Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » szkolenie nowel zasady fakturowania VAT 2013

Zasady fakturowania z uwzględnieniem ostatnich zmian

Na koniec 2017 roku planowane jest także uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur.Centralny Rejestr Faktur będzie ogólnokrajowym repozytorium danych, do którego będą trafiały wszystkie wystawiane faktury. Dokumenty będą tam nie tylko archiwizowane, ale też analizowane w ramach podatkowych czynności sprawdzających. Nowe narzędzie ma przede wszystkim pozwolić fiskusowi przeciwdziałać i szybko wykrywać przestępstwa karuzelowe. Ma też pomóc w wychwytywaniu fałszywych i nieprawidłowych faktur, które są podstawą do wyłudzeń VAT. Według pomysłodawców centralna baza pozwoli również rozwiązać problem niewłaściwego przypisywania stawek VAT.

Ministerstwo Finansów w projekcie z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zaproponowało nową regulację dotyczącą wystawiania faktur, a także pośrednio wystawiania paragonów fiskalnych. W myśl nowego art. 106b ust. 4 ustawy o VAT: w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami fakturowania. Szczególny nacisk zostanie położony na ostatnie i planowane zmiany.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Centralny rejestr faktur - NOWOŚĆ
 2. Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT:
  • kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT
  • rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)
  • terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji
  • zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 3. Obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy dla dostawy towarów
  • obowiązek podatkowy dla świadczenia usług
  • faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego
  • wystawianie faktury przed obowiązkiem podatkowym i do dnia 15 następnego miesiąca – skutki  podatkowe
  • zaliczka a obowiązek podatkowy
  • usługi i dostawy ciągłe – zasady rozliczeń
  • faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego
  • korekta podatku naliczonego – ULGA NA ZŁE DŁUGI u dłużnika i sprzedającego
  • odliczanie podatku naliczonego od tzw. „samochodów z kratką” - konsekwencje praktyczne stosowania
 4. Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT
  • faktury krajowe
  • faktury zaliczkowe
  • faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
  • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury) - ważne zmiany ustawy VAT w tym zakresie
  • błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury
 5. Szczegółowe zagadnienia dotyczące faktur i najnowsze orzecznictwo NSA:
  • przypadki wystawiania tzw. "pustych" faktur
  • refakturowanie
  • faktury wewnętrzne
  • noty korygujące
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych – KURS BANKU CENTRALNEGO kiedy stosować?
  • zaokrąglenia na fakturach VAT
  • zasady fakturowania transakcji międzynarodowych
  • faktury VAT dokumentujące uzyskanie premii lub rabatu – OBOWIĄZKOWY ELEMENT FAKTURY
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania
  • orzecznictwo NSA w zakresie przechowywania faktur przez podatnika
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej jako niezgodne z uregulowaniami Dyrektywy
 6. Faktura elektroniczna:
  • zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
  • bezpieczny podpis elektroniczny
  • wymiana danych elektronicznych (EDI)
  • zasady przesyłania dokumentów elektronicznych
  • wysyłanie i rozliczanie faktur w PDF
  • zgoda odbiorcy
  • przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych
  • funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym
  • kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
  • oryginał e-faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego w niej wykazanego
 7. ZMIANY w zasadach fakturowania:
  • NOWY zakres zastosowania faktur netto (załącznik nr 11 i 14 do ustawy)
  • ZMIANY w podstawie opodatkowania z tytułu niektórych czynności (oficjalny cennik jako podstawa naliczania stawki – art. 30 b ustawy o VAT)
  • wystawianie faktur za usługi budowlane – ZMIANY w 2017
 8. NOWA regulacja w zakresie wystawiania faktur – paragonów fiskalnych –ZMIANY 2018

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 13.02.2018, Poznań
 • 16.02.2018, Warszawa
 • 21.02.2018, Wrocław
 • 22.02.2018, Katowice
 • 26.02.2018, Gdańsk
 • 16.03.2018, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu