Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych

Duże zmiany w ustawie o związkach zawodowych zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Najważniejsza zmiana polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli załóg i pracodawców.

Program szkolenia

 1. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych - 1 stycznia 2019 roku
 2. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
  • Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)
 3. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej
  • Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego
 4. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego 
  • Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku
  • Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
  • Jak to będzie wyglądało w praktyce?
 5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)
 6. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego
  • Jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
  • Jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?
 7. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych
  • Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?
 8. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę
  • Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy
  • Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
  • Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?
 9. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia
  z obowiązku świadczenia pracy
  1. Umowy na czas określony – 21 listopada koniec przepisów końcowych
  2. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ
  • Kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?
  • Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
  • Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
  • Jakie obowiązują terminy?
  • Rekompensaty pieniężne
  • Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy
  • Dodatkowe sankcje karno – administracyjne
 10. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku
 11. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego
 12. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej
 13. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 14. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian prawa pracy
 15. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy pracownicze

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 25.06.2019, Gdańsk
 • 10.07.2019, Poznań
 • 11.07.2019, Katowice
 • 22.07.2019, Warszawa
 • 13.09.2019, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Wysoka kultura osobista oraz szeroka wiedza prowadzącego.  Maria Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Szkolenie prowadzone w bardzo dynamiczny sposób, treści przekazane zrozumiale i w sposób ciekawy. Grzegorz Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z podatku VAT.

Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (204.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu