Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego oraz systemu opodatkowania wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną obowiązujące przepisy.

Program szkolenia

 1. Ustawa o podatku akcyzowym:
  • ustawa, dyrektywy, rozporządzenia
  • zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą
 2. Obrót wyrobami akcyzowymi
  • procedura zawieszenia poboru akcyzy
  • dokumenty stosowane w obrocie towarami akcyzowymi
  • warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym
  • transakcje w obrocie krajowym, dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe, import i eksport
 3. Skład podatkowy
  • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego
  • zasady funkcjonowania składu podatkowego, zmiany reguł magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
  • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym
 4. Podmiot pośredniczący
 5. Zarejestrowany odbiorca
 6. Zarejestrowany wysyłający
 7. Zabezpieczenia akcyzowe:
  • formy i rodzaje zabezpieczeń
  • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych, w tym także za pomocą elektronicznego systemu
  • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
 8. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą:
  • dokumentowanie i stosowanie procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą
 9. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy
 10. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi, a obowiązek oznaczenia ich znakami akcyzy:
  • obowiązek oznaczenia znakami akcyzy
  • zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
  • procedura otrzymywania znaków akcyzy
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy
 11. Składanie deklaracji podatkowych
 12. Reguły rozliczania akcyzy:
  • wstępne wpłaty dzienne sposobem zapłaty podatku
  • termin składania deklaracji podatkowych
 13. Zmiany w podatku akcyzowym – 2019
  • Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r.
  • Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego do akcyzy (AKC-R) od 2019 roku
  • Zwrot akcyzy od samochodu osobowego 2018/2019 – nowy wzór wniosku i właściwość organów podatkowych
  • Banderole akcyzowe na e-papierosy i wyroby nowatorskie od 2019 r.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane, których celem jest rozwiązanie trudnych sytuacji związanych
  z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Promocja

Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2019 roku na szkolenie, rabat w wysokości 100 PLN za szkolenie

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu