Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

Kompetencje interpersonalne to bardzo szerokie pojęcie. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji.

Umiejętności te czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska, a z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej organizacji.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
02.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi, SPORY ZBIOROWE
kod: KAZZ
05.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
05.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
05.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Polski Ład - ZMIANY 2023
kod: KNPŁ
05.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom podstawowy
kod: EXPO
06.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
06.06.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
06.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
07.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
07.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie
kod: FOKP
07.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
kod: KSDK
12.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
12.06.2023 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Derekrutacja, wywiady wyjściowe
kod: HRSE
12.06.2023 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
13.06.2023 1 dzień Warszawa, szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
13.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
NOWELIZACJA Kodeksu Pracy - podsumowanie zmian, praktyka stosowania
kod: KPPZ
13.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2023 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
14.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: FIBE
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zeznanie roczne
kod: KSZR
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ 2023 - KSEF - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
14.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
14.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
16.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
16.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
16.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców - ZMIANY 2023
kod: KFAK
16.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
16.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
19.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
19.06.2023 1 dzień szkolenie online, Zielona Góra więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
20.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
20.06.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
21.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
22.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
22.06.2023 2 dni szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
22.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Kodeks Spółek Handlowych - NOWELIZACJA
kod: PKSH
22.06.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
23.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
23.06.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
26.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
26.06.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
27.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
E- doręczenia - NOWOŚĆ
kod: KEDO
27.06.2023 1 dzień Szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
28.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
29.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Płace 2023, praktyczne rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu
kod: KARW
29.06.2023 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
30.06.2023 1 dzień szkolenie online, Warszawa więcej