Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Ochrona danych osobowych

RODO 2020 Ochrona danych osobowych w czasach COVID-19

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych określonych w RODO w czasach COVID-19

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, kadr, działów marketingu, IT czy osób odpowiadających za bazy danych.

Program szkolenia

 1. Dane osobowe i ich podział na kategorie
 2. Przetwarzanie danych w czasach COVID-19
  • Zapisy wynikające z RODO
  • Przepisy krajowe
  • Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • Opinie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Global Privacy Assembly - globalna współpraca na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem
 3. Uprawnienia administracji rządowej w czasie zagrożenia epidemiologicznego- obowiązek współpracy z administracją rządową ze strony administracji samorządowej oraz pracodawców
  • Przetwarzanie danych osobowych w związku monitorowaniem osób chorych i objętych kwarantanną
  • Uprawnienia Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz służby zdrowia przy przetwarzaniu danych w związku z koronawirusem
  • Kompetencje centralnych i terenowych organów oraz urzędów administracji państwowej
  • Wykorzystywanie danych lokalizacyjnych do walki z pandemią
 4. Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych pracowników przez pracodawców:
  • Pomiar temperatury ciała pracowników oraz klientów lub interesantów
  • Zbieranie informacji na temat miejsc pobytu pracownika w trakcie urlopu
  • Kierowanie pracowników na badania lekarskie
  • Zasady informowania przez pracodawców o przypadkach zakażenia wirusem COVID-19
  • Zmiana miejsca wykonywania pracy – praca zdalna
  • Praca zdalna a telepraca – różnice
  • Badania okresowe pracowników i szkolenia BHP w warunkach ograniczeń w funkcjonowaniu placówek medycznych oraz zakładów pracy
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z przetwarzaniem danych w sytuacji szczególnej (zagrożenia epidemią)
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie pracy zdalnej:
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy zdalnej
  • Wykorzystanie prywatnego sprzętu pracowników
  • Kontrola dostępu - certyfikaty i inne narzędzia elektroniczne do służące do identyfikacji, uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika
  • Nadzór pracodawcy nad pracownikami świadczącymi pracę zdalną
  • Zabezpieczenie danych osobowych w domu przed dostępem osób trzecich
  • Wydawanie dokumentacji papierowej i elektronicznych nośników danych do pracy poza siedzibą firmy oraz egzekwowanie ich zwrotu
  • Drukowanie i kopiowanie dokumentów w miejscu wykonywania pracy zdalnej

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny z uwzględnieniem praktyki stosowania RODO
 • Przykłady praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych i naruszeń obowiązujących przepisów
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesja pytań

 

Termin i miejsce szkolenia

 • 16.02.2021, godzina 10:00-13:30 szkolenie online
 • 09.03.2021, godzina 10:00-13:30 szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

350 PLN* cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu – wersja elektroniczna
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia – wersja elektroniczna

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

*Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT 

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu