Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » szkolenia Delegacje krajowe i zagraniczne

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, delegacje, diety w praktyce

Dieta to kwota, którą pracownik otrzymuje w ramach zwrotu kosztów podróży służbowych. Aby obliczyć jej wysokość, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

Po pierwsze, należy sprawdzić stawki dziennych diet określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stawki te są zróżnicowane w zależności od kraju i miasta docelowego podróży.

Po drugie, ważne jest ustalenie liczby dni podróży służbowej. Dieta przysługuje za każdy dzień podróży, jednak jej wysokość może być zmniejszona w przypadku wyżywienia zapewnionego przez pracodawcę.

Po trzecie, warto pamiętać o możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z podróżą służbową, co może wpłynąć na ostateczną kwotę diety.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli działów kadr, księgowości oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywających liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia

 1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
  • pojęcie podróży służbowej;
  • podróż służbowa a jazda lokalna - różnice
  • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
  • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
  • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
  • druk delegacji – z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy
  • podróż zagraniczna do kilku państw;
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
  • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.
 2. Rozliczanie podróży służbowej:
  • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
  • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
  • oświadczenie o braku dokumentu i wysokości poniesionego wydatku – zasady stosowania;
  • oświadczenie o wysokości diet i ryczałtów – w których przypadkach stosowane?
  • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
  • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania
 3. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej:
  • dieta krajowa;
  • dieta zagraniczna;
  • ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
  • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej;
  • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
  • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
  • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, wyższa dieta niż wynikająca z Rozporządzenia; dieta krajowa w przypadku wyjazdu za granicę.
 4. Rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych w podróży służbowej:
  • stawka  za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
  • jazda zamiejscowa a jazda lokalna;
  • samochód prywatny własny, pożyczony, samochód służbowy;
  • wydatki dodatkowe związane z samochodem a stawka za 1 km przebiegu;
  • rozliczanie samochodów elektrycznych;
  • dodatkowe badanie lekarskie – czy konieczne?
  • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy – najnowsze kontrole PIP.
 5. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców:
  • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
  • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
  • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
  • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
  • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
  • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
  • Zwolnienia na gruncie ZUS;
  • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.
 6. Podsumowanie szkolenia- sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się
w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować metody rozliczania podróży krajowych
i zagranicznych.

Podczas szkolenia zostaną zastosowane następujące metody szkoleniowe.

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Przykład ze szkolenia

Pracownik udał się w podróż służbową 20 kwietnia - wyjazd własnym samochodem o godzinie 8.00 rano. Do granicy dotarł o godzinie 15.00. Za granicą przebywał 3 dni - przekroczenie granicy Polski w drodze powrotnej nastąpiło 23 kwietnia o godzinie 14.00, a na miejsce zakończenia podróży pracownik dojechał o godzinie 21.00. W efekcie mamy niepełne 3 doby podróży zagranicznej (2 doby i 23 godziny) oraz 2 przejazdy krajowe po 7 godzin. Jeżeli uznać, iż czasów przejazdów krajowych nie sumuje się, pracownik nie dostanie diety krajowej. Jeżeli czasy te zostaną zsumowane - pracownikowi będzie przysługiwała cała dieta krajowa.

Przykład ze szkolenia

Pracownik odbył podróż na trasie Warszawa - Berlin - Bruksela - Paryż - Warszawa. W każdym państwie był ok. 9 godzin - łączny czas podróży wyniósł więc około 30 godzin. Zgodnie z zasadami naliczania diet, powinny mu przysługiwać jedna cała dieta i 1/3 diety za rozpoczętą kolejną dobę. Tymczasem obliczając diety cząstkowe (po 1/2 na kraj), otrzymamy w sumie 1 dietę i 1/2.

Termin i miejsce szkolenia

 • 15.05.2024, szkolenie online
 • 25.06.2024, szkolenie online
 • 13.07.2024, szkolenie online
 • 22.08.2024, szkolenie online
 • 23.09.2024, szkolenie online
 • 18.10.2024, szkolenie online
 • 22.11.2024, szkolenie online
 • 20.12.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Osobiście najlepiej lubię szkolenia oparte na przykładach bez czytania przepisów itp. I takie szkolenie Państwo zaoferowali. Wykładowca profesjonalny z bardzo szeroką wiedzą. Choć temat trudny wykład bardzo konkrety bez zbędnych treści. Izabela, NetVest Sp. z o.o. Sp. k.

Dziękujemy za szkolenie – było bardzo wyczerpujące merytoryczne i rzeczowe

Krótko mówiąc szkolenie mi się podobało i ogólne wrażenie jak najbardziej pozytywne.Dawid, AUTOMET GROUP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Szkolenie bardzo dobre, merytoryczne podparte szeroką wiedzą, Pani Joanny

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu