Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

1.Druk CIT-8 .:

 • Załącznik do CIT-8: CIT WZ – ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Załącznik CIT – ST a praca zdalna – zasady wypełniania
 • Zyski kapitałowe jako źródło dochodów – sposób wykazywania
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione
 • Dochód – zasady wyliczania
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii – kiedy?
 • Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – kiedy są podstawą pomniejszenia od dochodu?
 • Korygowanie zeznania – sposoby

 2. Zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US

 3. Sprawozdanie dotyczące terminów płatności:

 • Podstawa prawna składania sprawozdania
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania
 • Termin 31 stycznia 2024 r. na złożenie sprawozdania
 • Treść sprawozdania
 • Sposób złożenia sprawozdania

4. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT – 2R i CIT – 10Z
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT – 1R i PIT-8AR
 • Zasady wypełniania druku ORD – W oraz ORD-U

 5. Przesyłanie ksiąg do US – NOWY obowiązek od 2024 r.:

 • Podmioty zobowiązane do wysyłania ksiąg rachunkowych lub ewidencję podatkową
 • Podmioty zwolnione z obowiązku
 • Termin przesłania ksiąg
 • Struktura przesłania ksiąg
 • Dodatkowe dane podawane przy okazji wysyłki ksiąg
 • Przepis przejściowy – jakiego okresu dotyczy obowiązek?
 • Dokumenty elektroniczne składane do US: wzory deklaracji, informacji, oświadczeń
 6. Podsumowanie szkolenia, sesja pytań

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin szkolenia

 • 12.03.2024, szkolenie online
 • 22.03.2024, szkolenie online

Cena szkolenia

590 PLN*, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat ukończenia szkolenia

790 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%). Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zwolnione z vAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zapytaj o szczegóły