Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian obowiązujących od 2018 roku

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Będą one jednolite dla wszystkich krajów członkowskich i zaczną obowiązywać począwszy od 25 maja 2018 roku. Zmiany będą istotne dla firm komercyjnych, ale także jednostek administracji różnego szczebla.

Nieprzestrzeganie nowych zapisów będzie się wiązać z dotkliwymi karami.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy po szkoleniu będą znali obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, działów marketingu, IT czy osób odpowiadających za bazy danych.

Program szkolenia

 1. Nowe zasady ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)
  • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
  • Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych
 2. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
  • Cyberprzestrzeń
  • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych: o RODO/GDPR
  • Ustawa o ochronie danych osobowych, o dyrektywa policyjna
  • Dyrektywa e-privacy
 3. Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych – praktyczne przykłady:
  • Dane osobowe
  • Dane osobowe wrażliwe („sensytywne”)
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Profilowanie
  • Pseudominizacja
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
  • Zbiór danych osobowych
  • Obowiązek rejestracyjny
 4. Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
  • Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
  • Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
  • Audyty należytej ochrony danych osobowych
  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych
  • Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
  • Nowe zasady powierzania danych osobowych
 6. Nowe technologie a ochrona danych:
  • Portale społecznościowe
  • Pliki Cookies, geolokalizacja, biometria, inne
  • Dane osobowe a usługa elektroniczna
 7. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych
 8. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i informatyczne danych osobowych:
  • Obszar przetwarzania
  • Polityka haseł
  • Polityka kluczy
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 9. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych – praktyczne przykłady konsekwencji braku ochrony danych osobowych

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.08.2018, Katowice
 • 23.08.2018, Wrocław
 • 07.09.2018, Warszawa
 • 11.09.2018, Gdańsk
 • 24.09.2018, Poznań

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat świąteczny w wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Istnieje możliwość zafakturowania usługi z datą grudzień 2017 i uczestnictwa w szkoleniu w 2018 roku

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu