Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » Ochrona danych osobowych

RODO Ochrona danych osobowych w pigułce

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych.

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, kadr, działów marketingu, IT czy osób odpowiadających za bazy danych.

Program szkolenia

 1. Dane osobowe i ich podział na kategorie
  • Czym są dane osobowe?
  • Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym dane biometryczne
  • W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe
  • Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
  • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO
  • Kiedy możemy przetwarzać dane osobowe “zwykłe”, a kiedy “szczególne kategorie danych”?
 2. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
  • Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawa osób profilowanych
  • Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?
 3. Obowiązek informacyjny
  • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawy krajowe oraz RODO
  • Moment powstania obowiązków informacyjnych
  • Wymogi formalne z praktycznym omówieniem
  • Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny przy wyznaczeniu IOD
  • Obowiązek informacyjny przy przekazaniu danych osobowych poza EOG
  • Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych nie od osoby, której te dane dotyczą
 4. 4.       Rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • Obowiązkowe elementy rejestrów
 5. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
  • Obowiązki dokumentacyjne w RODO – Polityka Ochrony Danych
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO
 6. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
  • Organizacyjne środki zabezpieczenia danych osobowych
  • Techniczne środki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganego przez RODO zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, pseudonimizacji oraz szyfrowania.
  • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych
  • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych – kiedy jest wymagana?
 7. Naruszenia ochrony danych osobowych
  • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
  • Co robić w przypadku naruszenia?
  • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO – zasada 72 godzin
  • Obowiązek powiadamiania osób, których dane osobowe podlegają naruszeniu
  • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 8. Kiedy istnieje obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 9. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
 10. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny z uwzględnieniem praktyki stosowania RODO
 • Przykłady praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych i naruszeń obowiązujących przepisów
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesja pytań

 

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.02.2023, szkolenie online
 • 20.03.2023, szkolenie online
 • 19.04.2023, szkolenie online
 • 16.05.2023, szkolenie online
 • 20.06.2023, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

490 PLN* cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu – wersja elektroniczna
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia – wersja elektroniczna

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

*Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu