Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT - ZMIANY: JPK_VDEK, SLIM VAT

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Szczególny nacisk zostanie położony na NOWY JPK_VDEK oraz SLIM VAT.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie NOWEGO jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • NOWE kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji
  • OBOWIĄZKOWY mechanizm podzielonej płatności a NOWY JPK
  • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a NOWY JPK
  • NOWE zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK
 2. Pakiet SLIM VAT – STYCZEŃ 2021
  • PODWYŻSZENIE WARTOŚCI LIMITU dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
  • LIKWIDACJA wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
  • NOWE ZASADY UJMOWANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
  • UJEDNOLICENIE kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
  • WYDŁUŻENIE TERMINU WYWOZU TOWARU i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
  • ZMIANY W ZAKRESIE STOSOWANIA ZWOLNIENIA Z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych
  • WYDŁUŻENIE TERMINU DO ODLICZENIA VAT NALICZONEGO bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
  • UMOŻLIWIENIE ODLICZENIA VAT OD USŁUG NOCLEGOWYCH nabywanych w celu ich odprzedaży
  • ZMIANY W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
 3. Import towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych - ułatwienia dokumentacyjne
 4. Rozliczanie dostaw wewnątrzwspólnotowych po zmianach z 2020 r.:
  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta, który podał swój aktywny numer VAT UE
  • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub popełnienia błędów w złożonej informacji podsumowującej
  • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych
  • zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT a nowe zasady dokumentowania wynikające z Rozporządzenia Wykonawczego do Dyrektywy VAT
  • przykłady dokumentów, które mogą dać prawo do stosowania stawki VAT 0%
  • weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności wymaganej do stosowania stawki VAT 0%
 5. Dyskusja, podsumowanie szkolenia – sesja pytań do trenera

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.02.2021, Zielona Góra
 • 24.02.2021, szkolenie online
 • 19.03.2021, Poznań
 • 19.03.2012, szkolenie online
 • 23.03.2021, Katowice
 • 23.03.2021, szkolenie online
 • 21.04.2021, Warszawa
 • 21.04.2021, szkolenie online
 • 13.05.2021, Wrocław
 • 13.05.2021, szkolenie online
 • 24.06.2021, Gdańsk
 • 24.06.2021, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena WEBINARIUM

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu