Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » szkolenia Efektywna komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja interpersonalna

Było czterech ludzi o wdzięcznych imionach: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek oraz Nikt. Trzeba było wykonać ważne zadanie i Każdy miał to zrobić. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie wykonał. Ktoś bardzo się tym zdenerwował, ponieważ to była praca Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek może to zrobić, ale Nikt nie zorientował się, że Ktoś tego nie zrobił. Sprawa zakończyła się tym, że Każdy oskarżał Kogoś w sytuacji kiedy Nikt nie zrobił tego co Ktokolwiek mógł zrobić.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji oraz współpracy między ludźmi. Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami.

W szczególności treści szkolenia koncentrować będą się wokół:

 • jasnego i czytelnego komunikowania się z innymi pracownikami, klientami, partnerami itp.
 • diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • analizy sytuacji trudnych i konfliktowych i sposobów ich rozwiązania
 • optymalizacji pracy poprzez wzrost kooperacji między pracownikami

Nabyta wiedza pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę oraz wypracowanie skutecznych praktyk pozwalających na zbudowanie korzystnych relacji, wpływających na motywację i realizację zadań na wysokim poziomie.

Program szkolenia

 1. W jaki sposób się komunikujemy?
  • co sprawia, że czujemy się razem dobrze?
  • cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  • komunikacja werbalna – dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorcy, język korzyści
  • komunikacja niewerbalna -gesty i postawa, które budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu
  • skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
 2. Autoprezentacja – pierwsze wrażenie – nie zmarnuj okazji
  • wizerunek, poczucie własnej wartości
  • elementy komunikacji niewerbalnej
  • komunikacja werbalna – magia słów
 3. Umiejętności komunikacyjne uczestników – co należy wzmacniać a co warto poprawić?
  • analiza postaw
  • asertywnogram
 4. Komunikacja dwustronna – kluczem do sukcesu
  • jak komunikacja buduje współpracę?
  • efekt komunikacji –wspólne cele
  • świadomość własnych potrzeb i potrzeb innych
  • motywacja - przyspieszenie realizacji celu
  • praktyczne aspekty komunikacji dwustronnej
 5. Przyczyny braku współpracy
  • przyczyny strukturalne
  • opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili
  • bariery komunikacyjne
 6. Sytuacje trudne i konfliktowe i sposoby ich rozwiązania
  • profilaktyka zamiast „gaszenie pożarów”
  • zasada FUO w praktyce
  • rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych – wskazanych przez prowadzącego i uczestników szkolenia – ich analiza i sposoby rozwiązania w praktyce – odgrywanie ról
 7. Podsumowanie szkolenia i wspólne wypracowanie planu wdrożenia, do codziennej pracy, praktyk nabytych na szkoleniu

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną motywujące do efektywnej komunikacji
 • Testy autodiagnostyczne wskazujące mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Ćwiczenia praktyczne inspirujące do kreowania nowych lub unowocześniania już realizowanych sposobów komunikacji
 • Scenki tematyczne, które nauczą uczestników jak komunikować się w z innymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Dyskusje moderowane, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Termin i miejsce szkolenia

 • 10.11.2020, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • czynny udział w intensywnych warsztatach
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeśli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT


Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu