Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Budżetowanie – tworzenie i realizacja budżetów

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie istoty funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie oraz prezentacja najnowszych rozwiązań i kierunków rozwoju zaawansowanych narzędzi wspierających proces budżetowania.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do menedżerów, którzy tworzą budżety, szefów kluczowych obszarów oraz pracowników działów controllingu lub innych osób administrujących systemem budżetowania.

Program szkolenia

 1. Miejsce i rola budżetowania w systemie planowania.
 2. Rodzaje budżetów (sztywny, elastyczny, zamknięty i otwarty)
 3. Zasady ustalania elastyczności budżetów
 4. Planowanie kroczące w zakresie strategicznym i operacyjnym
 5. Podział przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK).
 6. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych MPK uwzględniające:
 7. Przystosowanie struktur budżetów MPK do różnych rodzajów działalności
 8. Budżetowanie metodą ekstrapolacji historycznych trendów.
 9. Budżetowanie metodą zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
  • zarządzanie procesowe
  • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
  • zakres odpowiedzialności
  • systemy informatyczne
  • specyfikę działalności komórki
  • wielowymiarową analizę danych
 10. Praktyczne zasady i techniki budżetowania
 11. Stanowiskowe karty pracy dla kierowników budżetowanych komórek
 12. Budżety centrów zysków
 13. Budżety zbiorcze w tym główny całej firmy
 14. Harmonogram i procedura budżetowania

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia indywidualne
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22-23.10.2018, Warszawa
 • 29-30.10.2018, Wrocław
 • 13-14.11.2018, Gdańsk
 • 15-16.11.2018, Katowice
 • 11-12.12.2018, Poznań
 • 19-20.12.2018, Warszawa

Cena szkolenia

1000 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (289.3 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu