Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Środki trwałe

Środki trwałe w 2018 roku

Od 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z wcześniej obowiązujących 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadza tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). uzyskania przychodów.

Konieczność stosowania od 2018 r. nowej klasyfikacji środków trwałych nie ma praktycznie żadnego wpływu na ewidencję środków trwałych prowadzoną przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. Należy jednak zaktualizować posiadaną dokumentację środka trwałego, wprowadzając oprócz dotychczas funkcjonujących zapisów dotyczących symbolu KŚT także nowy symbol wynikający z KŚT 2016. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016) weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca jednak wskazał, że dopiero od 1 stycznia 2018 r. należy ją stosować zarówno w sprawach podatkowych (PIT i CIT), do ewidencji i sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Środki trwałe:
  • definicja środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych
  • środki trwałe w budowie
  • inwestycje w obcych obiektach w świetle prawa podatkowego i bilansowego
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych
  • wycena środków trwałych na dzień pozyskania zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
  • pomoc służb technicznych w wycenie środków trwałych dla potrzeb podatkowych i księgowych
  • aktualizacja wyceny i ulepszenia środków trwałych
  • remonty środków trwałych i ich kwalifikacja
  • warunki aktywowania nakładów remontowych w koszcie wytworzenia wyrobów
  • ewidencja środków trwałych w planie kont
 2. Klasyfikacja Środków Trwałych
 3. NOWA Klasyfikacja Środków Trwałych – aktualizacja posiadanej dokumentacji
 4. Amortyzacja środków trwałych
  • okres ekonomicznej użyteczności aktywa
  • stawki amortyzacji
  • metody amortyzacji
  • ustalenie wartości rezydualnej
  • weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji
  • amortyzacja aktywów wycenianych wg wartości godziwej
 5. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • symptomy utraty wartości
  • ustalenie kwoty utraty wartości
  • korekta planowych odpisów amortyzacyjnych
  • symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty
  • porównanie przepisów krajowych i regulacji międzynarodowych
 6. Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – warunki techniczne przeprowadzenia operacji księgowej

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 26.07.2018, Warszawa
 • 27.07.2018, Katowice
 • 22.08.2018, Wrocław
 • 24.08.2018, Poznań
 • 28.08.2018, Gdańsk

Cena szkolenia

490 PLN*

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • lunch, przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa, notes, długopis

*Cena szkolenia jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć 23 % VAT

Promocja wakacyjna

Przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku na szkolenie, które odbędzie się w 2018 roku otrzymują Państwo rabat wakacyjnyw wysokości 50 PLN za każdy dzień szkoleniowy

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (252.2 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu