Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Warsztaty dla rekruterów

Onboarding – wdrożenie nowego pracownika

Sukces odnoszą te organizacje, które rozumieją potrzeby swoich obecnych i potencjalnych pracowników tak dobrze, jak większość organizacji rozumie potrzeby swoich klientów.

Według Harvard Business Review, w firmach ze stworzoną strukturą onboardingu rotacja nowych pracowników zmniejsza się o 50 %, a ich efektywność wzrasta do 62%

Uczestnicy szkolenia poznają różne podejścia do procesu onboardingu i zdefiniują najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich firm. Uczestnicy będą w stanie zaprojektować optymalny i angażujący proces wdrożenia nowego pracownika we własnej firmie.

Program szkolenia

 1. Onboarding i jego wpływ na wizerunek, funkcjonowanie i koszty organizacji
  • Onboarding – korzyści dla firmy i pracownika
  • Employee Experience
  • Adaptacja pracownika  i budowanie zaangażowania od pierwszych dni pracy
  • Magia pierwszego dnia pracy
  • Wpływ onboardingu na budowanie marki pracodawcy - Employer Branding
  • Fluktuacja i optymalizacja kosztów zatrudnienia
 2. Obszary efektywnego wdrożenia pracownika w czterech kluczowych obszarach
  • Obszar proceduralny – Compliance
  • Obszar zadań i celów – Clarification
  • Obszar „zasad gry” kultura organizacyjna – Culture
  • Obszar relacji i integracji – Connection
 3. Ramy czasowe i działania w poszczególnych przedziałach procesu, etapy adaptacji
 4. Kluczowe osoby wspierające i odpowiadające za proces, ich rola i zadania
 5. Rodzaje onboardingu
  • Onboarding pasywny
  • High Potential Onboarding
  • Onboarding proaktywny
 6. Rola komunikacji i informacji zwrotnej w procesie adaptacji pracownika
 7. Kategorie i taktyki adaptacyjne, analiza możliwości
 8. Narzędzia wykorzystywane w procesie:
  • Procedury, pakiety powitalne, manuale – przewodniki po firmie, ankiety, kwestionariusze, materiały informacyjne
  • Przygotowanie „starych" pracowników na nadejście „nowego";
  • Szkolenia
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Spotkania formalne z przełożonymi
  • Integracje
 9. Wskaźniki efektywności onboardingu
 10. Nowe trendy w onboardingu
  • Pre-Boarding
  • Re-Boarding
  • Off-Boarding
 11. Best practice – przykłady najlepszych praktyk działań onboaringowych
 12. Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym
i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.04.2024, szkolenie online
 • 09.05.2024, szkolenie online
 • 24.06.2024, szkolenie online


Cena szkolenia

690 PLN*/**, Szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa

890 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu