Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Kodeks Spółek Handlowych - reprezentacja, odpowiedzialność oraz dokumentacja korporacyjna firmy

Kodeks Spółek Handlowych - Nowelizacja

Głównym celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
  • Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?
 2. Nowelizacja KSH
  • Grupa spółek – NOWA definicja
  • Spółka dominująca oraz spółka zależna
  • Spółka z o.o. – NOWY obowiązek protokołowania uchwał zarządu
  • Zgoda rady nadzorczej – NOWY zakres
  • Przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
  • Posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
  • NOWY obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 3. Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej
  • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”
  • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
  • Relacje Zarząd – Rada Nadzorcza, Zarząd – ZW/WZA po ostatnich ZMIANACH
  • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
  • Czym jest nadzór indywidualny?
  • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?
 4. Dobre praktyki zarządu
  • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
  • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
  • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
  • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 5. Narzędzia nadzoru i kontroli rady nadzorczej nad pracami zarządu wg nowelizacji 2022
  • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
  • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
  • Kompetencje szczególne organu nadzoru
  • Odpowiedzialność członków organu nadzoru
 6. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Opinie uczestników szkolenia

Jestem zadowolona ze szkolenia. Prowadzący skrupulatnie i po kolei omówił wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 13 października br., zwłaszcza w spółce z o.o. Odnosił się do specyfiki naszej Grupy, podkreślał najważniejsze aspekty zmian i przekazywał informacje bardzo przystępnym, zrozumiałym językiem J Przerwy w szkoleniu były zaplanowane w odpowiednich momentach i wystarczająco długie, by potem z przyjemnością powrócić do wykładu. Joanna, ENEA Pomiary Sp. z o.o.

Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Było bardzo potrzebne. Ciekawe i bardzo dobrze przeprowadzone. Renata

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.06.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia , które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu