Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Wartościowanie stanowisk pracy

Opis i wartościowanie stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy zawiera podstawowe informacje o stanowisku pracy, określając związki hierarchiczne, ogólny charakter stanowiska pracy, główne czynności lub zadania wykonywane na stanowisku, a także wszelkie dodatkowe wymagania lub cechy. Wartościowanie stanowisk pracy to proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji. M. Armstrong

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do procesu analizy i tworzenia opisu stanowisk pracy funkcjonujących
w organizacji, uczestnicy poznają także proces tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego i zapoznają się z metodami wartościowania.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

Program szkolenia

 1. Analiza stanowisk
  • przygotowanie procesu
  • struktura organizacyjna
  • dostosowanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji
  • ustalenie liczby stanowisk do opisania
  • przygotowanie wytycznych do opisywania stanowisk – szablon
  • przypisanie osób odpowiedzialnych za sporządzenie opisu konkretnych stanowisk
  • opracowanie opisów, weryfikacja, zatwierdzenie, przyjęcie przez pracownika
 2. Opis stanowisk pracy w służbie cywilnej
  • wzór opisu stanowiska w służbie cywilnej
  • cel utworzenia stanowiska
  • zadania wykonywane na danym stanowisku
  • upoważnienia decyzyjne
  • kompetencje wymagane na danym stanowisku
  • doświadczenie zawodowe
 3. Przykładowy opis stanowiska w firmie komercyjnej
  • odpowiedzialność, stanowiska podległe
  • cel utworzenia stanowiska
  • zadania: kierownicze, funkcyjne
  • decyzyjność: merytoryczna, organizacyjna, finansowa
  • kontakty: wewnętrzne, zewnętrzne
  • wymagania stanowiska
  • kryteria oceny pracy 
 4. Profile kompetencyjne
 5. Rozwój zawodowy – ścieżki karier
  • IPRZ – Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego
  • pionowe i poziome ścieżki karier
  • karty awansu
 6. Wartościowanie stanowisk pracy
  • wartościowanie a Kodeks pracy
  • typowy proces wartościowania
  • wycena pracy: zewnętrzna i wewnętrzna
  • korzyści dla organizacji
 7. Metody wartościowania pracy
  • metody klasyczne – analityczne – punktowe
  • metody klasyfikacyjne
  • metody sumaryczne
  • nowoczesne systemy analityczno-punktowe oparte na macierzach wartościowania
 8. Dobór optymalnej metody wartościowania – czym się kierować?

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.08.2018, Katowice
 • 27.08.2018, Poznań
 • 13.09.2018, Warszawa
 • 18.09.2018, Gdańsk
 • 21.09.2018, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN* 

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikaty uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu