Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Kompetencje interpersonalne » Finanse dla menedżerów

Zarządzanie finansami -rentowność, wąskie gardła, kalkulacja ceny, budżetowanie, inwestycje, płynność

Głównym celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych i całej firmy.

Szkolenie pozwala spojrzeć na zjawiska, które mają miejsce w przedsiębiorstwach w sposób całościowy i ułatwia zrozumienie występujących w nich zależności i powiązań. Centrum uwagi poświęcone jest rentowności oraz czynnikom, które mają na nie istotny wpływ. Wiedza w tym zakresie jest nie do przecenienia i w wielu przypadkach pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę stale zmniejszające się marże.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do kadry menedżerskiej wszystkich szczebli.

Program szkolenia

 1. Strategia firmy a finanse
 2. Które przepisy są ważne – co należy wiedzieć z rachunkowości, podatków i kodeksu spółek handlowych?
 3. Sprawozdawczość finansowa – od bilansu po roczny raport.
 4. Aktywa i pasywa 
 5. Analiza finansowa firmy 
 6. Analiza DuPonta 
 7. Jak czytać wskaźniki finansowe
 8. Dźwignia finansowa i operacyjna
 9. Breakeven point 
 10. Co to jest rentowność?
  • koszty, ich rodzaje i do jakich decyzji można je wykorzystać
  • marża pokrycia
  • diagram progu rentowności
  • co robić by poprawić rentowność?
  • rachunek pokryć finansowych
  • jak zmienia się rentowność produktów i usług w „cyklu życia produktów”?
  • „Krzywa uczenia się”
 11. „Wąskie gardła”
  • co to są wąskie gardła?
  • jak „wąskie gardła” wpływają na proces decyzyjny w przedsiębiorstwie
 12. Wartość pieniądza w czasie 
 13. Kalkulacja ceny
  • dolna granicy ceny 
  • kto ustala cenę my czy rynek?
 14. Cash Flow
 15. Budżetowanie – planowanie, odchylenia i skutki.
 16. Corporate goverment 
 17. Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
 18. Audyt finansowy
 19. Due diligence 
 20. Podsumowanie szkolenia - przygotowanie do wdrożenia nabytej wiedzy

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21-22.07.2022, szkolenie online, Gdańsk
 • 22-23.08.2022, szkolenie online, Poznań
 • 12-13.09.2022, szkolenie online, Katowice
 • 26-27.09.2022, szkolenie online, Warszawa
 • 18-19.10.2022, szkolenie online
 • 17-18.11.2022, szkolenie online
 • 05-06.12.2022, szkolenie online

Cena szkolenia

1690 PLN* szkolenie stacjonarne

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

1490 PLN* szkolenie online

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i stanowi element kształcenia zawodowego zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu