Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Rozliczenie wynagrodzeń

Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń

Wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2250 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych 
z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac wynikających z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

 1. Praktyczne zastosowanie regulacji przepisów rozporządzenia o wynagrodzeniach, w tym m.in.:
   kontrowersje dotyczące wypłaty wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za miesiąc w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia
  • czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa 30 dni, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje 31 dni i pracownik przepracował jeden dzień?
  • czy należy wypłacić wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, jeżeli niezdolność do pracy trwa pełny kalendarzowy miesiąc, w sytuacji gdy miesiąc obejmuje mniej niż 30 dni (luty – 28 dni)?
  • zasady pomniejszania wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości w miesiącu, w którym pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i za ten okres nie zachował prawa do wynagrodzenia
  • jak należy rozumieć pojęcie „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu”, w kontekście ustalania m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę nadliczbową, wynagrodzenia za czas przestoju czy wynagrodzenia za czas dyżuru?
 2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
  • ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  • wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (zmiana w składnikach wynagrodzenia i zmiana w wysokości tych składników)
  • wpływ przerw w wykonywaniu pracy na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
  • składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (czy należy uwzględniać je w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?)
  • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
  • zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (przy obliczaniu odpraw, odszkodowań i innych świadczeń ze stosunku pracy; gdzie występują różnice)
  • ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego oraz za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmiany w zasadach ustalania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy)
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
  • pojęcie i zasady ustalania normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych; czy w podstawie obliczenia normalnego wynagrodzenia należy uwzględniać premię,
  • pojęcie i zasady ustalania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; czy w podstawie obliczenia dodatku należy uwzględniać dodatek funkcyjny
  • kiedy normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych może mieć inną podstawę niż dodatek za nadgodziny?,
  • jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi otrzymującemu stałą pensje, gdy praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce w jednym miesiącu, a odbiór czasu wolnego w następnym?. 
 4. Zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę – obowiązują w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji powstałych - NOWOŚĆ
 5. Zasady dokonywania potrąceń:
  • z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków,
  • ze świadczeń z ZFŚS,
  • z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • kwota wolna od potrąceń w miesiącu, gdy obok wynagrodzenia wypłacamy pracownikowi odprawę, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop itp.
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ustalania zaliczki na podatek dochodowy, w tym m.in.:
  • przychody zwolnione od składek na które warto zwrócić szczególną uwagę,
  • świadczenia przysługujące w okresie urlopu wychowawczego i macierzyńskiego a składki ZUS,
  • świadczenia oskładkowane a wolne od podatku na liście płac – szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy do US.
 7. Lista płac dla pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła, członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby zatrudnionej w ramach umowy o praktykę absolwencką; na czym polegają różnice
  • w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia – absencja krótko i długoterminowa,
  • w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS ,
  • jeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS,
  • rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.08.2019, Poznań
 • 26.08.2019, Katowice
 • 12.09.2019, Gdańsk
 • 16.09.2019, Zielona Góra
 • 17.09.2019,Wrocław
 • 27.09.2019, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, informacje które uzyskałam bardzo pomogą mi na stanowisku pracy, na pewno skorzystam z następnych szkoleń.                                                            Agnieszka AUTONEUM Poland Sp. z o.o.

Szkolenie oceniam wysoko. Duże zaangażowanie ze strony osoby przeprowadzającej szkolenie, przyjazna atmosfera.

                                                                                                             Ilona „STALPROFIL” S.A

Informacje przekazane w sposób jasny i zrozumiały. Świetny kontakt trenera z grupą.

                                                                                                             Sonia RIMSA PLUS Sp. z o.o.

Bardzo jasno i przejrzyście przedstawione zagadnienie.          Pamela Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu


Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu w lipcu i sierpniu 2019 minimum 5 osób na szkolenia, po ich realizacji, otrzymają Państwo 1 bezpłatne zaproszenie na dowolne jednodniowe szkolenie odbywające się w 2019 roku.

 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (275.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu