Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

VAT 2019 - istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Deklaracje i zeznania w 2019 roku:
  • LIKWIDACJA deklaracji i zeznań
  • Zasady rozliczeń podatku VAT po likwidacji deklaracji
  • Jak wystąpić o zwrot podatku VAT?
 2. ZMIANY w przepisach dotyczących zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników
  z rejestru VAT
 3. Ulga za złe długi – ZMIANY
 4. Bony na towary/usługi – wdrożenie przepisów unijnych
 5. Zasada podzielonej płatności – stosowanie w praktyce i ZMIANY od 2019 roku
  • Brak zgody UE na obowiązkowy split payment
  • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
  • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment
  • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego
  • Brak opłat czy jednak odpłatność?
  • Funkcjonowanie nowego rachunku
  • Wyciągi bankowe z rachunku VAT
  • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT
  • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT
 6. Sposoby regulowania płatności a split payment – problemy praktyczne
  • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?
  • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  • Płatność gotówką
  • Zapłata za pomocą karty płatniczej
  • Zapłata „za pobraniem”
  • Kompensata i potrącenie
  • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego – skutki podatkowe przy split payment
 7. Jednolity Plik Kontrolny
  • Likwidacja deklaracji i zeznań a dane wykazywane w JPK
  • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT – aktualny wariant nr 3 – czy będzie kolejny schemat?
  • Nieprawidłowy NIP – skutki podatkowe
  • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT – problemy techniczne
  • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK
  • Kontrole w zakresie JPK
 8. ZMIANY w zakresie fakturowania:
  • Faktura elektroniczna w przypadku zamówień publicznych
  • Kogo dotyczy zmiana?
  • Pojęcie faktury elektronicznej
  • Formy przesyłania faktury elektronicznej
  • Portal informatyczny – zasady funkcjonowania
 9. ZMIANY w zakresie kas fiskalnych i dokumentowania transakcji
  • Termin wprowadzenia i  wysyłania e-paragonów do US
  • Warunki techniczne kas fiskalnych wysyłających e-paragony
  • Wymiana kasy fiskalnej  - obecnie a NOWE uregulowania
  • NIP na paragonie, a faktura
 10. Podsumowanie szkolenia - przygowanie do wdrożenia nabytej wiedzy

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 14.05.2019, Wrocław
 • 16.05.2019, Zielona Góra
 • 21.05.2019, Gdańsk
 • 22.05.2019, Katowice
 • 23.05.2019, Warszawa
 • 24.05.2019, Poznań

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu