Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe

Głównym celem warsztatów komputerowych jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Podczas warsztatów każdy uczestnik szkolenia korzysta z odzielnego stanowiska komputerowego.

Główny nacisk postawiliśmy na szkolenia z pakietu MS Office:

Szczególnie polecamy szkolenia z MS Excel dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych:

Warsztaty komputerowe prowadzimy także z nowej wersji Płatnika

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
28.05.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
28.05.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
PRAWO PRACY - Zmiany 2019
kod: KPPZ
28.05.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
28.05.2019 1 dzień Poznań i inne miasta,sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
29.05.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
29.05.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
MS Excel podstawy
kod: MSEX
29.05.2019 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
29.05.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
30.05.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
30.05.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
03.06.2019 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
03.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
03.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
04.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
05.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: KAZZ
06.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe
kod: WORD
06.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
07.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
10.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
10.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Płace 2019 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
11.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
11.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
11.06.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
11.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
11.06.2019 1 dzień Warszawa, Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
11.06.2019 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
11.06.2019 2 dni Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi. Rola związków zawodowych w procesie zwolnień.
kod: KAZZ
12.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
12.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
12.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
12.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
13.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
13.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
13.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami
kod: HPP
13.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSR
14.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
14.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: KODO
14.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
14.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
14.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
14.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
PRAWO PRACY - Zmiany 2019
kod: KPPZ
16.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
17.06.2019 1 dzień Katowice, Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
17.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany- Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
18.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
18.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
18.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
19.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie projektami
kod: ITZP
20.06.2019 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
24.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
24.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
24.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: RODO
24.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
24.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Płace 2019 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
24.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
24.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: ITUM
25.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
25.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
25.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
25.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
25.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
25.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
25.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: MSOU
26.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
26.06.2019 2 dni Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
26.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
26.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Prawo pracy 2019 - najnowsze zmiany - Nowelizacja Kodeksu pacy
kod: KPPZ
26.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
26.06.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
MS Excel dla kadrowych
kod: MSEX
26.06.2019 2 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
26.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
26.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
26.06.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
27.06.2019 1 dzień Katowicei inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
27.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
27.06.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
27.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
27.06.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe - Nowość 2019
kod: KPPK
27.06.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
28.06.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
28.06.2019 1 dzień Pzonań i inne miasta sprawdź więcej
PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych, aktualne problemy, rozliczenie roczne
kod: KOIW
02.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
10.07.2019 1 dzień Kraków i inne miasta sprawdź więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: KAZZ
10.07.2019 1 dzień Poznańi inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
12.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
16.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: MEKI
17.07.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: WPZZ
17.07.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
17.07.2019 1 dzień Poznańi inne miasta więcej
PRAWO PRACY - Zmiany 2019
kod: KPPZ
18.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
18.07.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
22.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy 2019 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
22.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku
kod: KFAK
22.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
23.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.07.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
29.07.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
07.08.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
07.08.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
12.08.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
20.08.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
21.08.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.09.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami
kod: HPP
17.09.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
18.09.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
18.09.2019 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
VAT 2019 - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT
kod: KVAT
19.09.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
23.09.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: RODO
23.09.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
23.09.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
24.09.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2019
kod: KOIW
24.09.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
27.09.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
17.10.2019 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
17.10.2019 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
17.10.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej