Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Efektywna komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja interpersonalna Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Było czterech ludzi o wdzięcznych imionach: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek oraz Nikt. Trzeba było wykonać ważne zadanie i Każdy miał to zrobić. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie wykonał. Ktoś bardzo się tym zdenerwował, ponieważ to była praca Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek może to zrobić, ale Nikt nie zorientował się, że Ktoś tego nie zrobił. Sprawa zakończyła się tym, że Każdy oskarżał Kogoś w sytuacji kiedy Nikt nie zrobił tego co Ktokolwiek mógł zrobić.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji oraz współpracy między ludźmi. Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami.

W szczególności treści szkolenia koncentrować będą się wokół:

 • jasnego i czytelnego komunikowania się z innymi pracownikami, klientami, partnerami itp.
 • diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • analizy sytuacji trudnych i konfliktowych i sposobów ich rozwiązania
 • optymalizacji pracy poprzez wzrost kooperacji między pracownikami

Nabyta wiedza pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę oraz wypracowanie skutecznych praktyk pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji, wpływających na motywację i realizację zadań na wysokim poziomie.

Program szkolenia

 1. W jaki sposób się komunikujemy?
  • co sprawia, że czujemy się razem dobrze?
  • cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  • komunikacja werbalna – dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorcy, język korzyści
  • komunikacja niewerbalna -gesty i postawa, które budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu
  • skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
 2. Komunikacja dwustronna – kluczem do sukcesu
  • efekt komunikacji –wspólne cele
  • świadomość własnych potrzeb i potrzeb innych
  • motywacja - przyspieszenie realizacji celu
  • myślenie ukierunkowane na cel
 3. Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  • Asertywnogram
 4. Postawy: bierna, agresywna, asertywna – różnice, sposoby zachowania
  i komunikacji
 5. Osoba od której wszystko zależy, czyli coś na mój temat
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie postawy asertywnej
  • wyznaczanie własnych granic
  • komunikat "ja"
  • umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób stanowczy, ale taktowny
  • sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy
  • sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie własnych opinii, uczuć, potrzeb i próśb
  • zasady przyjmowania i udzielania komplementów i pochwał
  • zasady przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyki
  • egzekwowanie swoich praw
  • wywieranie wpływu w relacjach z innymi
 6. Rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych i sposoby ich rozwiązania
  • rodzaje konfliktów wg Ch. W. Moore’a
  • rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
  • trójkąt satysfakcji
  • techniki rozwiązywania konfliktów i sporów
  • profilaktyka zamiast „gaszenie pożarów”
  • zasada FUO w praktyce
  • rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych – wskazanych przez prowadzącego i uczestników szkolenia – ich analiza i sposoby rozwiązania w praktyce
 7. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną motywujące do efektywnej komunikacji
 • Testy autodiagnostyczne wskazujące mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Ćwiczenia praktyczne inspirujące do kreowania nowych lub unowocześniania już realizowanych sposobów komunikacji
 • Scenki tematyczne, które nauczą uczestników jak komunikować się w z innymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Dyskusje moderowane, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Termin i miejsce szkolenia

 • 20.02.2024, szkolenie online
 • 13.03.2024, szkolenie online
 • 16.04.2024, szkolenie online
 • 16.05.2024, szkolenie online
 • 21.06.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

790 PLN*, szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes długopis
 • luncz, catering podczas przerw kawowych
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Opinie uczestników szkolenia

Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie, adekwatne do potrzeb. Trener przyjazny, uwzględniający  zgłaszane problemy. Natalia

Pozytywnie, miękkie uświadomienie oczywistych oczywistości.Wojciech, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Szkolenie mi się bardzo podobało, zostały na nim poruszone ważne dla mnie kwestie. Jestem dość mocno zdeterminowana, by poprawić nasze relacje w Zespole, ponieważ dobra atmosfera, życzliwość i szacunek do innych osób - są dla mnie priorytetem (w pracy i w życiu osobistym). Muszę chybawyraźniej wyznaczać granice - mam nadzieję, że ze zdobytą wiedzą nt. zdrowej asertywności będzie łatwiej:) Anna, Urząd Statystyczny

Szkolenie było interesujące, pogłębiło moją wiedzę. Małgorzata, Ensto Pol Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo merytoryczne, wiele kwestii, które są problemem w codziennej pracy zostało poruszonych – przedstawiono konkretne rozwiązania. Lidia

Bardzo profesjonalne podejście trenera prowadzącego, dobre, merytorycznie szkolenie Agnieszka 

Wartościowe szkolenie. Trener potrafił zainteresować tematem. Duży plus to przykłady na konkretnych sytuacjach z życia. Małgorzata 

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Duża wiedza i doświadczenie Pani Trener okazały się dla mnie bardzo pomocne i przydatne. Podobała mi się prezentacja. Jestem bardzo zadowolona i oczarowana pozytywną energią Pani Trener Ewa Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu