Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich

Zatrudnianie i uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką oraz kontrowersyjnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania nauczycieli akademickich.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, płac i księgowości uczelni wyższych.

Program szkolenia

 1. System aktów prawnych regulujących status szkolnictwa wyższego i jego pracowników
 2. Zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  • podstawowe kwalifikacje merytoryczne
  • konkursowy tryb zatrudniania pracowników naukowych i dydaktycznych
  • nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim – kryteria ustawowe i statutowe zatrudnienia
  • umowa o pracę i mianowanie
  • ograniczenie mianowania
 3. Kariera naukowa
  • uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych
  • zatrudnienie a kariera naukowa (ograniczenie zatrudnienia w czasie – na okres konieczny do uzyskania danego stopnia naukowego)
 4. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich – ograniczenia i zasady
  • zatrudnienie na etacie w projekcie
  • „oddelegowanie” do projektu
  • dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę na rzecz projektu
  • ewidencja czasu pracy w projekcie
 5. Umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami w praktyce
 6. 50% koszty uzyskania przychodu pracowników uczelni w świetle aktualnych interpretacji podatkowych a ochrona własności intelektualnej
 7. Czas pracy i urlopy nauczycieli akademickich
  • pensum dydaktyczne
  • normy czasu pracy nauczycieli akademickich
  • czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (systemy i rozkłady czasu pracy) a indywidualna dokumentacja pracownicza w zakresie ewidencji czasu pracy
  • urlop na podratowanie zdrowia
 8. Zasady wynagradzania
  • rozporządzenie płacowe
  • regulamin wynagradzania pracowników: obowiązek uczelni, zakres regulacji
  • wynagrodzenie zasadnicze i dodatki płacowe
  • dodatkowe wynagrodzenia ze środków innych niż dotacje
 9. Świadczenia chorobowe
  • wprowadzenie zasad ogólnych – zapłaty tylko za pracę, za chorobę – zasiłek
  • podstawowe zasady ustalania zasiłku chorobowego
 10. Rozwiązanie stosunku pracy – umownego i z mianowania
 11. Podsumowanie szkolenia i przygotowanie do wdrożenia nabytych na szkoleniu praktyk

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym 

i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.01.2021, szkolenie online
 • 12.03.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze srodków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego jest zwolnione z podatku VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły