Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Delegacje krajowe i zagraniczne

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, delegacje, diety w praktyce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozliczaniem podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu.

Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem kosztów. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem zmian.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, księgowości oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywających liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia

 1. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i zasady ich wyliczania:
  • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom
  • dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
  • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom
  • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne
  • limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
  • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne
  • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.
 2. Rozliczanie podróży służbowej:
  • druk delegacji – z miejsca zamieszkania
  • podróż zagraniczna do kilku państw
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne
  • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie
 3. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
  • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
  • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
  • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
  • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
  • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
  • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
  • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania
 4. Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia nabytych treści do codziennej praktyki uczestników.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się
w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować metody rozliczania podróży krajowych
i zagranicznych.

Podczas szkolenia zostaną zastosowane następujące metody szkoleniowe.

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Przykład ze szkolenia

Pracownik udał się w podróż służbową 20 kwietnia - wyjazd własnym samochodem o godzinie 8.00 rano. Do granicy dotarł o godzinie 15.00. Za granicą przebywał 3 dni - przekroczenie granicy Polski w drodze powrotnej nastąpiło 23 kwietnia o godzinie 14.00, a na miejsce zakończenia podróży pracownik dojechał o godzinie 21.00. W efekcie mamy niepełne 3 doby podróży zagranicznej (2 doby i 23 godziny) oraz 2 przejazdy krajowe po 7 godzin. Jeżeli uznać, iż czasów przejazdów krajowych nie sumuje się, pracownik nie dostanie diety krajowej. Jeżeli czasy te zostaną zsumowane - pracownikowi będzie przysługiwała cała dieta krajowa.

Przykład ze szkolenia

Pracownik odbył podróż na trasie Warszawa - Berlin - Bruksela - Paryż - Warszawa. W każdym państwie był ok. 9 godzin - łączny czas podróży wyniósł więc około 30 godzin. Zgodnie z zasadami naliczania diet, powinny mu przysługiwać jedna cała dieta i 1/3 diety za rozpoczętą kolejną dobę. Tymczasem obliczając diety cząstkowe (po 1/2 na kraj), otrzymamy w sumie 1 dietę i 1/2.

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.12.2023, szkolenie online
 • 11.01.2024, szkolenie online
 • 24.01.2024, szkolenie online
 • 16.02.2024, szkolenie online
 • 13.03.2024, szkolenie online
 • 24.04.2024, szkolenie online
 • 14.05.2024, szkolenie online
 • 17.06.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Osobiście najlepiej lubię szkolenia oparte na przykładach bez czytania przepisów itp. I takie szkolenie Państwo zaoferowali. Wykładowca profesjonalny z bardzo szeroką wiedzą. Choć temat trudny wykład bardzo konkrety bez zbędnych treści. Izabela, NetVest Sp. z o.o. Sp. k.

Dziękujemy za szkolenie – było bardzo wyczerpujące merytoryczne i rzeczowe

Krótko mówiąc szkolenie mi się podobało i ogólne wrażenie jak najbardziej pozytywne.Dawid, AUTOMET GROUP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Szkolenie bardzo dobre, merytoryczne podparte szeroką wiedzą, Pani Joanny

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu