Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe

Głównym celem warsztatów komputerowych jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Podczas warsztatów każdy uczestnik szkolenia korzysta z odzielnego stanowiska komputerowego.

Główny nacisk postawiliśmy na szkolenia z pakietu MS Office:

Szczególnie polecamy szkolenia z MS Excel dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych:

Warsztaty komputerowe prowadzimy także z nowej wersji Płatnika

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
24.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: KODO
24.04.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasiłki w praktyce - Świadczenia za czas niezdolności do pracy – zasiłek chorobowy, macierzyński itp. – ZMIANY 2017
kod: SPRM
24.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Podatek akcyzowy - praktyka stosowania
kod: KPAK
24.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
24.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
24.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
24.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
25.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany - warsztat praktyczny
kod: KODO
25.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
25.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
25.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
25.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
26.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
26.04.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
26.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
26.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
26.04.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 roku
kod: KFAK
26.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
26.04.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
26.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
26.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
27.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT w 2018 roku
kod: KVAT
27.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
27.04.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
27.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2018
kod: KOIW
27.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
27.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
27.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
27.04.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
28.04.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
30.04.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
08.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
08.05.2018 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
08.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
09.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
09.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
10.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
10.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
11.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
11.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
11.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
11.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
11.05.2018 ŚKŚS Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
11.05.2018 1 dzień Kraków i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany 2018 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
14.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
14.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
14.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
14.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
14.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
15.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
16.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
16.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
16.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
16.05.2018 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
16.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
16.05.2018 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
16.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
16.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Controlling produkcji
kod: FICP
17.05.2018 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
17.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
17.05.2018 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
17.05.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
18.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
18.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
18.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
21.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Płace 2018 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
21.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
22.05.2018 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
22.05.2018 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
22.05.2018 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Finanse dla niefinansistów - rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
23.05.2018 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
23.05.2018 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
24.05.2018 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
24.05.2018 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
28.05.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
11.06.2018 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
14.06.2018 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej