Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia, jak również może ponieść odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy w zakresie potrącania wynagrodzenia za pracę ustanawiają przede wszystkim:

 • rodzaje należności, które można egzekwować bez potrzeby uzyskiwania na to zgody zatrudnionego,
 • kolejność, w jakiej należy dokonywać potrąceń,
 • ograniczenia dotyczące wysokości potrąceń w postaci maksymalnego pułapu potrąceń i kwoty wolnej od potrąceń.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z potrąceniami z wynagrodzenia i zasiłków z uwzględnieniem najnowszych zmian. 

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2023 roku wynagrodzenie minimalne będzie dwukrotnie zmieniane. 

 1. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – jego wysokość wyniesie 3.490 zł,
 2. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – jego wysokość wyniesie 3.600 zł.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny
  • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu
  • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym.
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
  • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny
 2. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie obowiązkowych potrąceń (alimenty, zaliczki pieniężne, kary pieniężne itp.).
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń
  • kwoty wolne od potrąceń pojedynczych i zbiegających się
  • kwoty wolne w szczególnych sytuacjach (na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, różne świadczenia wypłacane w miesiącu, dwa terminy wypłat w miesiącu, dla zatrudnionego w I roku pracy i na niepełnym etacie, różne koszty w miesiącu)
  • tryb dokonywania obowiązkowych potrąceń (podstawa wymiaru, maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, kwota wolna, faktyczna możliwa kwota potrącenia, finalna kwota potrącenia, finalne rozliczenie potrąceń)
  • obowiązkowe potrącenia w trudnych przypadkach (po rozwiązaniu stosunku pracy, po śmierci pracownika, ze składników za okresy dłuższe niż miesiąc, ze świadczeń socjalnych, dodatkowych i w naturze)
 3. Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK), a egzekucja
  • danina publiczna - pierwszeństwo potrącania
  • egzekucja sądowa i administracyjna
  • roszczenia alimentacyjne
 4. Odliczenia z wynagrodzenia za pracę mające pierwszeństwo przed obowiązkowymi potrąceniami (uproszczony tryb odzyskania nadpłaty pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 5. Potrącenia dobrowolne
  • zgoda pracownika - wzór
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • „mieszane" potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
  • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 6. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
 7. Zasady prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę (egzekucja cywilna i administracyjna, różnice, sankcje i organy egzekucyjne)
 8. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji.
 9. Zbieg egzekucji komorniczych – case study
  • formalności, rachunki
  • ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy do obu komorników o powstaniu zbiegu egzekucji cywilnych
 10. Zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej – case study
  • formalności, rachunki
  • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji
  • wzór pisma pracodawcy o zbiegu egzekucji cywilnej i administracyjnej do zainteresowanych organów egzekucyjnych
  • usunięcie zasady wstrzymania czynności egzekucyjnych i przekazania akt do sądu
  • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym
  • znaczenie zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń
 11. Zbieg egzekucji administracyjnych:
  • formalności, rachunki
  • wzór pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji administracyjnych
  • rozliczenia między organem właściwym i niewłaściwym
  • znaczenia zmian dla pracodawcy dokonującego potrąceń
 12. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego
  • świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
  • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
 13. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc
  • zbiegi potrąceń z zasiłków
 14. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 13.06.2023, szkolenie online
 • 13.06.2023, Warszawa
 • 21.07.2023, szkolenie online
 • 28.08.2023, szkolenie online
 • 22.09.2023, szkolenie online
 • 22.09.2023, Wrocław
 • 18.10.2023, szkolenie online
 • 18.10.2023, Poznań
 • 14.11.2023, szkolenie online
 • 08.12.2023, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo fajnie prowadzone, przystępnie, rzeczowo, od podstaw wszystko wyjaśnione, Pani bardzo uprzejma, cierpliwie odpowiadała na Pytania - super. Ja jestem zadowolona. Paulina, Klon Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo mi się podobało, ponieważ zostało zrealizowane z dużą starannością, zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Aneta, Zespół Szkól Elektronicznych

Szkolenie jak najbardziej mi się podobało. Było prowadzone w sposób ciekawy, żywy, nie było momentu, w którym człowiek mógłby się wyłączyć, co jest dużym plusem. Nad wieloma kwestiami pochyliliśmy się dość dosadnie, co umożliwiło lepsze ich zrozumienie.  Michał, TMF Poland Sp. z o.o.

Bardzo mi się podobało, same konkrety. Widać było, że Pani prowadząca wie, o czym mówi i co najważniejsze potrafi przekazać wiedzę w przystępny sposób. Dostaliśmy konkretne odpowiedzi na każde pytanie, było duuuużo rysunków, strzałek, przykładów. Aneta, Finsea Sp. z o.o.

Szkolenie naprawdę wartościowe i godne polecenia znajomym. Ogromny plus za część praktyczną, która często nie jest aż tak rozbudowana - wszystko w jasny i prosty sposób wytłumaczone na przykładach. Bardzo dziękuję! Z pewnością będę śledzić tematy innych szkoleń więc pewnie do zobaczenia wkrótce Edyta, Urząd Miasta Zgorzelec

Szkolenie zdecydowanie spełniło moje oczekiwania. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w niezwykle przystępny sposób uwzględniając przy tym pytania i wątpliwości uczestników oraz naszą codzienna pracę. Jeśli tylko będę miała możliwość, bardzo chętnie skorzystam z Państwa oferty w przyszłości Dorota, Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Pani trener prowadząca webinarium temat "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków", w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób wyjaśniła jak dokonywać potrąceń pracownikom. Szkolenie, pomogło pogłębić wiedzę dotyczącą potrąceń. Co do zadawania pytań łatwiej było mi zadawać na czacie. Iwona, Centrum Obsługi Administracji Rządowej

To było moje pierwsze webinarium. Zawsze uczestniczyłam w szkoleniach stacjonarnych. Wrażenia jak najbardziej pozytywne. Bardzo kompetentna Pani Prowadząca. Dziękujemy bardzo Katarzyna, Frigo Logistics

Jestem  bardzo zadowolona ze szkolenia. Wiedza przekazana bardzo konkretnie i przejrzyście wraz z  przykładami co jest dla mnie niezmiernie ważne. Agnieszka, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu