Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling

Finanse Controlling Księgowość

Finanse zajmują się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć te decyzje.

Controlling to wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów lub projektów jak również przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swojej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa. Jego celem jest zapewnienie efektywności we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa.

Księgowość to głównie rachunkowość i podatki. Głównym zadaniem stojącym przed pracownikami działów księgowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Celem szkoleniem z obszaru Finanse Controlling Księgowość jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa, dokonania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, budowy planu finansowego, analizy kosztów, analizy progu rentowności, oceny opłacalności inwestycji, analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego czy wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Na szkolenia zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości, finansów i controllingu.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
Prawo pracy 2019 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
19.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
19.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Podatek akcyzowy - praktyka stosowania
kod: KPAK
21.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
21.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Rozwój pracowników - budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSR
21.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
21.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
21.03.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
21.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
21.03.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: WPZZ
21.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
21.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztaty praktyczne
kod: KCZP
21.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
21.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
21.03.2019 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
21.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: MSOU
21.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
22.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: KAZZ
22.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy 2019 - najnowsze zmiany - Nowelizacja Kodeksu pacy
kod: KPPZ
22.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
22.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
22.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
CIT 2019 - podatek dochodowy od osób prawnych - praktyka stosowania
kod: KCIT
22.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
22.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
22.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Płace - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
22.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
22.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
22.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym z uwzględnieniem nowej Klasyfikacji Środków Trwałych
kod: KSTZ
25.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
25.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
25.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
25.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
25.03.2019 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
26.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
26.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
26.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
26.03.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku- warsztaty praktyczne
kod: KCZP
26.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
26.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
26.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
26.03.2019 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
Zarządzanie sobą w czasie
kod: MZSC
26.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
VAT 2019 - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT
kod: KVAT
27.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
27.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Czas pracy kierowców w 2019 roku
kod: KACK
27.03.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
28.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
28.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
28.03.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
28.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
kod: KPWZ
28.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Rewolucyjne ZMIANY ustawy o związkach zawodowych
kod: KAZZ
29.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
29.03.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
29.03.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
29.03.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
01.04.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Efektywna współpraca w zespole wielopokoleniowym
kod: MEWI
02.04.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Nowoczesne techniki sprzedaży - świadomy klient, świadomy sprzedawca
kod: INTS
03.04.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami
kod: HPP
03.04.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
04.04.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
04.04.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
04.04.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
05.04.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
05.04.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Skuteczna walka ze stresem
kod: KIZS
05.04.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie zespołem- trening umiejętności menedżerskich
kod: SWZZ
06.04.2019 2 dni Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Zasady fakturowania
kod: KZFA
08.04.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
MS Excel dla kadrowych
kod: MSEX
08.04.2019 2 dzień Warszawa i inne miasta więcej
Interaktywny Płatnik - Najnowsza wersja - Warsztaty komputerowe
kod: KAPŁ
09.04.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
11.04.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
11.04.2019 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
11.04.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
11.04.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Ochrona danych osobowych - praktyka stosowania RODO
kod: RODO
12.04.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe
kod: WORD
12.04.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
16.04.2019 2 dni Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Opis i wartościowanie stanowisk pracy
kod: KOIW
16.04.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Asertywność w komunikacji, czyli jak sobie radzić z trudnym rozmówcą
kod: MAWK
17.04.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Podatek akcyzowy - praktyka stosowania
kod: KPAK
18.04.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
MS Excel dla kadrowych
kod: MSEX
23.04.2019 2 dzień Poznań i inne miasta więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
23.04.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego
kod: HRSR
24.04.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
24.04.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
25.04.2019 2 dni Zielona Góra i inne miasta więcej
Zarządzanie projektami
kod: ITZP
25.04.2019 2 dni Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
08.05.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel
kod: MSOU
13.05.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
16.05.2019 2 dni Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
21.05.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Finanse dla niefinansistów – rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność
kod: ZFRP
23.05.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej