Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Konsolidacja sprawozdań finansowych

Faktury ustrukturyzowane - KSEF - Aspekty podatkowe, prawn

Od 1.01.2022 do 31.12.2023 roku dobrowolnie korzystamy z e-fakturowania. 1.01.2024 roku to data wejścia w życie obowiązkowych e-Faktur. Obowiązek wyłącznego korzystania z faktur w formie ustrukturyzowanej został nałożony na podatników mających siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. 

W jaki sposób skorygować błąd wystawiony w e-fakturze? To jedno z wielu pytań, które się pojawia, gdy myślimy o zmianach.

Dla wielu podatników wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych będzie stanowiło duże wyzwanie i oznacza konieczność czasochłonnych przygotowań oraz implementacji nowych rozwiązań. 

Profil uczestnika

Szkolenie jest skierowane do Głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowości.

Program szkolenia

 1. Faktury ustrukturyzowane 
 2. Krajowy System e-Faktur 
 3. Obligatoryjny czas wdrożenia
 4. Techniczne aspekty stosowania e-faktur
  • gdzie znajdę wzór faktury elektronicznej?
  • w jaki sposób wystawia się e-fakturę i jak ją odebrać?
  • czy system wysyła do nabywcy powiadomienie o wystawieniu dla niego e-faktury?
  • jak przekazać e-fakturę konsumentowi?
  • kto i w jaki sposób może uzyskać dostęp do KSeF – analiza przepisów rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
  • kiedy uznaje się, że e-faktura została wystawiona i otrzymana?
  • czy e-faktury mogą być stosowane dla WDT, eksportu usług albo eksportu towarów?
 5. Pola faktury ustrukturyzowanej
  • czy wszystkie pola (około 300 pozycji) są obligatoryjne?
  • jak traktować pozycje z e-faktury, których umieszczenie nie jest obowiązkowe w świetle przepisów ustawy o VAT?
  • czy faktycznie musimy podawać informację o np. metodzie płatności, rodzaju transportu, miejscu wystawienia faktury lub symbole PKWiU, CN oraz kody GTU?
  • co zrobić jeśli system „wymusza” wypełnienie pozycji, która nie jest obligatoryjna w świetle regulacji ustawy o VAT?
 6. Błędy przy wystawianiu e-faktur
  • w jaki sposób można skorygować błąd stwierdzony w e-fakturze?
  • czy faktura korygująca może być fakturą ustrukturyzowaną?
  • czy wystawiona e-faktura jest automatycznie analizowana pod kątem jej zgodności z przepisami o wystawianiu faktur?
  • jakie kary mogą grozić za błędy w fakturowaniu przy wykorzystaniu KSeF?
  • czy do e-faktur stosuje się przepisy o duplikatach?
  • czy w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych można stosować procedurę anulowania faktur?
  • czy e-fakturę może poprawić nabywca wystawiając notę korygującą?
 7. Sesja pytań
  • co zrobić, jeśli nie chcę stosować e-faktur, a kontrahent mi ją wystawił
  • czy nabywca może zablokować wystawienie e-faktury?
  • do czego służy formularz ZAW_FA?
 8. Podsumowanie szkolenia, korzyści związane z wejściem KSeF
  • brak obowiązku przechowywania faktur
  • ułatwiony sposób ujmowania faktur korygujących in minus
  • przyspieszony, 40-dniowy zwrot VAT
  • brak konieczności generowania JPK_FA
  • wykorzystanie e-faktur we własnym systemie księgowym

Metody szkoleniowe

 • wykład, ćwiczenia
 • dyskusje
 • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

 • 21.03.2023, szkolenie online
 • 18.04.2023, szkolenie online
 • 31.05.2023, szkolenie online
 • 14.06.2023, szkolenie online

Opinie uczestników po szkoleniu

Uzyskałam odpowiedzi na zadane pytanie co nie zawsze na szkoleniach ma miejsce wiec duży  plus za to. Monika, TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o.

Serdecznie dziękuję za organizację szkolenia. Podobało mi się – krótkie, ale treściwe. Takie ogólne nakreślenie sytuacji, które było mi potrzebne

Informacje organizacyjne

 • 07.02.2023– rozpoczęcie szkolenia 12:30

Cena szkolenia

290 PLN* cena szkolenia online

390 PLN* cena szkolenia stacjonarnego

Cena obejmuje:

 • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
 • dyskusje
 • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (220.6 kB)

Zapytaj o szczegóły