Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » HR Kadry Płace » Szkolenie Wartościowanie stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy - warsztaty praktyczne

Opis stanowiska pracy zawiera podstawowe informacje o stanowisku pracy, określając związki hierarchiczne, ogólny charakter stanowiska pracy, główne czynności lub zadania wykonywane na stanowisku, a także wszelkie dodatkowe wymagania lub cechy. M. Armstrong

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do procesu analizy i tworzenia opisu stanowisk pracy zarówno w firmie komercyjnej jak i administracji publicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na role opisów stanowisk pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

Program szkolenia

 1. Struktura organizacyjna i analiza obecnych stanowisk pracy
  • dostosowanie stanowisk do istniejącej podaży potencjału pracy wewnątrz organizacji
  • standaryzacja opisów stanowisk pracy i weryfikacja
 2. Opisy stanowisk pracy
  • rodzaje opisów
  • rozróżnienie opisu stanowiska od zakresu zadań pracownika
  • ustalenie liczby stanowisk do opisania
  • osoby odpowiedzialne za sporządzenie i aktualizacje opisu konkretnych stanowisk
  • weryfikacja, zatwierdzenie, przyjęcie przez pracownika
 3. Opis stanowiska pracy w administracji publicznej i firmie komercyjnej
  • opis stanowiska pracy w części porządkowej i jego poprawne sporządzanie
  • opis stanowiska pracy w części zadaniowej - główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
  • opis stanowiska pracy w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej - poprawne wyznaczanie kwalifikacji i kompetencji i ich wpływ na budowanie zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów do pracy
 4. Opracowanie przykładowych opisów przez uczestników szkolenia
 5. Rola opisu stanowisk pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
  • MBO - zarządzenie przez cele
  • planowania zatrudnienia i derekrutacje
  • SOOP – system ocen okresowych
  • zarządzanie talentami
  • ścieżki rozwoju zawodowego - poziomowanie stanowisk w aspekcie możliwości rozwoju, awansu i karier
  • wartościowanie stanowisk pracy - poziomowanie stanowisk w aspekcie wyceny
 6. Podsumowanie szkolenia – plan wdrożenia zdobytej wiedzy do codziennej pracy uczestników szkolenia

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnych otoczeniu zawodowym.

Podczas szkolenia zostaną zastosowane następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują wiedzę w zakresie tworzenia opisów stanowisk pracy
 • Ćwiczenia z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie w zakresie tworzenia opisów stanowisk pracy i korzystania z nich w innych procesach HR
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań, podsumowanie szkolenia, konsultacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 28.01.2021, szkolenie online
 • 04.02.2021, Wrocław
 • 04.02.2021, szkolenie online
 • 11.02.2021, Warszawa
 • 11.02.2021, szkolenie online
 • 25.02.2021, Poznań
 • 25.02.2021, szkolenie online
 • 17.03.2021, Katowice
 • 17.03.2021, szkolenie online
 • 23.03.2021, Gdańsk
 • 23.03.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenie online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu