Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

Kompetencje interpersonalne to bardzo szerokie pojęcie. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji.

Umiejętności te czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska, a z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej organizacji.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
04.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
04.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
04.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
08.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
08.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
08.03.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
08.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
11.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
12.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zasady fakturowania - ZMIANY
kod: KZFA
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zeznanie roczne
kod: KSZR
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
12.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
13.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
13.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
14.03.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
14.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
15.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
19.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
19.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
20.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
20.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
21.03.2024 1 dzień szkolenie online, termin gwarantowany więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
21.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zeznanie roczne
kod: KSZR
22.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
25.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
26.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
27.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
28.03.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
28.03.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
29.03.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
08.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
08.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
08.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
08.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
09.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
09.04.2024 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
09.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
10.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
10.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
11.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
11.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
12.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
15.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
15.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
16.04.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
17.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
18.04.2024 1 dzień szkolenie online, Katowice więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
18.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
19.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
22.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych - NOWELIZACJA
kod: PKSH
23.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
23.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
24.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
24.04.2024 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
25.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.04.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
26.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
29.04.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
29.04.2024 2 dni szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
08.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
09.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
10.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
13.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych
kod: PKSH
13.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
14.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
15.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
15.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
17.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
23.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
24.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
28.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
28.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
29.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
03.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
04.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
05.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
06.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
07.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
07.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
13.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
13.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
13.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.06.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
20.06.2024 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
21.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Onboarding - wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
kod: OWNP
24.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
25.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
25.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
26.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej