Aktualnie przeglądasz: Strona główna

Najbliższe szkolenia

MS Excel dla kadrowych

Data: 23.04.2019
Miejsce: Poznań i inne miasta
więcej
 

ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności

Data: 23.04.2019
Miejsce: Poznań i inne miasta
więcej
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze

Data: 24.04.2019
Miejsce: Wrocław i inne miasta
więcej
 

Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego

Data: 24.04.2019
Miejsce: Wrocław i inne miasta
więcej
 

PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych, aktualne problemy, rozliczenie roczne

Data: 24.04.2019
Miejsce: Katowice i inne miasta, sprawdź
więcej
 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku

Data: 24.04.2019
Miejsce: Wrocław i inne miasta sprawdź
więcej
 

Czas pracy kierowców w 2019 roku

Data: 24.04.2019
Miejsce: Gdańsk i inne miasta sprawdź
więcej
 

Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu

Data: 24.04.2019
Miejsce: Zielona Góra i inne miasta sprawdź
więcej
 

Mobbing i dyskryminacja

Data: 24.04.2019
Miejsce: Poznań i inne miasta sprawdź
więcej
 

Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych

Data: 25.04.2019
Miejsce: Zielona Góra i inne miasta
więcej
 

Najnowsze publikacje

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

jedną z doskonałych metod rekrutacji na stanowiska kierownicze jest metoda Assessment Center, która po raz pierwszy w czasie II wojny światowej przez armię amerykańską.

więcej
 

Umowa o pracę, a okres wypowiedzenia

W zależności od rodzaju umowy o pracę kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia, najczęściej zależne od czasu trwania umowy.

więcej
 

Racjonalne zarządzanie kosztami

Niezbędne elementy racjonalnego zarządzania kosztami przedsiębiorstwa ...

więcej
 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to obraz, który przedstawia sytuację przedsiębiorstwa nie za pomocą kolorów, ale za pomocą liczb, które dają obserwatorowi więcej niż długie opowieści…

więcej
 

Uprawnieni do emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

więcej
 

Wykonywanie pracy w kilku państwach w ramach jednej umowy o pracę

Pracownik zatrudniony jest przez spółkę z siedzibą w Polsce, jednak jego obowiązki służbowe obejmują świadczenie pracy na terytorium trzech państw – Łotwy, w Estonii i Finlandii...

więcej
 

Ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sposób ustalenia treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wynika z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

więcej