Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling

Finanse Controlling Księgowość

Finanse zajmują się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć te decyzje.

Controlling to wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów lub projektów jak również przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swojej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa. Jego celem jest zapewnienie efektywności we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa.

Księgowość to głównie rachunkowość i podatki. Głównym zadaniem stojącym przed pracownikami działów księgowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Celem szkoleniem z obszaru Finanse Controlling Księgowość jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa, dokonania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, budowy planu finansowego, analizy kosztów, analizy progu rentowności, oceny opłacalności inwestycji, analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego czy wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Na szkolenia zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości, finansów i controllingu.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
20.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
20.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
21.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
21.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
22.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
23.05.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
23.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
24.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
24.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
27.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
28.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
28.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
28.05.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
29.05.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
03.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
04.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
04.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
05.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
06.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
07.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
10.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
10.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
10.06.2024 2 dni szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców
kod: KACK
11.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Centralny Rejestr Umów
kod: PCRU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
KSEF Faktury ustrukturyzowane – NOWOŚĆ - Aspekty podatkowe, prawne
kod: KSFU
12.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
13.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
14.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
17.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych osobowych
kod: RODO
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online, Kraków więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.06.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
19.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
20.06.2024 1 dzień szkolenie online, Gdańsk więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
20.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
21.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Onboarding - wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
kod: OWNP
24.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
25.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
25.06.2024 1 dzień szkolenie online, Wrocław więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
25.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
25.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
26.06.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
02.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
05.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
08.07.2024 2 dni szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
12.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
12.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
13.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
13.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
13.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
13.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
15.07.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
15.07.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
16.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
17.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
18.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
19.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
22.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
23.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
24.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
25.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.07.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
26.07.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
26.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
30.07.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
02.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
06.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
09.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
12.08.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
12.08.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
13.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
19.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
20.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
20.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
21.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
21.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
21.08.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
21.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
22.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania - ZMIANY
kod: KZFA
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
23.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze - dokumentacja, dane wrażliwe, artykuł 8
kod: ZFSS
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
27.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
28.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
28.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
29.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
29.08.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
05.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
09.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
10.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
11.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
11.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
12.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
13.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
13.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
16.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
17.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
18.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
19.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
19.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
19.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
19.09.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
19.09.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
20.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
23.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
23.09.2024 2 dni szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
23.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
24.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
25.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
25.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
26.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
27.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
30.09.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
07.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
08.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
08.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
09.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
09.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
10.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
11.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
11.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
14.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
14.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
15.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
15.10.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
16.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
16.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Partnerem Zarządu
kod: HRPZ
17.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
17.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
17.10.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
18.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
21.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.10.2024 2 dni szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
22.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
23.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
24.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
28.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
29.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
30.10.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży
kod: KNAO
05.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
06.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
07.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
08.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
13.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
VBA - Visual Basic for Application
kod: WVBA
14.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
14.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
14.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
15.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
15.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
15.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Onboarding - wdrożenie nowego pracownika do firmy
kod: HROW
15.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Procesy personalne w praktyce
kod: HZZL
18.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
kod: KCZP
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
18.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Motywowanie i delegowanie zadań
kod: MMID
19.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
20.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Employer Branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
20.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT
kod: KVAT
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel - poziom średniozaawansowany
kod: EXŚR
21.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
21.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Excel dla kadrowych - listy, formuły, operacje na danych, makra
kod: WKEK
21.11.2024 2 dni szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Płace w praktyce
kod: KARW
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
22.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Exit interview
kod: HRSE
25.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
kod: HRMD
25.11.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
25.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Obrona przed manipulacją
kod: IPMA
26.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
MS Outlook - zarządzanie czasem i kontaktami
kod: WOUT
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Związki zawodowe
kod: KAZZ
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Wypadki przy pracy
kod: MEKI
27.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Trening umiejętności interpersonalnych
kod: ITUI
28.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
29.11.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Opisy stanowisk pracy
kod: KOIW
03.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
04.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Prawo pracy - ZMIANY
kod: KPPZ
04.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Dokumentacja kadrowa
kod: KNAO
05.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
SYGNALISTA - Nowe obowiązki pracodawców
kod: KSYG
05.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
05.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
RODO - ochrona danych
kod: RODO
05.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
06.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
HR Business Partner
kod: HRPZ
06.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
09.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Czas pracy kierowców w transporcie publicznym
kod: CPTP
09.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna obsługa klienta
kod: MOBK
10.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
11.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Emerytury - Zmiany 2024
kod: ZEIR
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
12.12.2024 1 dzień szkolenie online, Poznań więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
12.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Organizacja pracy, zarządzanie priorytetami, zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Podatek VAT- ZMIANY
kod: KVAT
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2024 r.
kod: KAUZ
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych - ZMIANY
kod: KCIT
13.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Rozwój pracowników. Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSZ
16.12.2024 1 dzień Szkolenie online więcej
PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY
kod: KPIT
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
Delegacje krajowe i zagraniczne
kod: KSDK
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej
CIT ESTOŃSKI
kod: KPPZ
20.12.2024 1 dzień szkolenie online więcej