Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Nowelizacja ustawy podatku od towarów i usług - VAT 2013

Podatek VAT -istotne zmiany w praktyce rozliczania podatku VAT SPLIT PAYMENT, JPK

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie podatku od towarów i usług VAT.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT
  • odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług
  • czynności nieodpłatne oraz sposób ich rozliczenia
 2. Podatek VAT –ZMIANY 2018
 3. Mechanizm podzielonej płatności – SPLIT PAYMENT
 4. Istota mechanizmu podzielonej płatności
 5. Cel wprowadzenia split payment
 6. Sposób dokonywania przelewu
 7. Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment
  • otwarcie i prowadzenie rachunku VAT: umowa/aneks, prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku, oprocentowanie
  • ile kont VAT – kilka rachunków w jednym banku, kilka rachunków w kilku bankach
  • rachunki bankowe otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
 8. Środki zasilające rachunek VAT - POCHODZENIE
 9. Rachunek VAT (przelewy z rachunku VAT) PRZEZNACZENIE
 10. Środki zgromadzone na rachunku VAT 7 - DYSPONOWANIE
 11. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %)
  • wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT
  • wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %)
 12. Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT - PRZYKŁADY LICZBOWE
 13. Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT
 14. Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment
 15. Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
 16. JPK_VAT w 2018 r.
  • zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r.
  • kilka rejestrów VAT a JPK_VAT
  • zapisy zbiorcze – KIEDY DOPUSZCZALNE
  • sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT - WYSTAWIENIE FAKTURY DO PARAGONU
  • proporcja, preproporcja, VAT od samochodów – zasady prezentacji w JPK_VAT
  • zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców – CZY I JAK PREZENTOWAĆ?
 17. JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca
 18. Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.09.2018, Katowice
 • 26.09.2018, Gdańsk
 • 27.09.2018, Warszawa
 • 28.09.2018, Poznań
 • 12.10.2018, Wrocław

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu