Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Na pracodawcy, u którego działają związki zawodowe, ciąży wiele obowiązków. Musi on pamiętać o konieczności konsultacji ze związkiem wielu aspektów wynikających m.in. z Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czy rozporządzenia Rady Ministrów.

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników z zasadami współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli załóg i pracodawców.

Program szkolenia

 1. Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy
  • najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
  • zasady efektywnego dla organizacji i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
  • prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
 2. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli i przestrzegania Prawa Pracy i zasad BHP
  • rolą związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
  • współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy
 3. Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji
  • zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
  • ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
  • współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
  • jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie
 4. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego
  • zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
  • zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
  • zasady współpracy z urzędem pracy
  • zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 31.01.2020, Wrocław
 • 04.02.2020, Katowice
 • 11.02.2020, Warszawa
 • 18.02.2020, Katowice
 • 20.02.2020, Gdańsk
 • 24.02.2020, Poznań

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Wysoka kultura osobista oraz szeroka wiedza prowadzącego.  Maria Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Szkolenie prowadzone w bardzo dynamiczny sposób, treści przekazane zrozumiale i w sposób ciekawy. Grzegorz Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Cena szkolenia

590 PLN*/**,

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunche
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu