Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Trening umiejętności menedżerskich

Zarządzanie zespołem - trening umiejętności menedżerskich

Głównym celem szkolenia jest jest przekazanie wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołami pracowniczymi.

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili precyzyjnie określić stawiane cele, delegować zadania, zarządzać priorytetami, angażując przy tym wszyskich członków zespołu. W ostateczności wpłynie to na efektywną realizacje wyznaczonych zadań i zwiększenie wydajności całej organizacji.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz relacje interpersonalne.

Program szkolenia

 1. Przywództwo - rola i zadania lidera zespołu
  • formalne i nieformalne źródła autorytetu
  • role zespołowe, współpraca oraz odpowiedzialność członków zespołu
  • typy pracowników – typy zachowań w zespole
  • koncepcje stylów przewodzenia
  • diagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych
 2. Cele/zadania indywidualne i zespołowe
  • SMART, CLEAR
  • klasyfikacja zadań pod kątem ważności i pilności - ZASADA EISENHOWERA
  • eliminacja pożeraczy czasu
 3. Efektywna komunikacja kluczem sukcesu zespołu
  • reguły i zasady dotyczące dobrej komunikacji ustnej i pisemnej
  • cztery płaszczyzny komunikacji i ich wpływ na porozumiewanie się
  • techniki aktywnego słuchania (podsumowanie, klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie)
 4. Wydawanie poleceń kontra delegowanie zadań i uprawnień
  • precyzja w delegowaniu zadań i przekazywaniu informacji
  • sztuka motywowania do słuchania – język perswazji
  • „miękka” kontrola zleconych i delegowanych zadań oraz weryfikacja ich wykonania
  • zasady udzielania informacji zwrotnej
 5. Motywowanie jako czynnik wpływający na wzrost efektywności zespołu
  • rozpoznanie cech indywidualnych
  • umiejętność dopasowywania narzędzi motywacyjnych do poszczególnych pracowników zespołu
  • model współpracy czy rywalizacji
  • zasady prawidłowego stosowania nagród i kar
 6. Konflikty w zespole
  • identyfikacja ognisk niezadowolenia
  • mechanizmy rządzące w grupie
  • komunikowanie w sytuacji konfliktu
  • asertywność 

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • testy psychologiczne
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 25.07.2018, Poznań
 • 10.08.2018, Katowice
 • 24.08.2018, Wrocław
 • 06.09.2018, Gdańsk
 • 05.09.2018, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu