Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Minister Rozwoju i Finansów przygotowuje nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany mają na celu uproszczenie i ułatwienie podatnikom rozliczeń akcyzy. Między innymi ma pojawić się elektroniczny dokument dostawy, zmiana regulacji dot. stawek akcyzy na wyroby energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, czy zmiana właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego oraz systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną obowiązujące ostatnie zmiany w akcyzie.

 

Program szkolenia

 1. Ustawa o podatku akcyzowym:
  • ustawa, dyrektywy, rozporządzenia
  • zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą
 2. Obrót wyrobami akcyzowymi
  • procedura zawieszenia poboru akcyzy
  • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi
  • warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
  • transakcje w obrocie krajowym, dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe, import i eksport
 3. Skład podatkowy
  • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
  • zasady funkcjonowania składu podatkowego, zmiany reguł magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
  • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym
 4. Podmiot pośredniczący
 5. Zarejestrowany odbiorca
 6. Zarejestrowany wysyłający
 7. Zabezpieczenia akcyzowe:
  • formy i rodzaje zabezpieczeń
  • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu
  • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 8. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą:
  • dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
 9. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
 10. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy:
  • obowiązek oznaczenia znakami akcyzy
  • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
  • procedura otrzymywania znaków akcyzy
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy
 11. Składanie deklaracji podatkowych
 12. Reguły rozliczania akcyzy:
  • wstępne wpłaty dzienne sposobem zapłaty podatku
  • termin składania deklaracji podatkowych
 13. Planowane zmiany w podatku akcyzowym

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • przerwy kawowe i lunch
 • notes i długopis
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat świąteczny w wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Istnieje możliwość zafakturowania usługi z datą grudzień 2017 i uczestnictwa w szkoleniu w 2018 roku

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu