Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Mobbing w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych została usankcjonowana w Kodeksie Pracy. Pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji w swoich organizacjach. Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość, efektywność wykonywanej przez pracowników pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych.

Głównym celem szkolenia jest wyjaśnienie otoczenia prawnego dotyczącego zagadnienia mobbingu 

i dyskryminacji w miejscy pracy oraz pokazanie uczestnikom szkolenia jak rozróżnić mobbing od zwykłych zachowań związanych z presją czasu, wydawaniem poleceń służbowych czy ich egzekwowaniem. Poruszana zostanie także kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób. Uczestnicy poznają charakterystykę mobbera i jego metod działania. Będą potrafili rozpoznać sytuacje o charakterze mobbingu czy dyskryminacji i im przeciwdziałać.

Program szkolenia

 1. Definicje zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 2. Omówienie zagadnień: podległość służbowa, dyscyplina pracy, wydawanie poleceń, presja czasu, terminowość
 3. Relacje panujące w organizacji:
  • przełożony – podwładny
  • podwładny – przełożony
  • współpracownik - współpracownik
 4. Dyskryminacja – typy, fazy, przyczyny
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
  • nierówne traktowanie niebędące dyskryminacją
  • dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy – przykłady z życia
  • "dyskryminacja" ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją – przykłady praktyczne
 5. Typy i fazy mobbingu
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
  • manipulacje w mobbingu - zarys problemu
  • odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu – przykłady praktyczne
 6. Podobieństwa i różnicę między mobbingiem a dyskryminacją - rozpoznawanie - praktyczne przykłady zachowań mobbinngu i dyskryminacji
 7. Skutki mobbingu i dyskryminacji
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny: odszkodowanie, możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
  • wymiar organizacyjny: postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie mobbingu
  i dyskryminacji
 • Ćwiczenia praktyczne, których celem jest nabycie praktycznej wiedzy w zakresu rozróżnienia działań mobbingowych od zwykłych zachowań, gdzie pojawiają się emocje
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, indywidualne konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 08.01.2019, Poznań
 • 10.01.2019, Gdańsk
 • 28.01.2019, Warszawa
 • 12.02.2019, Wrocław
 • 21.02.2019, Katowice

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Promocja świąteczna

Zapraszamy do skorzystania z PROMOCJI MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNEJ, która potrwa do 6.01.2019 roku.

Przy zgłoszeniu na każde szkolenie odbywające się w 2019 roku

 • Rabat w wysokości – 50 PLN/szkolenie jednodniowe;
 • Rabat w wysokości – 100 PLN/szkolenie dwudniowe.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2018 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2019 roku.

Zapraszamy do zgłoszeń

 


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)