Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia, jak również może ponieść odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy w zakresie potrącania wynagrodzenia za pracę ustanawiają przede wszystkim:

 • rodzaje należności, które można egzekwować bez potrzeby uzyskiwania na to zgody zatrudnionego,
 • kolejność, w jakiej należy dokonywać potrąceń,
 • ograniczenia dotyczące wysokości potrąceń w postaci maksymalnego pułapu potrąceń i kwoty wolnej od potrąceń.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z potrąceniami z wynagrodzenia i zasiłków z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
  • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu
  • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
  • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny
 2. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie obowiązkowych potrąceń (alimenty, zaliczki pieniężne, kary pieniężne itp.).
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń
  • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się
  • kwoty wolne w szczególnych sytuacjach (na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
  • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
  • obowiązkowe potrącenia w trudnych przypadkach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń socjalnych, dodatkowych i w naturze)
 3. Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK), a egzekucja
  • danina publiczna - pierwszeństwo potrącania
  • egzekucja sądowa i administracyjna
  • roszczenia alimentacyjne
 4. Odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 5. Potrącenia dobrowolne
  • zgoda pracownika - wzór
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • „mieszane" potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
  • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 6. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
 7. Zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)
 8. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji.
 9. Zbieg egzekucji komorniczych – case study
  • formalności, rachunki
  • ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych
 10. Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej – case study
  • formalności, rachunki
  • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do zainteresowanych organów egzekucyjnych
  • usunięcie zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt do sądu
  • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym
  • znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń
 11. Zbieg egzekucji administracyjnych:
  • formalności, rachunki
  • wzór pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych
  • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym
  • znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń
 12. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
  • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
  • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
 13. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2021 roku
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
  • zbiegi potrąceń z zasiłków

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 17.02.2021, szkolenie online
 • 18.03.2021, Katowice
 • 18.03.2021, szkolenie online
 • 21.04.2021, Poznań
 • 21.04.2021, szkolenie online
 • 12.05.2021, Wrocław
 • 12.05.2021, szkolenie online
 • 22.06.2021, Gdańsk
 • 22.06.2021, szkolenie online
 • 12.07.2021, Warszawa
 • 12.07.2021, szkolenie online
 • 18.08.2021, Zielona Góra
 • 18.08.2021, szkolenie online
 • 21.09.2021, Katowice
 • 21.09.2021, szkolenie online
 • 12.10.2021, Poznań
 • 12.10.2021, szkolenie online
 • 17.11.2021, Wrocław
 • 17.11.2021, szkolenie online
 • 13.12.2021, Gdańsk
 • 13.12.2021, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przekazana wiedza merytoryczna. Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Ogólnie super!

                                                                                                                                   Katarzyna Polfa Tarchomin S.A

Trenera oceniam bardzo wysoko z uwagi na bardzo elokwentne i zrozumiałe wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Kontakt z osobami szkolonymi bardzo dobry. Samo miejsce szkolenia uważam za bardzo kameralne i profesjonalne Katarzyna 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

Szkolenie bardzo ciekawe, osoba prowadząca przygotowana w temacie, sympatyczna, przykłady ciekawe. Cieszę się, że mogłam brać udział w takim szkoleniu.  Joanna COM40 Sp. z o. o. Sp. K.

Szkolenie na wysokim poziomie, informacje przekazywane w sposób zrozumiały i jasny. Prowadzący posiada szeroki zakres wiedzy. Dużym plusem dla mnie były przykłady przedstawione na szkoleniu.  Karolina ASCO RAIL Sp. z o.o.

Kompetentna, przystępna prowadząca, która wyczerpująco odpowiadała na pytania z zakresu szkolenia. Dużo przykładów praktycznych, które mogą się przytrafić w praktyce zawodowej.  Ewelina TMF Poland Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, ogromna wiedza wykładowcy oraz bardzo dobrze i czytelnie przekazana wiedza zarówno w materiałach jak i wykładzie. Szkolenie bardzo praktyczne i ciekawe.  Anna Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

490 PLN*/**, cena szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu