Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich

Zatrudnianie i uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich

.

Program szkolenia

 1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich
  • kategorie stanowisk zajmowanych przez nauczycieli akademickich
  • wymagania kwalifikacyjne
  • zasadnicze kwalifikacje merytoryczne nauczycieli akademickich
  • nawiązanie stosunku pracy
  • nawiązanie stosunku pracy – tryb konkursowy
  • umowa o pracę nauczyciela akademickiego
  • zatrudnienie asystentów i adiunktów
  • mianowanie
  • zatrudnienie dodatkowe
  • zatrudnienie cudzoziemców
 2. Czas pracy nauczycieli akademickich
 3. Pensum dydaktyczne
 4. Godziny ponadwymiarowe
 5. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie stosunku pracy
 6. Urlopy wypoczynkowe - tryb udzielania
 7. Zasady wynagradzania
 8. Świadczenia chorobowe
  • zwolnienia lekarskie
 9. Kariera naukowa
  • przewód doktorski po zmianach
  • postępowanie habilitacyjne
  • oceny kwalifikacyjne nauczycieli akademickich
 10. Centralny wykaz nauczycieli akademickich
 11. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Zapytaj o szczegóły