Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Trening umiejętności menedżerskich

Zarządzanie zespołem

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do kierowania zespołami pracowniczymi.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili precyzyjnie określić stawiane im cele, delegować zadania, zarządzać priorytetami, angażując przy tym wszystkich członków zespołu.

Szczególny nacisk zostanie położony na komunikację z pracownikami, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie
i organizację pracy własnej i zespołu.

W ostateczności wpłynie to na zwiększenie wydajności poszczególnych zespołów i całej organizacji.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz relacje interpersonalne.

Program szkolenia

 1. Kierowanie zespołem –kompetencje i umiejętności, rola i zadania lidera zespołu, zespół
  • przywództwo - rola i zadania lidera zespołu
  • diagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych
  • expose szefa - autorytet, asertywność, zasady
  • formalne i nieformalne źródła autorytetu
  • mój zespół
  • typy pracowników – typy zachowań w zespole
 2. Organizacja pracy, monitowanie
  • cele/zadania indywidualne i zespołowe: SMART, CLEAR
  • analiza wykorzystania czasu - ocena czasu trwania czynności
  • zarządzanie priorytetami - klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności - Zasada Eisenhowera
  • złodzieje czasu i sposoby ich eliminacji
  • krzywa wydajności
  • plan dnia
  • reguła 60/40
  • kontrola realizacji zadań
  • czerwone i zielone godziny
 3. Komunikacja w zespole, udzielanie informacji zwrotnej
  • efektywna komunikacja kluczem sukcesu w budowaniu zaangażowanego zespołu
  • reguły i zasady dotyczące dobrej komunikacji zarówno ustnej jak i pisemnej
  • mechanizmy rządzące w grupie
  • sytuacje trudne i konfliktowe
 4. Motywowanie i budowanie zangażowania wśród pracowników
  • model zaangażowania organizacyjnego: wymiar myślenia, odczuwania, działania
  • jasny podział zadań i obowiązków
  • role zespołowe, współpraca oraz odpowiedzialność członków zespołu
  • zidentyfikowanie kluczowych motywatorów i umiejętność dopasowywania ich do pracowników
  • model współpracy czy rywalizacji
  • zasady prawidłowego stosowania nagród i kar
 5. Delegowanie zadań -wspieranie i egzekwowanie wykonania powierzonych zadań
  • podejmowanie decyzji – decydowanie, a działanie
  • wydawanie poleceń kontra delegowanie zadań i uprawnień
  • precyzja w delegowaniu zadań i przekazywaniu informacji
  • wspieranie w wykonaniu zadania
  • sztuka motywowania przez delegowane zadanie
  •  „miękka” kontrola zleconych i delegowanych zadań
  • rozliczanie pracy wykonanej – kryteria, terminy, ocena, informacja zwrotna
 6. Zwiększanie efektywności zespołu- spotkania, informacja zwrotna, wsparcie przełożonego
 7. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi wszystkich uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady interaktywne z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę niezbędną do zarządzania zespołem
 • Testy autodiagnostyczne - wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych, komunikacji werbalnej (wyniki do wiadomości uczestników)
 • Ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań
 • Symulacje sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Scenki z odgrywaniem ról – motywowanie, udzielanie informacji zwrotnych, delegowane zadań – wskazanie przez uczestników i trenera prowadzącego mocnych stron i obszarów do poprawy
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami

Termin i miejsce szkolenia


 • 29.04.2024, szkolenie online
 • 29.05.2024, szkolenie online
 • 20.06.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Szkolenie przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Treść szkolenia została przekazana w sposób zrozumiałyKarina, ACTI-MED Polska Sp. z o. o.

Szkolenie bardzo interesujące, sposób prowadzenia bardzo ciekawy, informacje przekazane na pewno będą pomocne. Bogumiła, Zarząd Transportu Miejskiego

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Pani Marta to doskonały fachowiec z bogatym doświadczeniem, przy tym niezwykle ciepła i życzliwa osoba. Beata, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk

Dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu online Zarządzanie zespołem – trening umiejętności menedżerskich. Podczas spotkania nauczyłem się wielu ważnych rzeczy i doskonałych rad specjalistycznych. Kompetentna Pani prowadząca. Z ogromną wiedzą i zaangażowana. Ciekawe przekazywane informacje. Pozytywna część warsztatowa. Materiały bardzo różnorodne i zdecydowanie zadowalające. Szkolenie bardzo przydatne i sprawnie poprowadzone. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla mnie bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem, które zamierzam zgłębić i wykorzystać w codziennej pracy. Radosław, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Szkolenie bardzo mi się podobało. Pani Trener Marta Głowala poprzez to szkolenie poruszyła dużo zagadnień i pokazała mi zupełnie inne spojrzenie na kierowanie zespołem. Cieszę się, że trafiłam i odbyłam szkolenie zorganizowane przez Państwa, które pozwoli mi doskonalić swoje umiejętności. Aleksandra,  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardzo dziękuję za szkolenie. Trochę się obawiałam formy online, ale wszystko odbyło się jak należy. Pani Marta prowadziła szkolenie bardzo rzeczowo i konkretnie ale też przyjemnie. Agata, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe szkolenie. Wręcz ekskluzywne…. Maria, Aluplast Sp. z o.o.

Szkolenie było bardzo interesujące, dużo było interesujących zagadnień, które bardzo mi się podobają. Krzysztof, ACTI-MED Polska Sp. z o. o.

 Materiał przedstawiony w trakcie szkolenia wyjaśnił wiele nurtujących mnie zagadnień. Paweł, ACTI-MED Polska Sp. z o. o.

Szkolenie zachęciło mnie do wymiany doświadczeń Iwona , ACTI-MED Polska Sp. z o. o.

Szkolenie bardzo zrozumiałe i potrzebne. Ireneusz, ACTI-MED Polska Sp. z o. o.


Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

890 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu