Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenie nowel zasady fakturowania VAT 2013

Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian podatku VAT od 2019 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie fakturowania, tj. procesu polegającego na prawidłowym wystawianiu, przechowywaniu i przesyłaniu faktur. Szczególny nacisk zostanie położony na ostatnie i planowane zmiany.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości i wszystkich osób, które odpowiadają za prawidłowe wystawianie faktur.

Program szkolenia

 1. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT:
  • kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT
  • rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
  • terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
  • zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. Obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy dla dostawy towarów
  • obowiązek podatkowy dla świadczenia usług
  • faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
  • wystawianie faktury przed obowiązkiem podatkowym i do dnia 15 następnego miesiąca – skutki  podatkowe
  • zaliczka a obowiązek podatkowy
  • usługi i dostawy ciągłe – zasady rozliczeń
  • faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego
  • korekta podatku naliczonego – ULGA NA ZŁE DŁUGI u dłużnika i sprzedającego
  • odliczanie podatku naliczonego od tzw. „samochodów z kratką” - konsekwencje praktyczne stosowania
 3. Split payment - mechanizm podzielonej płatności -– wpływ na zasady fakturowania
 4. Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT
  • faktury krajowe
  • faktury zaliczkowe
  • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
  • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury) - ważne zmiany ustawy VAT w tym zakresie
  • błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury
 5. Faktura elektroniczna:
  • zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
  • bezpieczny podpis elektroniczny
  • wymiana danych elektronicznych (EDI)
  • zasady przesyłania dokumentów elektronicznych
  • wysyłanie i rozliczanie faktur w PDF
  • zgoda odbiorcy
  • przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych
  • funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym
  • kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
  • oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego
 6. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych – NOWOŚĆ – kwiecień 2019
 7. ZMIANY w zasadach fakturowania:
  • NOWY zakres zastosowania faktur netto (załącznik nr 11 i 14 do ustawy)
  • ZMIANY w podstawie opodatkowania z tytułu niektórych czynności (oficjalny cennik jako podstawa naliczania stawki – art. 30 b ustawy o VAT)
  • wystawianie faktur za usługi budowlane
 8. NOWA regulacja w zakresie wystawiania faktur – paragonów fiskalnych –ZMIANY 2018
 9. Centralny Rejestr Faktur
 10. Szczegółowe zagadnienia dotyczące faktur i najnowsze orzecznictwo NSA:
  • przypadki wystawiania tzw. "pustych" faktur
  • refakturowanie
  • faktury wewnętrzne
  • noty korygujące
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych – KURS BANKU CENTRALNEGO kiedy stosować?
  • zaokrąglenia na fakturach VAT
  • zasady fakturowania transakcji międzynarodowych
  • faktury VAT dokumentujące uzyskanie premii lub rabatu – OBOWIĄZKOWY ELEMENT FAKTURY
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania
  • orzecznictwo NSA w zakresie przechowywania faktur przez podatnika
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej jako niezgodne z uregulowaniami Dyrektywy

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.08.2019, Wrocław
 • 05.09.2019, Warszawa
 • 12.09.2019, Zielona Góra
 • 16.09.2019, Katowice
 • 17.09.2019, Poznań
 • 18.09.2019, Gdańsk

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo przyjemna i spokojna atmosfera. Profesjonalna i znająca nie tylko przepisy ale i praktyki stosowane prowadząca. Katarzyna Starostwo Powiatowe 

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z podatku VAT.

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu