Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Głównym celem szkolenia jest:

 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania przepisów ustawy
  o dostępie do informacji publicznej w praktyce, kwalifikowania wniosków i bezpiecznego udostępniania informacji
 • Wyjaśnienie problematycznych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej
 • Zapoznanie uczestników z istotą ponownego wykorzystania informacji publicznej
 • Wskazanie dobrych praktyk

Program szkolenia

 1. Akty prawne związane z procedurą udostępniania informacji publicznej
 2. Definicje informacji publicznej
 3. Co jest informacją publiczną, a co nie jest. Jakie informacje podlegają udostępnianiu
 4. Informacja prosta, a informacja złożona (przetworzenie, przekształcenie, anonimizacja)
 5. Kto jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej i kto może dostęp uzyskać
 6. Formy udostępniania informacji publicznej (BIP, centralne repozytorium, wniosek)
 7. Formy wniosków (pytania zadawane pismem, mailem, telefonicznie, anonimy)
 8. Pracownicy urzędów, funkcjonariusze publiczni i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji
  o tych osobach ma prawo obywatel
 9. Dane osobowe, a informacja publiczna
 10.  Naruszenie dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej
 11. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (informacje niejawne, tajemnice ustawowo chronione)
 12. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą
 13. Terminy związane z udzielaniem odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej
 14. Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej, jakie powołać podstawy prawne
 15. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, jakie grożą konsekwencje
 16. Zmiany, jakie wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego w obszarze dostępu do informacji publicznej
 17. Nowa definicja informacji publicznej, informacji publicznej przetworzonej, osoby pełniącej funkcję publiczną
 18. Zakres informacji publicznej (rozszerzenie katalogu przykładów informacji publicznej)
 19. Jawność ekspertyz i opinii finansowanych ze środków publicznych, jawność wydatków służbowych z kart płatniczych, jawność postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów wskazanych w ustawie
 20. Terminy na udostępnianie informacji publicznej
 21. Zasady składania skargi na bezczynność
 22. Przebieg postępowania wnioskowego
 23. Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych
 24.  Podsumowanie szkolenia – przygotowanie do wdrożenia wiedzy nabytej na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.01.2021, szkolenie online (9:00-13:00)
 • 04.02.2021, szkolenie online (9:00-13:00)
 • 18.02.2021, szkolenie online (9:00-13:00)
 • 09.03.2021, szkolenie online (9:00-13:00)
 • 24.03.2021, szkolenie online (9:00-13:00)
 • 14.04.2021, szkolenie online (9:00-13:00)

Cena szkolenia

290 PLN*/osoba, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań

 *Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

 


Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły