Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » Szkolenie Sygnalista – NOWE obowiązki pracodawców

Sygnalista – NOWE obowiązki pracodawców

Prace nad projektem Ustawa o sygnalistach ponownie przyśpieszają. 

Jakie będą nowe obowiązki pracodawców związane z instytucją sygnalisty? Co zgłasza sygnalista? Kto będzie chroniony? Na czym polega ochrona? Za co przewiduje się kary? To tylko nieliczne pytania, na które uzyskają Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

Program szkolenia

 1. Kogo dotyczy ustawa?
  • Sfera prywatna: podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników, firmy zatrudniające 250 i więcej pracowników
  • Sfera publiczna
 2. Co i jak zgłasza sygnalista?
 3. Kanały zgłaszania nieprawidłowości:
  • Wewnętrze
  • Zewnętrzne
  • W drodze ujawnienia publicznego
 4. NOWE obowiązki pracodawców związane z instytucją sygnalisty
  • Utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur
  • Znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającegoPotwierdzenie przyjęcie zgłoszenia
  • Możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej
  • Kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości
  • Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia
  • Obowiązki co do zachowania poufności
  • Bezstronna osoba lub bezstronny wydział właściwy do podejmowania działań następczych
  • Działania następcze
  • Informacje zwrotne
  • Rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji
 5. Ochrona sygnalistów
  • Kto będzie chroniony?
  • Na czym polega ochrona?
 6. Za co przewiduje się kary?
  • Utrudnianie dokonywania zgłoszeń
  • Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów
  • Wszczynanie uciążliwych postępowań wobec sygnalistów
  • Naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty
 7. Podsumowanie szkolenia – wytyczne do wdrożenia, dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.04.2024, szkolenie online
 • 15.05.2024, szkolenie online
 • 18.06.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkolenia

Szkolenie było bardzo rzeczowe a temat był bardzo przystępnie i jasno wytłumaczony. Agnieszka, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Szkolenie ciekawe, bo to w sumie nowe rozwiązanie prawnej ale wciąż wiele niewiadomych. Zobaczymy w jakiej postaci będzie wdrożona dyrektywa. Agata, Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Szkolenie bardzo merytoryczne i dające wiele odpowiedzi na wątpliwości, które wprowadza zagadnienie Sygnalisty. Dorota, Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA SA

Szkolenie było ciekawe, w szczególności w kwestii zmiany perspektywy i zrozumienia, co nas czeka.Dobry szkoleniowiec, ponieważ przekazywał konkrety. Strach pomyśleć, co będzie po wejściu w życie polskich pomysłów ubranych w ustawę. Przemysław, Urząd Gminy Szemud

Bardzo dziękuję. Szkolenie intersujące, przybliżyło mi tematykę sygnalistów, uzyskane informacje będą na pewno pomocny przy wdrażaniu procedur u nas w Urzędzie. Olga, Urząd do Spraw Cudzoziemców

Cena szkolenia

590 PLN, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zapytaj o szczegóły