Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Efektywna komunikacja interpersonalna

Zarządzanie sobą w czasie

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu własnego. Każdy uczestnik szkolenia będzie potrafił precyzyjnie określić cele osobiste i zawodowe oraz eliminować złodziei czasu.

Program szkolenia

 1. Plan działania
  • czym jest czas dla Ciebie
  • analiza wykorzystania własnego czasu
  • świadomość własnych potrzeb 
  • motywacja - przyspieszenie realizacji celu
  • budowanie celów - osobistych i zawodowych
  • co jest dla ciebie najważniejsze w życiu- integracja celów - osobistych z celami zawodowymi
 2. Specyfikacja organizacji czasu - organizacja czasu i przestrzeni
  • zewnętrzni i wewnętrzni pożeracze czasu
  • czerwone i zielone godziny
 3. Metody zarządzania sobą w czasie
  • krzywa wydajności
  • wyznaczanie celów – metoda SMART
  • plan dnia
  • reguła 60/40
  • metota ALPEN
  • metoda TRZOS
  • planowanie długookresowe – Metoda Gantta
  • klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności Matryca zarządzania zadaniami w czasie - ZASADA EISENHOWERA - ustalanie priorytetów
 4. Znaczenie delegowania zadań
  • precyzja w delegowaniu zadań i przekazywaniu informacji
  • „miękka” kontrola zleconych i delegowanych zadań oraz weryfikacja ich wykonania
  • zasady udzielania informacji zwrotnej
  • podejmowanie decyzji

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidulane i grupowe
 • testy psychologiczne
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 30.07.2018, Katowice
 • 24.08.2018, Warszawa
 • 10.09.2018, Wrocław
 • 14.09.2018, Poznań
 • 19.09.2018, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu