Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Kodeks Spółek Handlowych - reprezentacja, odpowiedzialność oraz dokumentacja korporacyjna firmy

Kodeks Spółek Handlowych w praktyce

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie spółek handlowych. Podczas szkolenia zostaną omówione:

 • rodzaje spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
 • relacje kapitałowe
 • zasady reprezentacji i pełnomocnictwa
 • obowiązki informacyjne spółki
 • odpowiedzialność władz

Program szkolenia

 1. KONIEC CROWDFUNDINGU UDZIAŁOWEGO SPOŁEK Z O.O. - ZMIANY OD LISTOPADA 2023
 2. Rodzaje spółek zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
  • Spółka jawna
   • wspólnicy spółki jawnej, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, małżonkowie jako wspólnicy spółki
  • Spółka partnerska
   • wspólnicy (partnerzy) i cel spółki partnerskiej, istota spółki partnerskiej, odpowiedzialność wspólników (partnerów), reprezentacja spółki, rozwiązanie spółki
  • Spółka komandytowa
   • cel spółki komandytowej, wspólnicy spółki komandytowej- komplementariusze, reprezentacja spółki, umowa spółki i oznaczenie wkładów wnoszonych przez wspólników, suma komandytowa, zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki
  • Spółka komandytowo- akcyjna
   • charakterystyka, cechy i zalety spółki kamandytowo-akcyjnej, założyciele spółki, zawiązanie i umowa spółki, statut i jego treść, reprezentacja i prokura spółki, rada nadzorcza, walne zgromadzenie, rozwiązanie i likwidacja spółki
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • cel i znaczenie spółki z o.o, kapitał zakładowy spółki, spółki zagraniczne i ich oddziały, umowa i reprezentacja spółki, wysokość kapitału zakładowego, zarząd i organy nadzorcze, zgromadzenie wspólników, wspólnicy spółki ich prawa i obowiązki, kapitał zakładowy, odpowiedzialność, odpowiedzialność wyrównawcza, śmierć wspólnika, dziedziczenie udziałów, wspólność udziałów w spółce, rozwiązanie i likwidacja spółki, upadłość spółki
  • Prosta spółka akcyjna
   • prosta spółka akcyjna (PSA)w organizacji, koszty związane z powstaniem PSA, elastyczność w zasadach działania PSA, zasady podejmowania uchwał w PSA, rejestr akcjonariuszy w PSA, obrót akcjami PSA, emisja akcji PSA, kapitał zakładowy w PSA, rada nadzorcza, a rada dyrektorów w PSA, odpowiedzialność w PSA, likwidacja PSA
  • Spółka akcyjna
   • powstanie spółki akcyjnej, założyciele i akcjonariusze, statut, kapitał zakładowy, akcje, akcjonariusze, organy spółki-zarząd, odpowiedzialność wobec spółki, walne zgromadzenie, rozwiązanie i likwidacja spółki
  • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
   • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
   • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
   • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
  • Narzędzia nadzoru i kontroli rady nadzorczej nad pracami zarządu 
   • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania
   • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania
   • Kompetencje szczególne organu nadzoru
   • Odpowiedzialność członków organu nadzoru
  • Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Opinie uczestników szkolenia

Jestem zadowolona ze szkolenia. Prowadzący skrupulatnie i po kolei omówił wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 13 października br., zwłaszcza w spółce z o.o. Odnosił się do specyfiki naszej Grupy, podkreślał najważniejsze aspekty zmian i przekazywał informacje bardzo przystępnym, zrozumiałym językiem J Przerwy w szkoleniu były zaplanowane w odpowiednich momentach i wystarczająco długie, by potem z przyjemnością powrócić do wykładu. Joanna, ENEA Pomiary Sp. z o.o.

Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Było bardzo potrzebne. Ciekawe i bardzo dobrze przeprowadzone. Renata

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.03.2024, szkolenie online
 • 23.04.2024, szkolenie online
 • 13.05.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia , które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

890 PLN*, szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu