Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Rozliczenie wynagrodzeń

Płace 2018 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi 2100 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy powinni otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy, ustalanych jako procent lub wielokrotność tej płacy.

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku
 2. Praktyczne zastosowanie regulacji przepisów rozporządzenia o wynagrodzeniach, w tym m.in.:
   kontrowersje dotyczące wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia
  • czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 30 dni, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje 31 dni i pracownik przepracował jeden dzień?
  • czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy trwa pełny kalendarzowy miesiąc, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje mniej niż 30 dni (luty – 28 dni)?
  • zasady pomniejszania wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia
  • jak należy rozumieć pojęcie „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”, w kontekście ustalania m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę nadliczbową, wynagrodzenia za czas przestoju czy wynagrodzenia za czas dyżuru?
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  • ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  • wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (zmiana w składnikach wynagrodzenia i zmiana w wysokości tych składników)
  • wpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
  • składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (czy należy uwzględniać je w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?)
  • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
  • zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (przy obliczaniu odpraw, odszkodowań i innych świadczeń ze stosunku pracy; gdzie występują różnice)
  • ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy)
 4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
  • pojęcie i zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych; czy w podstawie obliczenia normalnego wynagrodzenia należy uwzględniać premię,
  • pojęcie i zasady ustalania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; czy w podstawie obliczenia dodatku należy uwzględniać dodatek funkcyjny
  • kiedy normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć inną podstawę niż dodatek za nadgodziny?,
  • jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi otrzymującemu stałą pensje, gdy praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w jednym miesiącu, a odbiór czasu wolnego w następnym?. 
 5. Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę – obowiązują w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji powstałych - NOWOŚĆ
 6. Zasady dokonywania potrąceń:
  • z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków,
  • ze świadczeń z ZFŚS,
  • z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • kwota wolna od potrąceń w miesiącu, gdy obok wynagrodzenia wypłacamy pracownikowi odprawę, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop itp.
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.:
  • przychody zwolnione od składek na które warto zwrócić szczególną uwagę,
  • świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego a składki ZUS,
  • świadczenia oskładkowane a wolne od podatku na liście płac – szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy do US.
 8. Lista płac dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby zatrudnionej w ramach umowy o praktykę absolwencką; na czym polegają różnice
  • w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia – absencja krótko i długoterminowa,
  • w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS ,
  • jeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS,
  • rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 27.02.2018, Poznań
 • 09.03.2018, Katowice
 • 19.03.2018, Gdańsk
 • 26.03.2018, Warszawa
 • 27.03.2018, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, informacje które uzyskałam bardzo pomogą mi na stanowisku pracy, na pewno skorzystam z następnych szkoleń.                                                            Agnieszka AUTONEUM Poland Sp. z o.o.

Szkolenie oceniam wysoko. Duże zaangażowanie ze strony osoby przeprowadzającej szkolenie, przyjazna atmosfera.

                                                                                                             Ilona „STALPROFIL” S.A

Informacje przekazane w sposób jasny i zrozumiały. Świetny kontakt trenera z grupą.

                                                                                                             Sonia RIMSA PLUS Sp. z o.o.

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • lunche, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*

Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu