Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling

Finanse Controlling Księgowość

Finanse zajmują się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć te decyzje.

Controlling to wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów lub projektów jak również przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swojej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa. Jego celem jest zapewnienie efektywności we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa.

Księgowość to głównie rachunkowość i podatki. Głównym zadaniem stojącym przed pracownikami działów księgowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Celem szkoleniem z obszaru Finanse Controlling Księgowość jest przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości przedsiębiorstwa, dokonania oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, budowy planu finansowego, analizy kosztów, analizy progu rentowności, oceny opłacalności inwestycji, analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego czy wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Na szkolenia zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości, finansów i controllingu.

Szczegółowe informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

InfoBizTech posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00387/2010.

InfoBizTech jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

KALENDARIUM SZKOLEŃ DOSTĘPNYCH W FORMULE OTWARTEJ

Rodzaj szkolenia Termin Ilość dni Miejsce  
PRAWO PRACY - Zmiany 2019
kod: KPPZ
19.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
kod: KAZZ
22.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
22.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy 2019 - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
22.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku
kod: KFAK
22.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Absencja chorobowa pracowników
kod: KAAC
22.07.2019 1 dzień Warszawa, Gdańsk więcej
Płace 2019 - praktyczne rozliczanie wynagrodzeń
kod: KARW
22.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
22.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Zatrudnianie cudzoziemców
kod: KFAK
23.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
23.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Windykacja należności
kod: KWNK
23.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
24.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
24.07.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany - Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
24.07.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze
kod: ZFSS
25.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
25.07.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
25.07.2019 2 dni Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Pracownicze plany kapitałowe
kod: WORD
25.07.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – praktyczne rozliczanie delegacji służbowych
kod: KSDK
26.07.2019 1 dzień Zielona Góra, Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku - warsztat praktyczny
kod: KCZP
26.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi - przygotowanie do wdrożenia narzędzi i procesów personalnych
kod: HZZL
28.07.2019 2 dni Katowice i inne miasta więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
29.07.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: RODO
29.07.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: KSIP
29.07.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
MS Word - tworzenie i edytowanie dokumentów
kod: MSEX
30.07.2019 2 dzień Warszawa więcej
Płace 2019 - rozliczenie wynagrodzeń
kod: KARW
05.08.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Trening umiejętności negocjacyjnych
kod: MTUN
05.08.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Efektywna komunikacja interpersonalna
kod: MEKI
07.08.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta sprawdź więcej
Employer branding - Budowanie wizerunku pracodawcy
kod: HREB
07.08.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Społeczny Inspektor Pracy
kod: HSIP
07.08.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
kod: KOIW
08.08.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji i spotkań
kod: SIPS
08.08.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.08.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Analiza kosztów pracy - controlling personalny
kod: SWCP
12.08.2019 2 dni Gdańsk i inne miasta więcej
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku
kod: KFAK
12.08.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta sprawdź więcej
Prawo pracy - najnowsze zmiany- Nowelizacja Kodeksu pracy
kod: KPPZ
19.08.2019 1 dzień Poznań i inne miasta więcej
Mobbing i dyskryminacja
kod: HRMD
20.08.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zasady prowadzenia profesjonalnego sekretariatu
kod: ZPPS
20.08.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta sprawdź więcej
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019 roku- warsztaty praktyczne
kod: KCZP
20.08.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta, sprawdź więcej
Oceny okresowe
kod: HRRO
21.08.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
Dokumentacja kadrowa - NOWE zasady prowadzenia akt osobowych
kod: KNAO
29.08.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta, sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny
kod: ZEIR
10.09.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
12.09.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta więcej
Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników
kod: HRIS
12.09.2019 1 dzień Gdańsk i inne miasta, sprawdź więcej
Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi.Zmiana ustawy o związkach zawodowych.
kod: WPZZ
13.09.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe w ujęciu księgowym
kod: KSTZ
13.09.2019 1 dzień Katowice i inne miasta więcej
Wsparcie procesów rekrutacji - współpraca z agencjami
kod: HPP
17.09.2019 1 dzień Katowice i inne miasta, sprawdź więcej
Środki trwałe
kod: KSTZ
17.09.2019 1 dzień Poznań i inne miasta,sprawdź więcej
Zasady fakturowania z uwzględnieniem zmian
kod: KZFA
17.09.2019 1 dzień Poznań i inne miasta sprawdź więcej
Zarządzanie szkoleniami - Analiza potrzeb, badanie efektywności szkoleń
kod: HRPS
18.09.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta sprawdź więcej
ANALIZA FINANSOWA Badanie sytuacji ekonomicznej i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań – ocena wiarygodności
kod: AFOW
18.09.2019 2 dni Wrocław i inne miasta więcej
VAT 2019 - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT
kod: KVAT
19.09.2019 1 dzień Zielona Góra i inne miasta więcej
Zarządzanie zasobami ludzkimi - narzędzia i procesy personalne
kod: HZZL
23.09.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej
RODO - Ochrona danych osobowych – warsztat praktyczny
kod: RODO
23.09.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Exit interview - przygotowanie do wdrożenia
kod: HRZR
23.09.2019 1 dzień Katowice i inne miasta sprawdź więcej
Emerytury i renty– warsztat praktyczny. Spotkanie z ekspertem z ZUS
kod: ZEIR
24.09.2019 1 dzień Warszawa i inne miasta więcej
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie roczne, zmiany 2019
kod: KOIW
24.09.2019 1 dzień Poznań i inne miasta, sprawdź więcej
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Zmiany 2018
kod: KCIT
27.09.2019 1 dzień Wrocław i inne miasta więcej
Optymalizacja kosztów - warsztat praktyczny
kod: COK
17.10.2019 2 dni Warszawa i inne miasta więcej
Budżetowanie - tworzenie i realizacja budżetów
kod: COBU
17.10.2019 2 dni Wrocław i inne miasta, sprawdź więcej
Zarządzanie ryzykiem walutowym
kod: FIRW
17.10.2019 2 dni Poznań i inne miasta więcej