Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Kancelaria, składnica akt, archiwizowanie

Kancelaria, składnica akt, archiwizowanie

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z zasadami obiegu dokumentów oraz ich przechowywaniem i archiwizowaniem.

Program szkolenia

 1. Kancelaria
  • Rodzaje dokumentacji; podział i techniki zapisu
  • Systemy kancelaryjne
  • Elektroniczny system obiegu dokumentów
  • Instrukcja kancelaryjna –- obieg akt, formy załatwiania spraw, odbiór i wysyłka pism
  • Czynności kancelaryjne- ewidencjonowaniem, rejestrowaniem, udzielanie informacji
 2. Przyjmowanie, otwieranie przesyłek i wysyłanie
 3. Typowy obieg dokumentacji w praktyce
 4. Fazy załatwiania spraw i punkty zatrzymania
 5. Kancelaryjna postać pisma
 6. Rodzaje i formy podpisów
 7. Formy ochrony prawnej dokumentacji wg: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych
 8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 9. Cel i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
 10. Rodzaje dokumentacji i terminologia ich archiwizowanie
 11. Kolejność czynności archiwizacyjnych
 12. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 19.01.2021, szkolenie online
 • 10.02.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

Cena szkolenia stacjonarnego

590 PLN*/**

Cena obejmuje:

 • udział w webinarium - szkoleniu online
 • materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu – przesłane w wersji elektronicznej
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia przesłany w wersji elektronicznej

490 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły