawców.

Program szkolenia

 1. ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
  • zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
  • zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej
  • wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego
  • nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)
  • jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
  • nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych
  • zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
  • rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • rozszerzenie ochrony członków związku
  • rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej
 2. Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy
  • najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
  • zasady efektywnego dla organizacji i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
  • prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
 3. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli i przestrzegania Prawa Pracy i zasad BHP
  • rolą związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
  • współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy
 4. Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji
  • zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
  • ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
  • współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
  • jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie
 5. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego
  • zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
  • zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
  • zasady współpracy z urzędem pracy
  • zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.10.2019, Poznań
 • 23.10.2019, Katowice
 • 25.10.2019, Gdańsk
 • 06.11.2019, Wrocław
 • 13.11.2019, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Wysoka kultura osobista oraz szeroka wiedza prowadzącego.  Maria Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Szkolenie prowadzone w bardzo dynamiczny sposób, treści przekazane zrozumiale i w sposób ciekawy. Grzegorz Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z podatku VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu