Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » PRAWO » Wypadki przy pracy – procedura i dokumentacja

Wypadki przy pracy – procedura i dokumentacja

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji  z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.

Szkolenie jest kierowane do pracodawców i ich przedstawicieli, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy.

Program szkolenia

 1. 1.    Wypadki przy pracy
 • aktualny stan prawny
 • definicje
 • pojęcie wypadku przy pracy 
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy 
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
 • podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
 • zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu 
 1. 2.    Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie
 •  zasady zgłaszania i rejestracji wypadków (zgłaszanie, zespół powypadkowy, wnioski i środki profilaktyczne itp.)
 • obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem 
 • skład i czynności zespołu powypadkowego
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym 
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy 
 • badania wypadkowości w zakładzie pracy 
 • analiza wypadków – metody, przykłady 
 • wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,
 1. 3.    Państwowa Inspekcja Pracy a wypadek przy pracy
 • procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców
 • zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku
 • stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku
 • warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.
 • powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.)
 1. 4.    Dyskusja i podsumowanie

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 22.05.2024, szkolenie online
 • 23.07.2024, szkolenie online
 • 27.08.2024, szkolenie online
 • 16.09.2024, szkolenie online
 • 14.10.2024, szkolenie online
 • 27.11.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

790 PLN, szkolenie STACJONARNE

Cena obejmuje:

 • wykłady i ćwiczenia
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis
 • lunch, catering kawowy podczas przerw

*Cena szkolenia jest ceną netto.  Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23 %). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z VAT.

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Zapytaj o szczegóły