Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT 2019 - podatek dochodowy od osób fizycznych - ZMIANY 2019

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi ZMIANAMI w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz omówienie praktycznych przykładów rozliczeń.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, kadr i płac.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady PIT
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  • dochód jako przedmiot opodatkowania
  • odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe
  • stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników
 2. ZMIANA od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
  • zasady stosowania zwolnienia
  • źródła przychodów
  • zwolnienie z opodatkowania w kontekście płatnika – oświadczenia
  • zasady stosowania w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
  • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019
 3. Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł – wypłaty pieniężne, świadczenia rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne; pojęcie momentu uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
  • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje
  • abonamenty medyczne
  • posiłki i napoje dla pracowników
  • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
  • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • strój, ubiór pracowników
  • ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu
  • zapewnienie zakwaterowania, dowóz do pracy
  • okulary dla pracownika
  • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP
  • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
  • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.)
  • świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.)
  • świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty)
 4. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień
 5. Podróże służbowe pracowników i innych osób – najnowsze interpretacje i orzeczenia
 6. Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego
 7. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – ZMIANY 2019
 8. Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom:
  • odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia,
  • odprawy, zaległe wynagrodzenia,
  • opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty,
  • skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS
 9. Zleceniobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej – omówienie przykładowych świadczeń i zasad ich rozliczania w świetle ustawy PIT
 10. Koszty uzyskania przychodu – zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
 11. Prawa majątkowe i inne prawa – jakie obowiązki ciążą na płatniku takich świadczeń, problemy wynikające z rozliczaniem 50% kosztów prac autorskich
 12. Świadczenia na rzecz nierezydentów – sposób opodatkowania i inne obowiązki płatnika
 13. Pobór zaliczek na podatek, rodzaje deklaracji i informacji podatkowych, terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Podsumowanie szkolenia – sesja pytań

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 17.10.2019, Warszawa
 • 18.10.2019, Gdańsk
 • 23.10.2019, Poznań
 • 24.10.2019, Wrocław
 • 21.11.2019, Katowice

Opinie uczestników szkoleń

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie.   Halina Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe i lunch
 • imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu