Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Kodeks Spółek Handlowych - reprezentacja, odpowiedzialność oraz dokumentacja korporacyjna firmy

Kodeks Spółek Handlowych - reprezentacja, odpowiedzialność oraz dokumentacja korporacyjna firmy

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące spółki handlowe, do których zaliczają się:

 • spółki osobowe:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółki kapitałowe:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów), a także osób obsługujących pracę zarządów z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, weksel, upadłość, układ, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy.

Program szkolenia

 1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.
 2. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding, konsorcjum.
 3. Kapitał zakładowy:
  • kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki
  • kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki
  • obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna)
  • rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy)
  • pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu
  • sposoby dokapitalizowania spółki
 4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników
  • o czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem)
  • co to jest prokura, rodzaje prokury
 5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy
  • Zarząd: o czym członek zarządu powinien pamiętać, modele zarządów, obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego, zasady podejmowania uchwał, regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać, dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu, obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego, o to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce
  • Rada nadzorcza: o czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać, modele rad nadzorczych, efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej, niegospodarność
  • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje, sposoby podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana)
 6. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania półki
 7. Umowa spółki, akt założycielski, statut
 8. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 9. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 15.03.2017, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia , które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu