Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Środki trwałe

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym – ZMIANY 2023

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania środków trwałych w prawie bilansowym
i podatkowym. Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na najnowsze zmiany przepisów i praktykę ich stosowania. W 2023 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła przekroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia – podsumowanie ostatnich istotnych zmian
  • Zmiany zasad amortyzacji od 2021 r.: Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT do wytwarzania towarów do walki z Covid; Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w przypadku zwolnień z podatku dochodowego; Zmiana pojęcia ŚT używanych a skutki praktyczne w przypadku wykupu przedmiotów z leasingu
  • Zmiany w rozliczaniu ŚT od 2019 r.: Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu; Limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych; Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych; Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych; Przepisy przejściowe związane ze zmianami: odpisy amortyzacyjne od posiadanych samochodów osobowych, zawarte umowy leasingu w latach poprzednich, sposoby wyliczania NKUP
 2. Szybsza amortyzacja i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
  • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6
  • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury
  • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja
  • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji
  • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny
 3. Wartość początkowa ŚT i WNiP – skutki praktyczne zmian:
  • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
  • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. – sposoby postępowania
  • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe
  • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
  • Zmiany Polityki rachunkowości – czy konieczne?
  • Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys zł – skutki praktyczne rozliczeń
  • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP
  • ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania
  • ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.)
  • środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji
  • remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych
 4. Funkcjonowanie ŚT i WNiP:
  • Definicja i przykłady ŚT,
  • Definicja WNiP,
  • Likwidacja ŚT i WNiP
 5. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP
  • pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych
  • metoda liniowa (przykłady)
  • metoda degresywna (przykłady)
  • metoda jednorazowa (przykłady)
  • amortyzacja indywidualna (przykłady)
  • nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.)
 6. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:
  • ulepszenie a remont
  • rozliczanie ulepszenia w czasie
  • utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne
  • amortyzacja budynków – zasady
  • pomoc de minimis w przypadku amortyzacji
  • czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?
 7. Podsumowanie szkolenia - dyskusja

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Opinie uczestników po szkoleniu

Szkolenie bardzo fajnie prowadzone – dziękuję. Joanna, LOTOS Terminale S.A.

 

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.10.2023, szkolenie online
 • 24.10.2023, Kraków
 • 22.11.2023, szkolenie online
 • 12.12.2023, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu