Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Związki zawodowe

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Na pracodawcy, w którego firmie działają związki zawodowe, ciąży wiele obowiązków. Musi on pamiętać o konieczności konsultacji ze związkiem wielu aspektów wynikających m.in. z Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, czy rozporządzenia Rady Ministrów.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, przedstawicieli załóg.

Program szkolenia

 1. Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy
  • najnowsze zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy i ich wpływ na relacje ze związkami zawodowymi
  • zasady efektywnego dla spółki i zgodnego z przepisami prawa pracy zatrudnienia pracowników, a relacje ze związkami
  • prawa pracownika i ochrona dóbr osobistych pracownika
  • rozstanie z pracownikiem - rola związków zawodowych
 2. Jak współdziałać ze związkami, aby zapewnić realizację celów organizacji
  • zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych i zbiorowych
  • ochrona prawna działaczy związkowych - przywileju nie można nadużywać
  • jak przeciwdziałać nadużywania przywileju
  • współdziałanie pracodawców z organizacjami związkowymi
  • jak zawierać i wypowiadać układy zbiorowe
  • jak funkcjonują układy zbiorowe i jak interpretować ich działanie
 3. Rozwiązywanie sporów i odpowiedzialność stron za naruszenie przepisów dotyczących sporów
  • pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi
  • pojęcie, procedura i znaczenie sporów zbiorowych
  • odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych
 4. Pakiety socjalne - specyfika uregulowań, charakter i standardowe postanowienia
  • zakres podmiotowy pakietu społecznego
  • zakres przedmiotowy pakietu społecznego
  • system gwarancji chroniących przed rozwiązaniem umowy o pracę
  • gwarancje na okoliczność dalszych restrukturyzacji
  • gwarancje płacowe
  • gwarancje dla Związków Zawodowych
  • umowy społeczne - doświadczenia innych krajów europejskich
 5. Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych. Praca na konkretnych stanach faktycznych
 6. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników w świetle prawa polskiego i europejskiego
  • ocena zgodności z uregulowaniami polskimi
  • zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym w związku z planowanym przeprowadzeniem zwolnienia grupowego
  • konsultacje konieczności przeprowadzania zwolnień
  • zakres przedmiotowy porozumienia o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego lub w przypadku niemożności dojścia do porozumienia zakres przedmiotowy regulaminu
  • zasady dokonywania wypowiedzeń w przypadku zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub wydania regulaminu
  • zasady współpracy z urzędem pracy
  • zasady dokonywania zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Programy Dobrowolnych Odejść

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 20.09.2018, Gdańsk
 • 25.09.2018, Katowice
 • 26.09.2018, Poznań
 • 27.09.2018, Warszawa
 • 18.10.2018, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Wysoka kultura osobista oraz szeroka wiedza prowadzącego.  Maria Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Szkolenie prowadzone w bardzo dynamiczny sposób, treści przekazane zrozumiale i w sposób ciekawy. Grzegorz Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z podatku VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu