Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Społeczny Inspektor Pracy

Społeczny Inspektor Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

Umieszczenie instytucji społecznego nadzoru nad warunkami pracy obok organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w akcie prawnym będącym podstawowym dokumentem prawa pracy, stawia społecznych inspektorów pracy na doskonałej pozycji wyjściowej do trudnych rozmów z pracodawcami.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania szkolenia społecznego inspektora pracy.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do  zakładowych i wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy.

Program szkolenia

 1. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • ustawowy cel działania SIP
  • struktura organizacyjna SIP w zakładzie prac
 2. Wybór, odwołanie SIP
  • zasady wyboru
  • rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców
  • odwołanie  SIP-owca z jego funkcji
  • szczególna ochrona stosunku pracy SIP-owca
 3. Funkcjonowania SIP, w szczególności:
  • podstawy prawne funkcjonowania SIP
  • prawa i obowiązki SIP
  • uprawnienia SIP-owców
  • wykonywanie funkcji SIP
  • udział SIP w komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • formułowanie zaleceń i uwag SIP
  • współpraca SIP z Państwową Inspekcja Pracy
 4. Czas pracy i wynagrodzenie SIP –owców
 5. W jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy?
 6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności:
  • definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej
  • dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu
  • świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
 7. Zagadnienia współpracy społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi
  • regulamin pracy i regulamin wynagradzania
  • współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy
  • konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników
  • udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej
  • uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja z tego uprawnienia
  • zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych
  • porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakładu pracy
 8. Sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 10.02.2021, szkolenie online
 • 17.02.2021, szkolenie online
 • 26.02.2021, szkolenie online
 • 10.03.2021, Warszawa
 • 10.03.2021, szkolenie online
 • 24.03.2021, Zielona Góra
 • 24.03.2021, szkolenie online
 • 13.04.2021, Gdańsk
 • 13.04.2021, szkolenie online
 • 17.05.2021, Poznań
 • 17.05.2021, szkolenie online
 • 14.06.2021, Katowice
 • 14.06.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Rzeczowe i profesjonalne podejście do tematu szkolenia. Bardzo dobre merytorycznie i praktycznie przygotowane szkolenie.                                                      Grzegorz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Bardzo dobre szkolenie, dynamiczne. Wszystkie tematy zostały zrealizowane. Pan Trener merytorycznie odpowiadał na wszystkie zadawane pytania.                          Janusz Urząd Miasta Sulejówek

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu