Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z odpisów, które pracodawca ma obowiązek przekazywać na ten cel w zależności od liczby zatrudnianych osób. Dla zrekompensowania sobie tego wydatku, pracodawca wrzuca odpisy do kosztów podatkowych, dzięki czemu płaci mniejszy podatek.

W 2019 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS przyjmowane jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej
w drugim półroczu 2013 r., które wynosiło 3278,14 zł. Oznacza to, że odpis podstawowy na ZFŚS w 2019 roku wynosi: 1229,30 zł.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac, przedstawicieli załóg ZFŚS.

Program szkolenia

 1. Obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia, regulaminu pracy i funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników 
 2. Cele tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):
  • finansowanie działalności socjalnej, dofinansowanie obiektów socjalnych, tworzenie żłobków przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
  • podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  • rozpoczęcie działalności w trakcie roku
  • osoby uprawnione: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści
  • zasady gospodarowania środkami
  • finansowanie działalności socjalnej
  • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS
 3. Podstawa wymiaru odpisów na 2019 rok
  • odpis podstawowy
  • odpis na jednego pracownika młodocianego
  • odpis podwyższony
  • zwiększenia
 4. Rozdział środków – kryteria
  • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu
  • konieczność współpracy ze związkami
 5. Obowiązek dokumentowania sytuacji materialno-bytowej a ustawa o ochronie danych osobowych
  • jakie dochody osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie
  • jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
  • żądanie przedłożenia zeznania PIT w związku z ubieganiem się o świadczenia z ZFŚS
  • przetwarzanie danych rodziny pracownika
 6. Komisja socjalna
  • zasady tworzenia
  • kompetencje
  • zadania
 7. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami
 8. Bon towarowy jako świadczenie dla pracowników
 9. Świadczenia z ZFŚS a podatek dochodowy - zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze: opodatkowanie samochodu służbowego, telefonu, szkolenia, pakiety medyczne, imprezy integracyjne, transport, ubiór służbowy, posiłki, ubezpieczenia
 10. Koszty uzyskania przychodów: powiązanie z przychodami, wyłączenia ustawowe, zasady potrącania:
  • zapomogi
  • emeryci i renciści
  • świadczenia okolicznościowe
  • opieka nad dziećmi
  • wypoczynek dzieci
 11. ZFŚS a zajęcia komornicze
 12. Przejście zakładu pracy a ZFŚS
 13. Sposób na uwolnienie się od ZFŚS

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować zdobytą wiedzę.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.10.2019, Wrocław
 • 16.10.2019, Katowice
 • 22.10.2019, Gdańsk
 • 24.10.2019, Poznań
 • 28.10.2019, Zielona Góra
 • 30.10.2019, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Konkretne, rzeczowe, rozwiało wiele wątpliwości kazusowych.                Lucyna Przedsiębiorstwo ART Płakowice Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w sposób zrozumiały i ciekawy, poparte prawdziwymi przykładami.

                                                                                                               Iwona BOXMET LTD Sp. z o.o

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Zagadnienia dobrane z tematem szkolenia.                                                              Ewa ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo mi się podobało i poszerzyło moja wiedzę w tym temacie.                                                                                                                    Małgorzata Instytut Energetyki Instytut Badawczy


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu