Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne

KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

Kompetencje interpersonalne to bardzo szerokie pojęcie. W ich skład wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, empatia, umiejętność kooperacji, rozwiązywania problemów, czy autoprezentacji.

Umiejętności te czynią nas istotami społecznymi i decydują o zdolności współdziałania z innymi ludźmi. Warto je doskonalić, ponieważ to właśnie one mogą zadecydować o zdobyciu wymarzonego stanowiska, a z punktu widzenia pracodawcy mogą zaważyć o sukcesie całej organizacji.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
23.07.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
26.07.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.07.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
26.07.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
26.07.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
26.07.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
27.07.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
27.07.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
27.07.2018 1 dzień Katowice i inne miasta,sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
27.07.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
27.07.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
27.07.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
30.07.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
31.07.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
07.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: RODO
07.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
07.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
07.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
07.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
08.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
08.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
08.08.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
08.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
RODO Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: RODO
08.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
09.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
09.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
09.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
10.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: WPZZ
10.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: WPZZ
20.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
20.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY 2017
kod: SPRM
21.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku
kod: KVAT
21.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
21.08.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
21.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
21.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
21.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: INTS
22.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
22.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
22.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
22.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
22.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
22.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
22.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
23.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
23.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.08.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
23.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
23.08.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
23.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku
kod: KVAT
23.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
23.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
23.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
23.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
23.08.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
23.08.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
24.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
24.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
24.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
24.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
27.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy 2018 - najnowsze zmiany - nowelizacja Kodeksu Pracy
kod: KPPZ
27.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
27.08.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
27.08.2018 ŚKŚS Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
27.08.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
28.08.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
28.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
28.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
28.08.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
29.08.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
29.08.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
04.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
04.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
04.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
05.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
06.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
06.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
07.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
07.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
10.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
10.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
10.09.2018 ŚKŚS Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Rola związków zawodowych w procesie zwolnień.
kod: KAZZ
11.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
11.09.2018 1 dzień Wrocław, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
11.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
11.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
11.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
11.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY
kod: SPRM
11.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
11.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
11.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
11.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
12.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
12.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
12.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
12.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
12.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
12.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
13.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
13.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
13.09.2018 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
13.09.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY 2018
kod: SPRM
14.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
14.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
14.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
14.09.2018 ŚKŚS Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
14.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
17.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
17.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
17.09.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
17.09.2018 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
17.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
18.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
18.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
18.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
18.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
18.09.2018 1 dzień Gdańsk inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
18.09.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
19.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
20.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
20.09.2018 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
20.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
21.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2017
kod: KCIT
21.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
21.09.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
21.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
24.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
24.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
26.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
26.09.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
26.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
26.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
26.09.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
27.09.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
27.09.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
28.09.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
11.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
11.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
18.10.2018 2 dni Poznań i inne miasta sprawdź więcej