Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

Kompetencje interpersonalne to bardzo szerokie pojęcie. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji.

Umiejętności te czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska, a z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej organizacji.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
15.07.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
15.07.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
17.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
22.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
24.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.07.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
26.07.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
30.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
02.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
06.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
09.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
12.08.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
12.08.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
19.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
20.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
20.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
21.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
21.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
21.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
21.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania - ZMIANY
kod: KZFA
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
28.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
29.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
29.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
05.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
09.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
10.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
11.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
11.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
13.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
13.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
19.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
19.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.09.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
19.09.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
20.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
23.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
23.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
25.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
25.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
30.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
07.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
08.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
08.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
09.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
09.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
10.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
11.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
11.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
14.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
15.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
15.10.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
16.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
16.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
17.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
17.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
17.10.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
21.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
28.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
29.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
30.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
05.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
06.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
07.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
08.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
13.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
14.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
14.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
14.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
15.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
15.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
15.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
15.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
18.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
19.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
20.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
20.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
21.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
25.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
25.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
28.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
29.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
03.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
04.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
04.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
05.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
05.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
05.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
05.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
06.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
06.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
09.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
09.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
10.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
11.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
12.12.2024 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
16.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej