Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Podatkowe zamknięcie roku - BILANS 2020

Podatkowe zamknięcie roku

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia podatkowe 2020 roku. Podczas szkolenia m.in.:

 • najważniejsze zagadnienia związane z PRAKTYCZNYM STOSOWANIEM PRZEPISÓW PODATKOWYCH PODCZAS ZAMKNIĘCIA ROKU
 • regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi
 • UJĘCIE PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW NA PRZEŁOMIE ROKU
 • ZAKRES WYDATKÓW NIESTANOWIĄCYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
 • ODLICZANIE VAT
 • zmiany wywołane COVID-19
 • podmioty, warunki oraz zasady korzystania z preferencji IP Box


Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Rozliczenie strat z lat ubiegłych
  • Źródła przychodów w CIT
  • Przychód podatkowy w CIT: należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego, kary umowne, odszkodowania a przychody
  • Moment rozpoznania przychodu
  • Otrzymanie należności a powstanie przychodu
  • Przychody z nieodpłatnych świadczeń
  • Korekta przychodu – moment ujęcia
  • Koszty uzyskania przychodu w CIT: powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie, moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie, korekta kosztu uzyskania przychodu, rozliczanie kosztów w czasie, wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, limit kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych, koszty używania samochodów w firmie, kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu, reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną
  • Rozliczenie podatku u źródła potrąconego za granicą, sprawozdawczość związana z podatkiem pobranym w Polsce, certyfikaty rezydencji
  • Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2020 r.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika:
  • Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki przedsiębiorcy
  • Koszty autorskie 50% - komu przysługują i na jakich zasadach
 3. COVID -19 – rozwiązania w podatkach dochodowych
 4. Podatek VAT
  • Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
  • Należyta staranność a odliczenie VAT
  • NOWY JPK VAT – zasady sporządzania, nowe obowiązki podatnika
 5. Podsumowanie szkolenia, dyskusja- sesja pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.12.2020, szkolenie online
 • 22.01.2021, szkolenie online
 • 23.02.2021, szkolenie online
 • 12.03.2021, szkolenie online

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Cena szkolenia

690 PLN*, szkolenie online

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2020 roku, rabat 5% na każde szkolenie odbywające się w 2021 roku.

Istnieje możliwość wystawienie faktury w 2020 roku i skorzystanie ze szkoleń w 2021 roku. 

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Zapytaj o szczegóły