Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - praktyka stosowania RODO

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych określonych w RODO.

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, działów marketingu, IT czy osób odpowiadających za bazy danych.

Program szkolenia

 1. Proces przetwarzania danych osobowych oraz określenie statusu organizacji jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe
  • rejestr czynności przetwarzania danych
 2. Obowiązek informacyjny
  • jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny i wobec kogo?
 3. Dokumentacja związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
  • obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych (m.in. formularze, strony internetowe, podmioty zewnętrzne)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • ochrona dokumentów (zasady przechowywania, rodzaje zabezpieczeń) zawierających dane wrażliwe
  • zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, technicznym, organizacyjnym przy zabezpieczaniu  danych osobowych wykorzystywanych w trakcie działalności
 4. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy i pracowników oraz zasady ich przetwarzania – PRAKTYKA STOSOWANIA
  • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
  • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać od pracownika i od kandydata do pracy?
  • co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
  • czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
  • czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?
  • czy można monitorować pracowników?
  • czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny)?
 5. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – PRAKTYKA STOSOWANIA
  • kiedy warto uzyskać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  • czy dotychczasowe klauzule zgody są wciąż aktualne?
  • jak długo można przetwarzać dane osobowe
 6. PRAWA osób, których dane dotyczą – PRAKTYKA STOSOWANIA 
  • prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny– jak i kiedy informować w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczania przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania profilowaniu
  • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 7. Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych - PRAKTYKA STOSOWANIA
  • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
  • jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych osobowych?
 8. Przesyłanie danych osobowych poza UE
 9. Zawiadomienie organu w sprawie incydentu bezpieczeństwa
 10. Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli
  • jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO?
  • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
  • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
  • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?
 11. Sesja pytań – podsumowanie szkolenia, praktyczne porady, jak rozwiązać nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny z uwzględnieniem praktyki stosowania RODO
 • Przykłady praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych i naruszeń obowiązujących przepisów
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesja pytań

 

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.06.2019, Katowice
 • 24.06.2019, Gdańsk
 • 12.09.2019, Warszawa
 • 18.09.2019, Katowice
 • 23.09.2019, Wrocław

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu