Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Prawo pracy

HR, Kadry, Płace

Celem szkoleń z obszaru Kadry, Płace jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia kadr i płac w oganizacji.

Szkolenia obejmują kompleksową wiedzę kadrowo-płacowąw zakresie umów o pracę, prowadzenia dokumentacji personalnej oraz rozliczania (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, realizacji zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON, oraz współpracą z pozostałymi działami firmy w zakresie szkoleń, motywowania, rekutacji, analizy kosztów pracy itp.

Na szkolenia zapraszamy zarówno dyrektorów personalnych jak i kierowników i pracowników działów kadr, płac i hr.

Szkolenia w ramach obszaru

HR

KADRY

PŁACE

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA, DANE OSOBOWE, ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

Zapraszamy także na szkolenia z zakresu:

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Płace 2019 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
18.10.2019 1 dzień Zielona Góra, Wrocław więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
18.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku
kod: KFAK
18.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
18.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
18.10.2019 ŚKŚS Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
18.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
21.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
21.10.2019 1 dzień Katowicei inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
21.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
21.10.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
21.10.2019 1 dzień Wrocław, Katowice więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
21.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: KAZZ
22.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
22.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta,sprawdź więcej
Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Płace - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
22.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
22.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
22.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
22.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
22.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
23.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi.Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: WPZZ
23.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
23.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych, aktualne problemy, rozliczenie roczne
kod: KOIW
23.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
23.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
23.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
23.10.2019 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2019 roku
kod: KVAT
23.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
23.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku- warsztaty praktyczne
kod: KCZP
24.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
24.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
24.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
25.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
25.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
28.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
28.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
28.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
28.10.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
28.10.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
29.10.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
29.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
29.10.2019 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
30.10.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
30.10.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
30.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
31.10.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe - Nowość 2019
kod: KPPK
31.10.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
07.11.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
13.11.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: WPZZ
13.11.2019 1 dzień Warszawa więcej
Pracownicze plany kapitałowe
kod: WORD
13.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
14.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
14.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Opis stanowisk pracy
kod: KOIW
15.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
18.11.2019 1 dzień Katowice, Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
19.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
19.11.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
19.11.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
21.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
21.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
21.11.2019 1 dzień Poznań, Warszawa i inne miasta więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
22.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
27.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
28.11.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
29.11.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej