Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian obowiązujących od 2018 roku

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Są one jednolite dla wszystkich krajów członkowskich i zaczęły obowiązywać począwszy od 25 maja 2018 roku. Zmiany są istotne dla firm komercyjnych, ale także jednostek administracji różnego szczebla. Nieprzestrzeganie nowych zapisów wiąże się z dotkliwymi karami.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy po szkoleniu będą znali obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, działów marketingu, IT czy osób odpowiadających za bazy danych.

Program szkolenia

 1. Nowe zasady ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR)
 2. Proces przetwarzania danych osobowych oraz określenie statusu organizacji jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe
  • rejestr czynności przetwarzania danych
 3. Najważniejsze zmiany wynikające z RODO – ich przyczyny i cel
 4. Obowiązek informacyjny
  • jak prawidłowo spełnić obowiązek informacyjny i wobec kogo?
 5. Dokumentacja związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
  • obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych (m.in. formularze, strony internetowe, podmioty zewnętrzne)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • ochrona dokumentów (zasady przechowywania, rodzaje zabezpieczeń) zawierających dane wrażliwe
  • zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, technicznym, organizacyjnym  przy zabezpieczaniu  danych osobowych wykorzystywanych w trakcie działalności
 6. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy i pracowników oraz zasady ich przetwarzania – PRAKTYKA STOSOWANIA
  • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
  • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać od pracownika i od kandydata do pracy?
  • co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
  • czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
  • czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?
  • czy można monitorować pracowników?
  • czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny)?
 7. NOWE ZASADY wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych – PRAKTYKA STOSOWANIA
  • kiedy warto uzyskać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  • czy dotychczasowe klauzule zgody są wciąż aktualne?
  • jak długo można przetwarzać dane osobowe
 8. NOWE PRAWA osób, których dane dotyczą – PRAKTYKA STOSOWANIA 
  • prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny– jak i kiedy informować w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczania przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania profilowaniu
  • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 9. Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych  - PRAKTYKA STOSOWANIA
  • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
  • jak kształtuje się odpowiedzialność za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych osobowych?
  • jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO?
  • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
  • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
  • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?
 10. Przesyłanie danych osobowych poza UE
 11. Zawiadomienie organu w sprawie incydentu bezpieczeństwa
 12. Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli
 13. Sesja pytań – podsumowanie szkolenia, praktyczne porady, jak rozwiązać nietypowe problemy związane z ochroną danych osobowych

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów
 • Przykłady praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych i naruszeń obowiązujących przepisów
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesja pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.10.2018, Gdańsk
 • 25.10.2018, Wrocław
 • 26.10.2018, Poznań
 • 06.11.2018, Katowice
 • 07.11.2018, Zielona Góra
 • 14.11.2018, Warszawa

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

 *Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu