Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenie nowel zasady fakturowania VAT 2013

Zasady fakturowania i wystawiania korekt

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie fakturowania, tj. procesu polegającego na prawidłowym wystawianiu, przechowywaniu i przesyłaniu faktur. Szczególny nacisk zostanie położony na ostatnie i planowane zmiany.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości i wszystkich osób, które odpowiadają za prawidłowe wystawianie faktur.

Program szkolenia

 1. Faktury VAT
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT
  • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne
  • przypadki wystawiania faktur na żądanie
  • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą
  • poprawna treść faktury VAT
  • terminy wystawienia faktury VAT
  • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
  • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
  • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych
  • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę
  • pojęcie pustej faktury
  • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  • faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT).
 2. ZMIANY w treści faktur:
  • LIKWIDACJA słowa „Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu – skutki praktyczne
  • LIKWIDACJA obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa „Korekta” oraz przyczyny korekty
  • Obowiązkowe elementy faktury PO ZMIANACH
  • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury
 3. Faktury korygujące - PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących:
  • anulowanie faktury
  • tzw. korekta do zera
  • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących
  • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej
  • termin wystawienia faktur korygujących
  • korekty in plus i in minus
  • potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne?
  • SLIM VAT – w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania)
  • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT
  • korekty bieżące i wsteczne
  • SLIM VAT – NOWE regulacje w zakresie doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty)
  • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej)
 4. ZMIANY w wystawianiu faktur
  • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
  • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
  • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
  • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
  • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
  • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.
 5. Zasady wystawiania not korygujących:
  • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej
  • dane, które mogą być poprawione notą korygującą
  • sposób wystawienia noty korygującej
  • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego
 6. Faktura ustrukturyzowana:
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej
  • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania  interfejsowego
  • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
  • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment
  • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych
  • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy
  • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML
  • Przepisy przejściowe wdrażające ZMIANY: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego
 7. Krajowy System e-faktur:
  • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur
  • Funkcjonowanie systemu
  • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne
  • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
  • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu
  • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin
  • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA
  • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 8. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 12.03.2024, szkolenie online
 • 18.04.2024, szkolenie online
 • 27.05.2024, szkolenie online
 • 12.06.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Chciałabym bardzo podziękować za fachowe szkolenie. Jestem zadowolona choć nie przyzwyczajona do formy online szkolenia, ale miło zaskoczył mnie profesjonalizm i kontaktowość prowadzącego szkolenie. Na zadawane pytania czy problemy udzielał konkretnej rzeczowej odpowiedzi podpartą konkretnymi przepisami prawnymi – świadczy to o wiedzy i znajomości omawianej tematyki a to ważne i nie zawsze oczywiste. Mam nadzieję że w przyszłości będę miała możliwość skorzystać z kolejnego Państwa szkolenia. Monika, Poziom Sp. z o.o.

Moje wrażenia ze szkolenia są pozytywne. Sposób i forma prowadzenia umożliwiła uczestnikom aktywnie włączać się do dyskusji oraz w trakcie zadawać pytania i rozwiązywać wątpliwości związane z tematyką szkolenia. Dodatkowy plus dla wykładowcy za praktyczne podejście do tematu i wyjaśnianie na przykładach zagadnień będących przedmiotem szkolenia. Maria, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Szkolenie bardzo mi się podobało. Trener prowadził w sposób profesjonalny, jest osobą bardzo komunikatywną tak więc interakcja pomiędzy uczestnikami była bardzo dynamiczna. Agnieszka, PROCHEM SA

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, dużo z niego wyniosłam. Anna, NG Engineering Sp. z o.o.

Szkolenie na 6+! Bardzo podobała mi się forma szkolenia, to że mogliśmy rozmawiać, zadawać pytania dzięki temu na bieżąco wyjaśnialiśmy zagadnienia związane z naszą specyfiką pracy. Małgorzata, Agencja Mienia Wojskowego

Szkolenie było zadawalające, praktyczne, konkretny prowadzący. Dziękuję bardzo. Wioletta, GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.

Bardzo przyjemna i spokojna atmosfera. Profesjonalna i znająca nie tylko przepisy ale i praktyki stosowane prowadząca.Katarzyna Starostwo Powiatowe

Cena szkolenia

590 PLN*/**, cena szkolenia ONLINE

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu