Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » Ochrona danych osobowych

RODO Ochrona danych osobowych w pigułce

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie i przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych.

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. Analizie zostaną poddane najczęstsze błędy popełniane w trakcie przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób mających do czynienia z danymi osobowymi, szczególnie pracowników obsługi klienta, przedstawicieli działów personalnych, kadr, działów marketingu i menedżerów.

Program szkolenia

 1. Dane osobowe i ich podział na kategorie – wprowadzenie do szkolenia
  • Czym są dane osobowe?
  • Rodzaje danych osobowych – dane “zwykłe” oraz “szczególne kategorie danych”, w tym dane biometryczne
 2. Zabezpieczenie danych osobowych - główny wymóg
  • Czego oczekuje się od kierownictwa?
  • Czego oczekuje się od pracowników?
  • Jak przeszkolić pracownika przyjmowanego do pracy w zakresie RODO?
 3. Przetwarzanie danych klientów i kontrahentów
  • Jakie dane można zbierać, jak długo można je przechowywać oraz do czego wolno je wykorzystywać?
  • W jaki sposób wolno zbierać dane o klientach i kontrahentach, kiedy i jak realizować obowiązki informacyjne?
  • Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
  • W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
  • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO?
 4. Przetwarzanie danych pracowników
  • Jakie dane o pracownikach można zbierać?
  • Kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych?
 5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
  • Prawo dostępu do danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawa osób profilowanych
  • Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?
 6. Monitoring w firmie
  • Monitoring wizyjny
  • Monitorowanie poczty elektronicznej pracownika
 7. Dostęp do danych
  • Osoby zatrudnione (pracownicy)
  • Inne firmy, czyli powierzenie przetwarzania
 8. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych, kary
  • Odpowiedzialność administracyjna, czyli kary nakładane przez organy ochrony danych osobowych
  • Odpowiedzialność karna, czyli kiedy wkracza prokuratura i sąd karny?
  • Odpowiedzialność cywilna, czyli kto i kiedy może nas pozwać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
  • Odpowiedzialność wewnętrzna, czyli za co i jak może nas ukarać pracodawca?
 9. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Wykład interaktywny z uwzględnieniem praktyki stosowania RODO
 • Przykłady praktyczne w zakresie ochrony danych osobowych i naruszeń obowiązujących przepisów
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesja pytań

 

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.05.2024, szkolenie online
 • 19.06.2024, szkolenie online
 • 26.07.2024, szkolenie online
 • 21.08.2024, szkolenie online
 • 19.09.2024. szkolenie online
 • 17.10.2024, szkolenie online
 • 15.11.2024, szkolenie online
 • 05.12.2024, szkolenie online

Opinie uczestników szkoleń

Profesjonalnie przygotowane szkolenie.               Beata GDDiK

Cena szkolenia

590 PLN* cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu online
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu – wersja elektroniczna
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia – wersja elektroniczna

790 PLN*, szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

*Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu