Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenie nowel zasady fakturowania VAT 2013

Zasady fakturowania z uwzględnieniem ostatnich zmian

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do 26 lutego 2018 r. przedsiębiorcy złożyli 1,7 mln JPK_VAT za styczeń. Według wstępnych szacunków z ego obowiązku wywiązało się w ustawowym terminie 93-95 proc. firm. Pliki JPK_VAT za luty 2018 r. przedsiębiorcy powinni złożyć pomiędzy 1 a 26 marca br. (podobnie jak w lutym, 25. dzień marca przypada
w niedzielę).

Ministerstwo Finansów przygotowuje dalsze uszczelnienie w systemie VAT, a także zmiany usuwające uciążliwe dla podatników i niepotrzebne obowiązki oraz zmiany realizujące postulaty z orzecznictwa sądowego Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2018 roku. Kolejna zmiana jaka nas czeka dotyczy zakresu zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur. Zmiana ma na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami fakturowania. Szczególny nacisk zostanie położony na ostatnie i planowane zmiany.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Centralny rejestr faktur - NOWOŚĆ
 2. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT:
  • kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT
  • rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
  • terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
  • zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 3. ZMIANA zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny
 4. Obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy dla dostawy towarów
  • obowiązek podatkowy dla świadczenia usług
  • faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
  • wystawianie faktury przed obowiązkiem podatkowym i do dnia 15 następnego miesiąca – skutki  podatkowe
  • zaliczka a obowiązek podatkowy
  • usługi i dostawy ciągłe – zasady rozliczeń
  • faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego
  • korekta podatku naliczonego – ULGA NA ZŁE DŁUGI u dłużnika i sprzedającego
  • odliczanie podatku naliczonego od tzw. „samochodów z kratką” - konsekwencje praktyczne stosowania
 5. Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT
  • faktury krajowe
  • faktury zaliczkowe
  • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
  • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury) - ważne zmiany ustawy VAT w tym zakresie
  • błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury
 6. Szczegółowe zagadnienia dotyczące faktur i najnowsze orzecznictwo NSA:
  • przypadki wystawiania tzw. "pustych" faktur
  • refakturowanie
  • faktury wewnętrzne
  • noty korygujące
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych – KURS BANKU CENTRALNEGO kiedy stosować?
  • zaokrąglenia na fakturach VAT
  • zasady fakturowania transakcji międzynarodowych
  • faktury VAT dokumentujące uzyskanie premii lub rabatu – OBOWIĄZKOWY ELEMENT FAKTURY
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania
  • orzecznictwo NSA w zakresie przechowywania faktur przez podatnika
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej jako niezgodne z uregulowaniami Dyrektywy
 7. Faktura elektroniczna:
  • zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
  • bezpieczny podpis elektroniczny
  • wymiana danych elektronicznych (EDI)
  • zasady przesyłania dokumentów elektronicznych
  • wysyłanie i rozliczanie faktur w PDF
  • zgoda odbiorcy
  • przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych
  • funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym
  • kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
  • oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego
 8. ZMIANY w zasadach fakturowania:
  • NOWY zakres zastosowania faktur netto (załącznik nr 11 i 14 do ustawy)
  • ZMIANY w podstawie opodatkowania z tytułu niektórych czynności (oficjalny cennik jako podstawa naliczania stawki – art. 30 b ustawy o VAT)
  • wystawianie faktur za usługi budowlane – ZMIANY w 2017
 9. NOWA regulacja w zakresie wystawiania faktur – paragonów fiskalnych –ZMIANY 2018

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 08.08.2018, Wrocław
 • 22.08.2018, Poznań
 • 23.08.2018, Katowice
 • 13.09.2018, Gdańsk
 • 18.09.2018, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo przyjemna i spokojna atmosfera. Profesjonalna i znająca nie tylko przepisy ale i praktyki stosowane prowadząca. Katarzyna Starostwo Powiatowe 

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu