Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Sektor publiczny » Kontrola zarządcza – warsztaty praktyczne

Kontrola zarządcza – warsztat praktyczny

.

Program szkolenia

 1. Kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy o finansach publicznych:
  • Definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki
  • Wymagane uregulowania wewnętrzne
 2. Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności:
  • Za sprawy finansowe
  • Zamówienia publiczne
  • Rachunkowość
 3. Dokumenty w kontroli zarządczej:
  • Obligatoryjne
  • Zalecane – dobra praktyka
  • Fakultatywne
 4. Monitoring kontroli zarządczej
 5. Podstawowe narzędzia kontrolne wykorzystywane w monitoringu – monitoring:
  • Procedur
  • Celów/zadań
  • Mierników/wskaźników
 6. Stosowane dokumenty
 7. Samoocena kontroli zarządczej
 8. Rozliczanie z osiągniętych celów
 9. Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi
  • Metody bezpośredniego nadzoru
  • Pozostałe mechanizmy kontrolne stosowane w nadzorze
 10. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej
 11. Podstawa kontroli zarządczej:
  • Cele strategiczne i operacyjne
  • Odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości)
  • Osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności
  • Praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli zarządczej.

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Informacje

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły