Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Szkolenie Środki trwałe

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym. Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na najnowsze zmiany przepisów.

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Środki trwałe:
  • definicja środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych
  • środki trwałe w budowie
  • inwestycje w obcych obiektach w świetle prawa podatkowego i bilansowego
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych
  • wycena środków trwałych na dzień pozyskania zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
  • pomoc służb technicznych w wycenie środków trwałych dla potrzeb podatkowych i księgowych
  • aktualizacja wyceny i ulepszenia środków trwałych
  • remonty środków trwałych i ich kwalifikacja
  • warunki aktywowania nakładów remontowych w koszcie wytworzenia wyrobów
  • ewidencja środków trwałych w planie kont
 2. Klasyfikacja Środków Trwałych - aktualizacja posiadanej dokumentacji
 3. Amortyzacja środków trwałych
  • okres ekonomicznej użyteczności aktywa
  • stawki amortyzacji
  • metody amortyzacji
  • ustalenie wartości rezydualnej
  • weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji
  • amortyzacja aktywów wycenianych wg wartości godziwej
 4. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • symptomy utraty wartości
  • ustalenie kwoty utraty wartości
  • korekta planowych odpisów amortyzacyjnych
  • symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty
  • porównanie przepisów krajowych i regulacji międzynarodowych
 5. Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – warunki techniczne przeprowadzenia operacji księgowej
 6. Amortyzacja składników majątku, a Nowy Polski Ład

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia odnaleźć się w realnym otoczeniu zawodowym i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystywane na szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody szkoleniowe:

 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną
 • Przykłady z praktyki uczestników i trenera prowadzącego szkolenie
 • Dyskusje moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z omawianymi zagadnieniami
 • Sesje pytań

Termin i miejsce szkolenia

 • 24.08.2022, szkolenie online
 • 12.09.2022, szkolenie online, Wrocław
 • 22.09.2022, szkolenie online, Warszawa
 • 18.10.2022, szkolenie online
 • 21.11.2022, szkolenie online
 • 08.12.2022, szkolenie online

Cena szkolenia

690 PLN*/**, cena SZKOLENIA stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie
 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • notes, długopis
 • przerwy kawowe, lunch
 • certyfikat uczestnictwa

590 PLN*/**, cena szkolenia online

Cena obejmuje:

 • udział w warsztacie online
 • bogate materiały autorskie w wersji elektronicznej zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • możliwość zadawania pytań

*Cena szkolenia/webinarium jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

**Jeżeli szkolenie/webinarium stanowi element kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - zwolnione z VAT

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12, (68) 419 09 45
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (291.1 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu