Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Prawo pracy

HR, Kadry, Płace

Celem szkoleń z obszaru Kadry, Płace jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia kadr i płac w oganizacji.

Szkolenia obejmują kompleksową wiedzę kadrowo-płacowąw zakresie umów o pracę, prowadzenia dokumentacji personalnej oraz rozliczania (urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.), sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, realizacji zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS, PFRON, oraz współpracą z pozostałymi działami firmy w zakresie szkoleń, motywowania, rekutacji, analizy kosztów pracy itp.

Na szkolenia zapraszamy zarówno dyrektorów personalnych jak i kierowników i pracowników działów kadr, płac i hr.

Szkolenia w ramach obszaru

HR

KADRY

PŁACE

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA, DANE OSOBOWE, ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

Zapraszamy także na szkolenia z zakresu:

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
22.10.2018 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
23.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
23.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
24.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
24.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
24.10.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
24.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Płace - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
24.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
25.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
25.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
26.10.2018 1 dzień Wrocław, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
26.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
26.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
29.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
29.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta,sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
29.10.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
29.10.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
29.10.2018 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
29.10.2018 1 dzień Poznań, Katowice i inne miasta więcej
Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja, reklama oraz świadczenia na rzecz pracowników
kod: KSSR
29.10.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
30.10.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
06.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2018 roku
kod: KACK
06.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: RODO
07.11.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
07.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
07.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
09.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
09.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
09.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
12.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
12.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
12.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: INTS
13.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
13.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
13.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
13.11.2018 2 dni Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
14.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
14.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Płace - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
14.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
15.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
15.11.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
15.11.2018 1 dzień Warszawa inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
15.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
16.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
16.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
16.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany - Nowelizacja Kodeksu pacy
kod: KPPZ
16.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
16.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
16.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
19.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
19.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
19.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
19.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
19.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
19.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
19.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
20.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
21.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY
kod: SPRM
21.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Płace - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
21.11.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
21.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
21.11.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
22.11.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
22.11.2018 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
22.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
22.11.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
22.11.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
22.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
23.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
23.11.2018 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
23.11.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy 2018 - najnowsze zmiany - nowelizacja Kodeksu Pracy
kod: KPPZ
23.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
26.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
27.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
27.11.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
28.11.2018 2 dni Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
29.11.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
03.12.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku SPLIT PAYMENT, JPK
kod: KVAT
07.12.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
12.12.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
13.12.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rekrutacja, rozwój, motywacja, ocena
kod: HZZL
17.12.2018 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
17.12.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
17.12.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej