Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Prawo zamówień publicznych

Program szkolenia

 1. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 2. Nieprawidłowości na etapie przygotowywania postępowania w sprawie zamówienia publicznego w zakresie OPZ, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert (przy wykorzystaniu przykładów)
 3. Stosowanie podmiotowego kryterium oceny ofert
 4. Wyłączenie od stosowania procedur w PZP i ZK
 5. Określanie aspektów społecznych w zasadzie konkurencyjności
 6. Zamówienia na usługi społeczne – praktyka udzielania zamówień
 7. Opis przedmiotu zamówienia w praktyce orzeczniczej KIO, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na usługi społeczne
 8. Pozacenowe kryteriaoceny ofert w praktyce
 9. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem, wszczęciem
  i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Problemy występujące w związku z zawarciem umowy po przeprowadzonym postępowaniu i jednoczesnym dokonywaniu zmian w treści umowy
 11. Nieprawidłowości indywidualne, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły