Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze: dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z odpisów, które pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych osób. Dla zrekompensowania sobie tego wydatku, pracodawca wrzuca odpisy do kosztów podatkowych, dzięki czemu płaci mniejszy podatek.

Od 1 stycznia 2024 r. limit zwolnienia PIT na świadczenia z ZFŚS wyniesie już tylko 1000 zł. Tak wynika z art. 52l pkt 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU. Obydwa przepisy dotyczą świadczeń:

 • rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 FundŚwSocjU,
 • w całości sfinansowanych ze środków ZFŚS

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac, przedstawicieli załóg ZFŚS.

Program szkolenia

 1. Obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia, regulaminu pracy i funduszu socjalnego 
 2. Cele tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):
  • finansowanie działalności socjalnej, dofinansowanie obiektów socjalnych, tworzenie żłobków przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
  • podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  • rozpoczęcie działalności w trakcie roku
  • osoby uprawnione: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści
  • zasady gospodarowania środkami
  • finansowanie działalności socjalnej
  • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS
 3. Podstawa wymiaru odpisów na 2024 rok
  • odpis podstawowy
  • odpis na jednego pracownika młodocianego
  • odpis podwyższony
  • zwiększenia
 4. Rozdział środków – kryteria
  • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu
  • konieczność współpracy ze związkami
 5. Obowiązek dokumentowania sytuacji materialno-bytowej a ustawa o ochronie danych osobowych -kontrowersyjny artykuł 8 ustawy o ZFŚS
  • jakie dochody osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie
  • jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
  • żądanie przedłożenia zeznania PIT w związku z ubieganiem się o świadczenia z ZFŚS
  • przetwarzanie danych rodziny pracownika
 6. Komisja socjalna
  • zasady tworzenia
  • kompetencje
  • zadania
 7. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami
 8. Bon towarowy jako świadczenie dla pracowników
 9. Świadczenia z ZFŚS a podatek dochodowy - zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze: opodatkowanie samochodu służbowego, telefonu, szkolenia, pakiety medyczne, imprezy integracyjne, transport, ubiór służbowy, posiłki, ubezpieczenia
 10. Koszty uzyskania przychodów: powiązanie z przychodami, wyłączenia ustawowe, zasady potrącania:
  • zapomogi
  • emeryci i renciści
  • świadczenia okolicznościowe
  • opieka nad dziećmi
  • wypoczynek dzieci
 11. ZFŚS a zajęcia komornicze
 12. Przejście zakładu pracy a ZFŚS
 13. Sposób na uwolnienie się od ZFŚS

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 23.05.2024, szkolenie online
 • 07.06.2024, szkolenie online
 • 19.07.2024, szkolenie online
 • 26.08.2024, szkolenie online
 • 17.09.2024, szkolenie online
 • 22.10.2024, szkolenie online
 • 26.11.2024, szkolenie online
 • 12.12.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo przydatne i dobrze przygotowane szkolenie. Dziękuję Katarzyna,  Inalfa Roof Systems Polska Sp. z o.o.

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Doskonałe przygotowanie osoby prowadzącej szkolenie i ciekawy materiał szkoleniowy. Anna, SZPITAL CZERNIAKOWSKI

Szkolenie bardzo fajne, trochę informacji nowych, mimo, że zajmuję się tym tematem już długo. Prowadzącą – Panią Katarzynę – ocenia bardzo dobrze. Wysokie kompetencje, nieoceniony fakt, że jest inspektorem PIP, stąd wie jak wyglądają sprawy socjalne podczas kontroli instytucji; otrzymałam też odpowiedź na ważne dla mnie pytanie. Poza tym było sympatycznie, sprawnie i ciekawie. Agnieszka, IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Szkolenie bardzo wartościowe, konkretne a Pan trener bardzo sympatyczny i przekazujący informacje w sposób jasny, zrozumiały. Poza tym dużo przykładów praktycznych i wskazówek do pracy. Małgorzata , Tauron Dystrybucja SA

Szkolenie online było bardzo wyczerpujące, przeprowadzone bardzo rzetelnie. Miło było słuchać. Agata, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Konkretne, rzeczowe, rozwiało wiele wątpliwości kazusowych. Lucyna, Przedsiębiorstwo ART Płakowice Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w sposób zrozumiały i ciekawy, poparte prawdziwymi przykładami. Iwona, BOXMET LTD Sp. z o.o

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Zagadnienia dobrane z tematem szkolenia. Ewa, ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU Sp. z o.o.

Szkolenie było ciekawe. Pan trener bardzo rzeczowo wyjaśniał wszystkie zagadnienia. Ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. Adriana, REMY Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo mi się podobało i poszerzyło moja wiedzę w tym temacie. Małgorzata, Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu